به محتویات منتقل شوید
Vuosiloma

مرخصی سالانه

منتشر شده20.06.2022
بر اساس قانون مرخصی سالانه، کارمندان در فنلاند دارای حق مرخصی سالانه یا مزایای مرخصی هستند. تعداد روزهای مرخصی سالانه و حقوق یا مزایای مرخصی که بابت زمان مرخصی پرداخت می شوند، بر اساس قانون مرخصی سالانه و قرارداد شرایط کار که برای کارفرما الزام آور هستند، محاسبه می شوند. این شرایط را در قرارداد شرایط کار بازبینی کنید و یا از شخصی که در محل کار شما به امور کارمندان رسیدگی می کند، سؤال نمایید.

در صورتی که در ماه حداقل 14 روز یا 35 ساعت کار کنید، برایتان مرخصی سالانه جمع می شود. اگر کمتر کار کنید، حق تعطیلات و مزایای مرخصی که بابت مدت تعطیلات پرداخت می شود را دارید.

تعداد روزهای مرخصی سالانه از اول آوریل هر سال تا 31 مارچ سال بعد محاسبه می شود. (مثلاً از 1/4/2019 تا 31/3/2020) طول مدت استخدام شما بر روی این که بابت هر ماه تقویمی چند روز مرخصی سالانه برایتان جمع می شود، تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در صورتی که در روز اول ماه مه کار جدیدی را شروع کنید، و استخدام شما فقط شش ماه طول بکشد، بابت هر ماه کاری دو روز مرخصی برایتان جمع می شود، یعنی مجموعاً 12 روز مرخصی. در مورد تعداد دقیق روزهای مرخصی از کارفرمای خود و اتحادیه کاری سؤال کنید.

دوره مرخصی از دوم ماه مه تا 30 ماه سپتامبر می باشد. مرخصی تابستانی باید معمولاً در طول این دوره گرفته شود. بیشتر مردم در فنلاند مرخصی سالانه خود را در ماه ژوئیه می گیرند. به کارفرمای خود اطلاع دهید که چه زمانی مایلید مرخصی سالانه خود را بگیرید. به هر حال کارفرمای شما تعیین می کند که چه زمانی می توانید مرخصی سالانه خود را بگیرید.

در زمان مرخصی سالانه، به شما حقوق مرخصی سالانه پرداخت می شود. کارفرما باید در زمان پرداخت حقوق مرخصی، برگه محاسبه حقوق مرخصی به شما تحویل دهد. در صورتی که استخدام شما به پایان برسد، حق دارید که بابت مدت مرخصی یا تعطیلاتی که برایتان جمع شده ولی از آن استفاده نکرده اید، مزایای مرخصی دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرهنگ کاری در فنلاند، به صفحه فرهنگ کاری فنلاندیدر سایت InfoFinland مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روزهای تعطیل در فنلاند به صفحه‌ روزهای تعطیل در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyösuojeluhallinto

مرخصی سالانه