به محتویات منتقل شوید
Työterveyshuolto

درمانگاه و بهداری کارکنان

منتشر شده28.02.2023
بر اساس قانون فنلاند، کارفرما باید برای همه کارکنان شرکت، مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری رایگان ارائه کند. طول و نوع استخدام اهمیتی در این موضوع ندارد. هدف مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری پیشبرد سلامت، توانائی انجام کار و امنیت کارکنان در محل کار است.

خدمات مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری

مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری می تواند مثلاً معاینات منظم بهداشتی به کارکنان ارائه کند. در برخی از محل های کار ممکن است خطرات بهداشتی وجود داشته باشد که بازرس بهداشتی در آنها اجباری باشد.

معاینات و درمان علائم بیماری که ناشی از کار می شوند، همیشه تحت پوشش خدمات مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری قرار می گیرند. شرکت می تواند خودش تصمیم بگیرد که آیا مثلاً درمان بیماری و مراجعات به پزشک، روانشناس یا فیزیوتراپ هم تحت پوشش خدمات مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری قرار بگیرند یا خیر. اینها ضرورتاً تحت پوشش خدمات مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری قرار نمی گیرند.

خدمات پزشکی تخصصی معمولاً جزو خدمات درمانگاه پرسنل کاری نمی باشد. کارفرما باید به شما بگوید که چه خدماتی و چگونه کمک‌هایی را می‌توانید از مرکز بهداشت کار دریافت کنید.

حق استفاده از خدمات درمانی درمانگاه پرسنل کاری شامل حال خانواده شخص کارمند نمی شود.

پرسنل درمانگاه کارکنان، موظف به محرمانه نگاه داشتن موضوعات مراجعین هستند. آنها درصورت عدم داشتن اجازه شما، درباره موضوعات شما به کارفرمایتان چیزی نخواهند گفت. البته درمانگاه کارکنان می تواند درباره توانایی انجام کار شما با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی تان، به کارفرمای شما اطلاع دهد.

در صورتی که هزینه های مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری ضروری و معقول باشند، کلا بخشی از آنها را برای کارفرما و کارآفرین جبران می کند.