به محتویات منتقل شوید
Asukkaaksi rekisteröityminen

ثبت شدن به عنوان ساکن

منتشر شده04.04.2024
در صورتی که برای اقامت ثابت به فنلاند مهاجرت می کنید، در سیستم اطلاعات نفوس فنلاند ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود. در صورتی که می خواهید اقامت خود را در شهر محل اقامت خود ثبت کنید، باید به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کنید.

آدرس همه اتباع خارجی را نمی توان در سیستم اطلاعات نفوس ثبت نمود. فقط در صورتی که شروط لازم برای ثبت کردن وجود داشته باشد، می توان ثبت نام را انجام داد.

این را هم در نظر داشته باشید که دریافت شماره شناسایی شخصی به طور خودکار شما را به عنوان ساکن شهر مشخصی ثبت نمی کند، یعنی اقامت شما در شهر ثبت نمی شود. شهر محل اقامت (kotikunta) می تواند یک شهر بزرگ یا یک شهرستان کوچک باشد. برای استفاده از خدمات ناحیه رفاهی، شهر یا شهرستان، باید شهر محل اقامتتان ثبت شود.

خدمات شهر مثلاً عبارتند از مدارس، تعلیم و تربیت خردسالان و خدمات وفق یابی مهاجرین. خدمات ناحیه رفاهی (hyvinvointialue) عبارتند از خدمات بهداشتی و امور اجتماعی.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

شماره شناسایی شخصی مجموعه ای عدد 11 حرفی است که بر اساس تاریخ تولد و جنسیت شما تعیین می گردد.

مثلاً برای انجام امور نزد مسئولین، بانک ها و کارفرمای خود، به شماره شناسایی شخصی نیاز دارید. هیچ شخص دیگری شماره شناسایی شخصی مشابه شما ندارد. در صورتی که در سیستم اطلاعات نفوس ثبت شوید، شماره شناسایی شخصی دریافت خواهید کرد.

در صورتی که به طور قانونی در فنلاند اقامت دارید، می توانید شماره شناسایی شخصی دریافت کنید. اقامت قانونی می تواند مثلاً بر مبنای اجازه اقامت، رفت و آمد آزاد در حوزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روادید یا عدم نیاز به روادید باشد. علاوه بر این، یکی از شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

 • برای انجام کار، تحصیل یا فعالیت مشابه دیگر در فنلاند به شماره شناسایی شخصی نیاز دارید.
 • عضو خانواده شما در فنلاند آدرس ثبت شده دارد.
 • اداره مهاجرت برای شما اجازه اقامت یا کارت اقامت صادر کرده یا حق سکونت شما به عنوان تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ثبت نموده است.

می توانید تقاضای ثبت و شماره شناسایی شخصی کنید:

 • از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس
 • از دفتر مالیاتی، در صورتی که برای امور مالیاتی، مثلاً برای کارت مالیاتی به شماره شناسایی شخصی نیاز دارید.  همه دفاتر مالیاتی شماره شناسایی شخصی صادر نمی کنند. می توانید از صفحات اینترنتی اداره کل مالیات بازبینی کنید از کدام دفتر مالیاتی می توانید شماره شناسایی شخصی دریافت نمائید.

معمولاً وقتی که اداره مهاجرت در مورد اجازه اقامت یا حق سکونت به عنوان تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا حق سکونت به عنوان عضو خانواده تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کند، شماره شناسایی شخصی صادر می کند.

در صورتی که از اداره مهاجرت یا اداره مالیات شماره شناسایی شخصی دریافت کرده اید، ولی می خواهید که اطلاعات مربوط به آدرس و روابط خانوادگی شما در سیستم اطلاعات نفوس ثبت شود، باید نزد اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس برای به ثبت این اطلاعات درخواست کنید.

ثبت آدرس

وقتی که اطلاعات شخصی شما ثبت می شود، آدرس شما نیز به ثبت می رسد. آدرس می تواند موقتی، ثابت و یا فقط آدرس پستی باشد.

آدرس موقتی

آدرس موقتی به طور موقت معتبر است و شما برای مدت مشخصی در این آدرس ثبت شده اید. مدت اعتبار آدرس موقتی معمولاً یک سال به یک سال است.

آدرس ثابت و اقامت در شهر

وقتی که اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس آدرس ثابت شما را ثبت می کند، شما را تا اطلاع ثانوی به عنوان ساکن این آدرس به ثبت می رساند. تا زمانی که نقل مکان خود به یا آدرس دیگر را اطلاع دهید، این آدرس معتبر است. همزمان اقامت شما در یک شهر هم در فنلاند ثبت می شود.

وقتی در فنلاند شهر محل اقامت دارید،

 • معمولاً حق استفاده از خدماتی که ناحیه مسکونی شما ارائه می کند را دارید
 • می توانیدکارت شناسائی (henkilökortti) وگواهینامه رانندگی (ajokortti) فنلاندی دریافت کنید.
 • می توانید از خدماتی که مسئولین ارائه می کنند استفاده کنید و یا مزایا و کمک های مالی دریافت کنید.

بهتر است بررسی کنید که آیا شما و دیگر اعضای خانواده شما از حق اقامت در یک شهر در فنلاند برخوردارند یا خیر. داشتن حق اقامت در یک شهر در فنلاند بر اساس قانون شهروندی تعیین می گردد. می توانید از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس سؤال کنید که آیا دارای حق اقامت در یک شهر در فنلاند هستید یا خیر.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه به InfoFinland شهروندی در فنلاند.

آدرس پستی

اگر برای شما آدرس پستی ثبت شود، شما به عنوان ساکن این آدرس ثبت نمی شوید. از آدرس پستی می توان در مواقعی استفاده کرد که شما آدرس دائم ندارید، در هتل سکونت دارید یا می خواهید ارسالات پستی خود را از اداره پست دریافت کنید.

اطلاعات شخصی و آدرس خود را چنین ثبت کنید:

اگر شماره شناسایی شخصی ندارید، باید شخصاً به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کنید.

اگر شماره شناسایی شخصی دارید، می توانید هنگامی که در اداره پست یا در اینترنت اعلام نقل مکان می کنید، آدرس موقتی در فنلاند را ثبت نمایید. با اعلام نقل مکان می توان فقط آدرس را اعلام نمود.

در صورتی که می خواهید اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل (مثلا در مورد ازدواج شما) و روابط خانوادگی شما را ثبت کند، باید مدارک رسمی در این مورد ارائه دهید.

در صورتی که مایلید شهر محل اقامت شما در سیستم اطلاعات نفوس ثبت شود، معمولاً باید شخصاً به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کنید. در برخی موارد نیازی به این کار نیست. از صفحات اینترنتی اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بررسی کنید که آیا شما باید به آنجا مراجعه کنید یا خیر.

پیش از این که به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بیایید، از صفحات این اداره برای مراجعه وقت بگیرید. پیش از آمدن به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس، می توانید فرم ثبت اتباع خارجی را که در سایت این اداره موجود است تکمیل کنید. می‌توانید این فرم را در دفتر خدمات این اداره نیز تکمیل کنید.

هنگام مراجعه به دفتر خدمات اطلاعات دیجیتالی و نفوس، بسته به شرایط و کار خود اسناد و مدارک زیر را همراه خود داشته باشید:

 • گذرنامه یا کارت شناسایی عکس دار رسمی تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که معتبر باشد
 • کارت اقامت یا مدرک مشابه دیگر در مورد این که در فنلاند به طور قانونی اقامت دارید
 • مدرک ثبت حق اقامت تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • گواهی اشتغال یا تحصیل در فنلاند (مثلاً قرارداد کار یا گواهی تحصیل)
 • در صورت نیاز مدارک اصلی، قانونی شده و ترجمه شده در مورد روابط خانوادگی و مدارک مختلف دیگر که اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس در هنگام ثبت اطلاعات در سیستم اطلاعات نفوس به آنها نیاز دارد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردDigi- ja väestötietovirasto

ثبت احوال افراد خارجی

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردDigi- ja väestötietovirasto

شهر محل اقامت

ثبت اطلاعات دیگر در سیستم اطلاعات نفوس

، اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاعات اولیه شما را در سیستم اطلاعات نفوس فنلاند ثبت می کند. از جمله مشخصاتی که ثبت می شوند، عبارتند از: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت، محل تولد، زبان مادری و آدرس.

علاوه بر این، مثلاً اطلاعات در مورد وضعیت تأهل، همسر، فرزندان و والدین را هم می توان در این سیستم ثبت کرد. در صورتی که می خواهید این اطلاعات در سیستم اطلاعات نفوس ثبت شود، باید مدارک مربوطه و پیوست های آنها را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس ارائه دهید. مدرک مربوطه باید اصل باشد و یا به طور قابل اعتماد به عنوان نسخه برابر با اصل تأیید شده باشد و در صورت لزوم قانونی و ترجمه شده باشد.

قانونی کردن مدرک

شما باید یا اصل مدرک و یا فتوکپی برابر اصل مدرک که به طور قابل اعتماد تأیید شده باشد، به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس ارائه کنید. تأیید برابر با اصل بودن فتوکپی به طور قابل اعتماد می تواند توسط خود مسئول اداره ای که مدرک را صادر کرده یا توسط یک سر دفتر رسمی کشور انجام شود.

برای این که اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بتواند اطلاعات شما را در سیستم اطلاعات نفوس ثبت کند، مدرک باید قانونی شده باشد. در صورتی که کشور شما پیمان عمومی لاهه را امضاء کرده باشد، برای مدرک خود گواهی آپوستیل (Apostille) بگیرید.

در صورتی که مدرک شما یک مدرک عمومی است که توسط مسئولین یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد، نیازی به گواهی آپوستیل (Apostille) نیست. با این حال ممکن است که شما فرم تثبیت شده ای که برای کمک به ترجمه بکار می رود را به عنوان پیوست مدرک عمومی خود احتیاج داشته باشید. اطلاعات بیشتر در مورد این فرم های تثبیت شده را می توانید از مسئولین کشور مربوطه که از آن مدرک مورد نظر را دریافت می کنید بپرسید. راه دیگر این است که مدرک مورد نظر را یک مترجم رسمی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا او را تأیید نموده است، ترجمه کند.

در نظر داشته باشید که این مدارک باید به زبان های فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی باشند. در صورتی که مدرک شما به زبان دیگری است، باید ترتیب ترجمه آن به زبان های فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی را بدهید. می توانید مدرک خود را برای ترجمه به یک مترجم رسمی بدهید. اگر ترجمه در خارج از فنلاند انجام شود، خود ترجمه هم باید قانونی شود.

اگر در مورد این که چگونه می توان مدارک را قانونی کرد، نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، با اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس و یا با وزارت امور خارجه کشور خود تماس بگیرید.

اطلاعات محلی