به محتویات منتقل شوید
Muutto pois Suomesta

مهاجرت به خارج از فنلاند

منتشر شده17.05.2024
در صورتی که از فنلاند مهاجرت می‌کنید، به یاد داشته باشید که مهاجرت خود را به مسئولین اطلاع دهید. مهاجرت به کشور دیگر می‌تواند مثلاً بر روی تأمینات اجتماعی یا اجازه اقامت شما تأثیر بگذارد.

اعلام مهاجرت به مسئولین

زمانیکه از فنلاند به خارج کشور مهاجرت می کنید، باید این موضوع را به اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) اطلاع دهید. می توانید اعلام نقل مکان خود را از طریق اینترنت و یا با استفاده فرمی که از اداره پست یا دفتر خدمات اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس دریافت می کنید، انجام دهید.

اگر بطور دائم از فنلاند بروید و یا به مدت دو سال بدون وقفه در خارج از کشور اقامت داشته باشید، در این صورت اجازه اقامت شما باطل می شود. می توانید درخواست خود را مبنی بر عدم ابطال اجازه اقامتتان به اداره کل امور مهاجرین (Maahanmuuttovirasto) ارسال کنید. درخواست مذکور را باید قبل از اینکه مدت اقامت شما در خارج از کشور به دو سال برسد، انجام دهید.

اطلاعات بیشتر درباره این موضوع را می توانید از سایت اینترنتی InfoFinland و لینک آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهم؟، دریافت کنید.

مهاجرت به خارج از کشور و تامینات اجتماعی

در صورتی که برای سکونت به خارج از کشور مهاجرت می کنید، چنانچه از مزایای کلا (Kela) استفاده می کنید یا دارای کارت معالجه پزشکی اروپایی هستید، باید مهاجرتتان را به کلا اطلاع دهید.

در صورتی که از طرف کلا مزایایی به شما پرداخت می گردد، معمولاً چنانچه اقامت شما در خارج کشور 6 ماه یا کمتر طول بکشد، حق دریافت مزایا محفوظ خواهد بود. در این حالت اقامت شما در خارج از کشور موقتی محسوب گردیده و لزوماً نیازی به اطلاع دادن به کلا نیست.

چنانچه اقامت شما در خارج کشور بین 3 تا 6 ماه یا طول بکشد، در موارد زیر خوب است که به کلا اطلاع دهید:

  • کمک هزینه عمومی مسکن دریافت می کنید؛
  • کمک هزینه رسیدگی به فرزند دریافت می کنید؛ یا
  • شما نیاز دارید که برای مدت بیش از 3 ماه دارویی که فقط با نسخه پزشک فروخته می شود، از داروخانه خریداری نمائید.

چنانچه برای انجام کار به کشوری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا عضو حوزه اقتصادی اروپا می روید، حتی اگر مدت کار شما کمتر از 6 ماه طول بکشد نیز تحت پوشش تامینات اجتماعی کشوری که در آن مشغول انجام کار هستید، قرار خواهید گرفت. در این صورت شما حق استفاده از مزایای کلا را ندارید.

در صورتی که برای مدت بیش ا ز 6 ماه به خارج کشور مهاجرت کنید، مهاجرت شما دائمی محسوب خواهد گردید. در این صورت حق دریافت مزایای کلا از لحظه مهاجرت شما خاتمه خواهد یافت. در بعضی از موارد حتی اگر بیشتر از 6 ماه نیز در خارج از کشور باشید، می توانید حق برخورداری از تامینات اجتماعی فنلاند را حفظ کنید.

چنانچه شما در خارج از کشور هستید و حق دریافت مزایای کلا را دارید، در صورتی که در شرایط تان تغییری پیش می آید، همیشه به کلا اطلاع دهید. اگر مثلاً در روابط خانوادگی تان تغییری پیش می آید و یا شاغل می شوید، این موضوعات می توانند بر روی این که آیا شما حق دریافت مزایای کلا را دارید یا خیر، تأثیر بگذارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تامینات اجتماعی فنلاند به سایت اینترنتی کلا و صفحه تامینات اجتماعی فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید.

بازگشت داوطلبانه پناهندگان، پناهجویان و مهاجرین دیگر

در صورتی که می خواهید به کشور خود برگردید، می توانید در مواردی برای این موضوع کمک دریافت کنید. این کمک یا به شکل پول است و یا به شکل خدمات. مقدار این پول بستگی به این دارد که به کدام کشور بر می گردید. خدمات مثلاً این است که در جستجوی مسکن یا کار در کشوری که به آن بر می گردید، به شما کمک می شود.

در موارد زیر می توانید کمک دریافت کنید:

  • پناهجو هستید و بررسی تقاضای پناهندگی تان در جریان است
  • در مورد تقاضای پناهندگی تان تصمیم منفی گرفته شده است
  • قربانی تجارت انسان هستید و در فنلاند اقامت ندارید
  • برای ممانعت از اخراجتان از کشور، به شما اجازه اقامت موقت داده شده است
  • به شما حفاظت موقت داده شده است
  • موقعیت حفاظت بین المللی که به شما تعلق گرفته بود لغو شده و یا به پایان رسیده و تصمیم بر اخراج شما از کشور گرفته شده است

در صورتی که تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی هستید، می توانید از کمپ پذیرش پناهندگی خودتان تقاضای کمک بازگشت داوطلبانه کنید. چنانچه تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی نیستید، می توانید از اداره کل مهاجرت تقاضای این کمک را نمایید.