به محتویات منتقل شوید
Perhevapaat

مرخصی های خانوادگی

منتشر شده25.10.2022
وقتی در خانواده فرزندی بدنیا می آید، والدین از این حق برخوردارند که مرخصی خانوادگی گرفته و جهت مراقبت از فرزندشان در خانه بمانند.

قوانین مربوط به مرخصی های خانوادگی از تاریخ 1/8/2022 تغییر کرده اند. در صورتی که زمان محاسبه شده زایمان کودک 4/9/2022 یا پس از آن باشد، مرخصی های خانوادگی بر اساس قوانین جدید بررسی خواهد شد. در صورتی که زمان محاسبه شده زایمان کودک قبل از 4/9/2022 باشد (یا بود)، مرخصی های خانوادگی بر اساس قوانین قدیمی بررسی خواهد شد. در این صفحه اطلاعاتی در مورد مرخصی های خانوادگی بر اساس قوانین جدید وجود دارد. 

در این صفحه درباره مرخصی های خانوادگی برای کارکنان توضیح داده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مزایایی که در دوره مرخصی های خانوادگی پرداخت می شود، به صفحه کمک های مالی به خانواده در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

مرخصی خانوادگی عبارت است از:

  • مرخصی بارداری و مرخصی بارداری ویژه
  • مرخصی والدین
  • مرخصی جهت مراقبت از کودک در خانه

حداکثر دو ماه پیش از شروع مرخصی خانوادگی، موضوع را به کارفرمای خود اطلاع دهید. اگر بیکار هستید، در مورد مرخصی خانوادگی به خدمات اداره کار یا خدمات کاریابی شهر خود اطلاع دهید.

معمولاً کارفرما بابت هفته ها آغازین مرخصی بارداری یا مرخصی خانوادگی، به کارمند حقوق پرداخت می کند. بابت مرخصی مراقبت از کودک حقوق پرداخت نمی شود. با این حال مرخصی های خانوادگی ممکن است کلاً مرخصی های بدون حقوق باشند. البته این امر که آیا به ازای مرخصی خانوادگی حقوق دریافت می کنید یا خیر، بستگی به شرایط درج شده برگه قرارداد استخدام شما می باشد. درباره این موضوع می توانید از کارفرمای خود سوال کنید.

در صورتی که شما حق دریافت مزایای کلا را داشته باشید، کلا بابت مرخصی های خانوادگی به شما کمک هزینه می پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ کمک های مالی به خانواده در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

پس از اتمام دوره مرخصی خانوادگی، شما حق دارید به سر کار قبلی و یا کار مشابه آن در محل کار قبلی خود برگردید. برای شما نباید به دلیل بارداری تبعیض قائل شوند و یا شما را اخراج کنند.

در فنلاند کارفرماها و کارکنان با مرخصی های خانوادگی آشنا هستند و از این مرخصی ها عموماً استفاده می شود.

مرخصی بارداری

مرخصی بارداری 40 روز طول می کشد. این مرخصی معمولاً 30 روز اداری پیش از زمان محاسبه شده زایمان آغاز می شود. مرخصی بارداری را باید حداکثر 14 روز اداری پیش از زمان محاسبه شده زایمان شروع کرد.

در صورتی که در جایی کار می کنید که سلامت نوزاد یا خود شما به خطر می افتد، می توانید بلافاصله پس از تشخیص بارداری، مرخصی بارداری ویژه بگیرید.

در صورتی که در دوره مرخصی بارداری حقوق دریافت نمی کنید، کلا می تواند بابت دوره مرخصی بارداری، به شما پول بارداری پرداخت کند. برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت InfoFinland و صفحه کمک های مخصوص در طول دوران بارداری مراجعه کنید.

مرخصی والدین

پس از تولد کودک، شما حق دارید مرخصی والدین بگیرید. هر دو والد کودک حق دارند مرخصی والدین بگیرند.

والدین باید به نوبت مرخصی والدین بگیرند. با این حال والدین می توانند به مدت 18 روز اداری، مرخصی والدین یا مرخصی والدین و مرخصی بارداری به طور همزمان با هم بگیرند.

مرخصی والدین 320 روز کاری یعنی حدوداً 14 ماه طول می کشد. در صورتی که کودک دو والد دارد، هر دو حق دارند 160 روز مرخصی بگیرند. والد کودک می تواند حداکثر 63 روز از مرخصی والدین را به والد دیگر کودک واگذار کند. شخصی که این روزهای مرخصی والدین به او واگذار می شود، حق دارد بابت این روزها مرخصی والدین بگیرد. تک سرپرست کودک می تواند کل 320 روز اداری را خودش استفاده کند.

اگر کارمند هستید، حداکثر در چهار دوره حق دارید از مرخصی والدین استفاده کنید. طول هر دوره  باید حداقل 12 روز اداری باشد. دوره‌های مرخصی والدین باید پیش از این که کودک دو ساله می شود، گرفته شده باشد.

کارمند می تواند به طور نیمه وقت هم در مرخصی والدین باشد.

در صورتی که کارفرمای شما بابت دوره کمک هزینه والدین به شما حقوق ندهد، کلا به شما پول روزانه والدین پرداخت خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و صفحه  کمک پس از تولد کودک مراجعه نمایید.

مرخصی جهت مراقبت از کودک خردسال در خانه

در صورتی که مایلید پس از پایان مرخصی والدین برای مراقبت از کودک در خانه بمانید، می توانید مرخصی مراقبت از کودک بگیرید. می توانید تا زمانی که کودک سه سالش تمام شود، در مرخصی مراقبت از کودک باشید. مرخصی مراقبت از کودک را زمانی می توان آغاز نمود که 160 روز (تقریباً شش ماه) از تولد کودک گذشته باشد.

اگر کارمند هستید، حق دارید حداکثر در دو دوره مرخصی مراقبت از کودک بگیرید. طول هر دوره مرخصی مراقبت از کودک باید حداقل یک ماه باشد. کارفرما و کارمند می توانند همچنین با هم توافق کنند که مرخصی مراقبت از کودک، در دوره‌های  بیشتر یا کوتاهتری گرفته شود.

در طول مرخصی مراقبت از کودک، می توانید از کلا دریافت کمک هزینه مرخصی مراقبت از کودک نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و صفحه کمک برای مراقبت از کودک در خانه مراجعه نمایید.

مرخصی مراقبت پاره وقت از کودک

مرخصی مراقبت از کودک می تواند پاره وقت نیز باشد. کارفرما و کارمند در مورد مرخصی نیمه وقت نگهداری از کودک با هم توافق می کنند. در چنین شرایطی ایام کاری شما کوتاه تر بوده و به همان نسبت دستمزد و حقوق کمتری نیز دریافت می کنید. همچنین همسران هر دو می توانند مرخصی پاره وقت مذکور را دریافت نمایند مثلا به این صورت که یکی از آنها ساعات کاریش را از طرف صبح و دیگری از طرف بعدازظهر، کم میکند. می توانید تا زمانی که فرزند شما کلاس دوم دبستان را به پایان می رساند، در مرخصی پاره وقت بسر ببرید.

 می توانید از کلا کمک هزینه مراقبت از کودک زیر سه ساله در خانه بطور قابل انعطاف، و همچنین برای مراقبت از کودکی که در کلاس اول و دوم است، کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه بطور نیمه وقت را درخواست کنید. کمک هزینه مراقبت از کودک بطور قابل انعطاف را نمی توان بابت مراقبت از کودکی گرفت که سه سالش تمام شده ولی هنوز مدرسه نمی رود.

برای مطالعه بیشتر درباره  کمک هزینه مراقبت از کودک بطور قابل انعطاف و نیمه وقت به سایت  InfoFinland و صفحه  کمک برای مراقبت از کودک در خانه مراجعه کنید.