به محتویات منتقل شوید
Kielteinen oleskelulupapäätös

جواب منفی به درخواست اقامت

منتشر شده11.04.2024
آیا درخواست اجازه اقامت یا تمدید اجازه اقامت فنلاند کرده اید و جواب منفی گرفته اید؟ در این صفحه اطلاعاتی در مورد اقداماتی که می‌توانید انجام دهید وجود دارد.

ااگر در فنلاند هستید و از اداره امور مهاجرت (Maahanmuuttovirasto) جواب منفی دریافت می کنید، شما بایستی از فنلاند خارج شده و یا نسبت به جواب منفی دریافت شده اعتراض کنید. تا زمانیکه روند بررسی تقاضای تجدید نظر شما طول می کشد، می توانید در فنلاند اقامت داشته باشید. همچنین در شرایطی که جواب درخواست اقامت را در زمان حضور خود در خارج از کشور دریافت کرده اید نیز می توانید نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض کنید. در چنین مواقعی شما باید در خارج از کشور منتظر پایان رسیدگی به تقاضای تجدید نظر خود باشید.

اگر بصورت پناهجو در فنلاند هستید و یا قربانی قاچاق یا تجارت انسانی می باشید، شما از این حق برخوردارید که درصورت تصمیم گیری به بازگشت به وطن، کمکهای مختص بازگشت داوطلبانه (vapaaehtoisen paluun tuki) را دریافت کنید.

اعتراض نسبت به جواب درخواست اقامت

برگه راهنمایی در جهت نحوه انجام اعتراض، همواره ضمیمه تصمیم می باشد. دیوان عدالت اداری (hallinto-oikeus) اعتراض شما را بررسی می نماید. ممکن است که دیوان عدالت اداری اعتراض شما را رد کرده و موضوع شما را جهت بررسی مجدد به اداره امور مهاجرت ارسال کند. رد کردن اعتراض به این معنا می باشد که رای و تصمیم اداره امور مهاجرت به قوت خود باقی می ماند.

اگر اداره امور مهاجرت اعتراض شما را رد کند، در برخی از موارد می توانید از دیوان عالی کشور (korkein hallinto-oikeus) درخواست کنید که به شما اجازه اعتراض و درخواست تجدید نظر مجدد را بدهد. اگر دیوان عالی به شما اجازه اعتراض نسبت به تصمیم صادره را بدهد، در اینصورت درخواست تجدید نظر شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای انجام اعتراض خود می توانید از وکلای خصوصی، از دفاتر مشاورات حقوقی (valtion oikeusaputoimisto) و یا از مرکز ارائه خدمات حقوقی به پناهندگان (Pakolaisneuvonta) (که فقط مختص پناهجویان می باشد)، کمک دریافت کنید.

خروج از فنلاند

در صورتی که به درخواست اجازه اقامت شما پاسخ منفی داده شود و یا تقاضای تجدید نظر شما در دادگاه اداری رد شود، شما باید از فنلاند خارج شوید به شما امکان داده می شود که به صورت داوطلبانه از فنلاند خارج شوید. مهلت شما برای خروج از کشور 30 روز است.

در صورتی که پیش از پایان مهلت از کشور خارج نشوید، پلیس یا مرزبانی شما را از کشور خارج می کند.

در موارد زیر ممنوع الورود به کشورهای حوزه شنگن (Schengen) خواهید شد

 • مقررات ورود به کشور را نقض کرده اید و تقاضای شما، از جمله به دلیل ازدواج صوری، رد شده است
 • مرتکب جرم شده اید و نظر بر این است که برای نظم و امنیت عمومی خطرناک هستید
 • درخواست پناهندگی شما در روند تسریع شده رد شود
 • پیش از پایان مهلتی که به شما داده شده داوطلبانه کشور را ترک نکرده اید

در زمان ممنوع الورود بودن نمی توانید به فنلاند یا کشورهای حوزه شنگن (Schengen) سفر کنید.

کمک های مختص بازگشت داوطلبانه

در صورتی که می خواهید به کشور خود برگردید، می توانید در مواردی برای این موضوع کمک دریافت کنید. این کمک یا به شکل پول است و یا به شکل خدمات. مقدار این پول بستگی به این دارد که به کدام کشور بر می گردید. خدمات مثلاً این است که در جستجوی مسکن یا کار در کشوری که به آن بر می گردید، به شما کمک می شود.

در موارد زیر می توانید کمک دریافت کنید:

 • در مورد تقاضای پناهندگی تان تصمیم منفی گرفته شده است
 • تقاضای پناهندگی خود را لغو می کنید
 • قربانی تجارت انسان هستید و در فنلاند اقامت ندارید
 • برای ممانعت از اخراجتان از کشور، به شما اجازه اقامت موقت داده شده است
 • به شما حفاظت موقت داده شده است
 • موقعیت حفاظت بین المللی که به شما تعلق گرفته بود لغو شده و یا به پایان رسیده و تصمیم بر اخراج شما از کشور گرفته شده است
 • از حفاظت بشری برخوردار شده اید، ولی اجازه اقامت شما در حال تمام شدن است و یا تمام شده است.

در صورتی که تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی هستید، می توانید از کمپ پذیرش پناهندگی خودتان تقاضای کمک بازگشت داوطلبانه کنید. چنانچه تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی نیستید، می توانید از اداره کل مهاجرت تقاضای این کمک را نمایید.