به محتویات منتقل شوید
Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa

حقوق و وظایف شما در فنلاند

منتشر شده17.05.2024
برابری، آزادی مذهب، آزادی بیان و بسیاری حقوق دیگر شامل همه می‌شود، ازجمله شامل اتباع بیگانه مقیم فنلاند.

حقوق

 • همه افراد از این حق برخوردارند که با آنها با برابری رفتار شود. با هیچکس نباید بدلایل مسایلی از قبیل جنسیت، سن، اعتقادات دینی و مذهبی و یا نقص عضو، بگونه ای دیگر رفتار شود.
 • همه افراد از حق آزادی بیان و آزادی قلم برخورداند.
 • مردم می توانند جلسات و مراسم راهپیمایی تشکیل داده و در آنها شرکت کنند. البته درباره مراسم راهپیمایی باید قبلا به پلیس اطلاع داده شود.
 • هیچکس را نباید به مرگ محکوم کرده و یا شکنجه داد.
 • همه افراد می توانند شهرستان محل سکونت خود را شخصا انتخاب کرده و آزادانه در فنلاند رفت و آمد کنند.
 • همه افراد از حق خصوصی ماندن حریم خود برخورداند. نامه دیگران را نباید خواند و مکالمات تلفنی دیگران را نباید گوش داد.
 • هر کسی می تواند شخصا دین خود را انتخاب کند. اگر کسی نخواهد، لازم نیست که هیچکدام از ادیان را انتخاب کند.

با این که تابع فنلاند نباشید هم ممکن است در یکی از انتخابات حق رأی داشته باشید.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره حق رأی افراد خارجی، به سایت اینترنتی InfoFinland ولینک انتخابات در فنلاند، مراجعه کنید.

وظایف

 • تمام افرادی که در فنلاند سکونت یا اقامت دارند، باید قوانین فنلاند را رعایت کنند.
 • اشخاصی که سنشان تقریباً بین 7 تا 18 سال است، شامل آموزش اجباری می‌شوند.
 • در اغلب مواقع افرادی که در فنلاند شاغل می باشند، باید از حقوق خود به فنلاند مالیات پرداخت کنند.
 • تمام افرادی که بعنوان شاهد به دادگاه دعوت می شوند، موظف به ارائه شهادت می باشند.
 • والدین موظف به نگهداری از فرزندان خود می باشند.
 • در صورت بروز حادثه، همه افراد موظف به کمک رسانی می باشند.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره کسر مالیات در فنلاند، به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک مالیات، مراجعه کنید.

حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند

افراد تبعه فنلاند، علاوه بر موارد فوق، دارای حقوق و وظایفی می باشند که شامل حال خارجیان ساکن فنلاند نمیشود.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند، به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک تابعیت فنلاند، مراجعه کنید.

ااطلاعات در جای دیگر در اینترنت