به محتویات منتقل شوید
Työsuojelu

محافظت کاری

منتشر شده28.02.2023
در فنلاند باید بخوبی از امنیت کاری مراقبت نمود. مسئولیت این که کار، امنیت یا سلامت کارکنان را به خطر نیاندازد، با کارفرماست. کارفرما باید مراقب این هم باشد که مقدار کار یا ساعات کاری، بر روی کارگر یا کارمند طوری که سلامت او در معرض خطر قرار گیرد، فشار نیاورد. کارگر یا کارمند باید همچنین خود مراقب این باشد که کار خود را به طور امن انجام دهد و دستورالعمل های کاری را رعایت کند.

در صورتی که بیمار شدید و یا حادثه ای برای شما پیش آمد، در صفحه اگر بیمار شدید در InfoFinland، دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

فعالیت های محافظت کاری در محل کار

کارفرما می بایستی برای کارکنان نو برنامه آشنایی با محل کار را تدارک ببینند. کارفرما همچنین موظف است که کارکنانش را با نکات امینی محل کار آشنا کرده و راه های صحیح انجام کار را به آنان بیاموزد.

همچنین خود کارکنان نیز بایستی مراقب امنیت کاری باشند. کار را باید مطابق با راهنمایی های ارائه داده شده انجام داد. چنانکه کاری به وضوح خطرناک باشد، کارکنان می توانند از انجام آن خودداری نمایند.

اگر متوجه شدید که چیزی می تواند برای کارکنان خطرناک باشد، به سرپرست خود اطلاع دهید. موضوع می تواند مثلاً بر سر نحوه خطرناک انجام کار، ابزار کار خراب یا تجهیزات حفاظتی ناقص باشد. همچنین می توانید پیشنهاد کنید که چگونه کار را می توان به طور ایمن تری انجام داد. در صورتی که سرپرست شما به موضوع واکنشی نشان نداد، با شماره تلفن مشاوره مسئولین محافظت کاری تماس بگیرید.

کارفرما باید مبلغ وسایل کاری که برای انجام کار مورد نیاز هستند را پرداخت کند. این وسایل می‌توانند مثلاً اینها باشند:

  • اگر در محل ساختمان سازی کار می کنید، کلاه ایمنی، کفش های ایمنی و لباس های کار
  • در صورتی که با مواد شیمیایی کار می کنید، ماسک تنفسی

در محل های کار باید به تعداد کافی افراد وارد به ارائه کمک های اولیه، وسایل مورد نیاز جهت ارائه این کمکها و نیز راهنمایی های لازم جهت شیوه عملکرد افراد در زمان وقوع حوادث احتمالی، موجود باشد. کارفرمایان برای کارکنان خود در محل کار، کلاسهای کمک های اولیه برنامه ریزی می نمایند.

در محل های کار باید به تعداد کافی افراد وارد به ارائه کمک های اولیه، وسایل مورد نیاز جهت ارائه این کمکها و نیز راهنمایی های لازم جهت شیوه عملکرد افراد در زمان وقوع حوادث احتمالی، موجود باشد. کارفرمایان برای کارکنان خود در محل کار، کلاسهای کمک های اولیه برنامه ریزی می نمایند. در صورتیکه در محل کار حداقل ده نفر کارمند باشد، کارمندان می توانند برای خود نماینده ای را انتخاب کنند که از آنها حفاظت نماید. نماینده برگزیده شده در موضوعات مربوط به حفاظت کاری محل کار شرکت جسته و درباره مسائل مربوط به امنیت و سلامت کاری، به دیگر کارمندان اطلاع رسانی می نماید.

کارفرمایان برای هر محل کاری شخصی را بعنوان مدیر و سرپرست حفاظت کاری تعیین می نمایند که به کارفرما در مورد همکاری هایی که مابین کارکنان و نمایندگان حفاظت از آنها صورت میگیرد، کمک می نماید.

مقامات مسئول حفاظت کاری

در فنلاند پنج شعبه مسئول در مورد حفاظت کاری، یعنی مسئولین محافظت کاری وجود دارند که زیر نظر اداره کل مدیریت منطقه ای (AVI) فعالیت می کنند. آنها بر این نظارت می کنند که کارفرماها مقررات محافظت کاری را رعایت کنند.

مسئولین حفاظت کاری، در اموری چون امنیت و سلامت کاری و نیز شرایط مربوط به دوره خدمت کاری، کارکنان و کارفرمایان را راهنمایی می کنند. در صورتی که در محل کار احساس مزاحمت یا تبعیض می کنید نیز می توانید از مسئول محافظت کاری کمک بخواهید. مثلاً در مواردی که کارفرما به شما قرارداد کتبی کار، فیش حقوقی، لیست ساعات کاری که انجام داده اید یا گواهی کار نمی دهد، مسئول محافظت کاری می تواند به شما کمک کند.

بازرسین مسئول نظارت بر حفاظت کاری به محلهای کار سرکشی می کنند. آنها ارزیابی می نمایند که بعنوان مثال در محلهای کاری، دستورات ایمنی رعایت می شوند، آیا آموزشهای لازم جهت آشنایی کارمندان جدید با انجام کار، صورت گرفته و آیا شرایط و تعهدات کاری کارمندان خارجی با قوانین و قراردادهای فنلاندی همخوانی دارند.

بازرسین مسئول نظارت بر حفاظت کاری از این حق برخوردارند که به تمامی محلهای کار راه یافته و تمام مدارک لازم جهت بررسی و نظارت بر حفاظت کاری را مشاهده نمایند. مسئول نظارت بر حفاظت کاری می تواند شخص کارفرما را موظف به اصلاح و رسیدگی به کمبودهای امنیتی مشاهده شده در محل کار، نماید.