به محتویات منتقل شوید
Vantaa

Vantaa

منتشر شده01.03.2024
به وانتا (Vantaa) خوش آمدید! وانتا (Vantaa) شهری بین المللی و چند فرهنگی است که محیطی طبیعی، سیستم حمل و نقل خوب و امکانات استخدامی متنوعی دارد. بسته اطلاعاتی گسترده ای در مورد خدمات محلی برای شما گردآوری کرده ایم.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.