به محتویات منتقل شوید
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

به ثبت رساندن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا

منتشر شده25.03.2024
اگر تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید و قصد دارید بیش از سه ماه در فنلاند اقامت کنید، باید حق اقامت خود را به ثبت برسانید. در مدت سه ماه پس از تاریخ ورود به کشور، درخواست ثبت حق اقامت شخص تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را انجام دهید.

به ثبت رسیدن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بطور اتوماتیک انجام نمی شود. درصورتیکه هزینه های لازم جهت امرار معاش شما تأمین باشند، می توانید درخواست ثبت حق اقامت خود را بنمایید. دلایل شما می تواند کار، تحصیل، فعالیت صنفی و تجاری، پیوند خانوادگی و یا وضعیت مالی کافی باشد.

اگر قصد دارید که بیشتر از سه ماه در فنلاند سکونت داشته باشید، در اینصورت شما باید حق اقامت خود را در Maahanmuuttovirasto (اداره مهاجرت) به ثبت برسانید. درخواست مذکور را بایستی نهایتا سه ماه بعد از تاریخ ورود به کشور انجام دهید.

ثبت کردن توسط اداره مهاجرت موضوعی جدا از ثبت شدن محل سکونت شما در شبکه اطلاعاتی ثبت نفوس در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) هستند. چنانکه مدت زمان اقامت بدون وقفه شما در فنلاند کمتر از سه ماه می باشد، در اینصورت نیازی به ثبت اقامت خود در اداره مهاجرت ندارید. مبدا محاسبه سه ماه از زمان خروج شما از مرز فنلاند آغاز میشود.

مطالعه بیشتر درباره شرایط لازم برای این منظور با مراجعه به اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

چگونه تقاضا کنم؟

بررسی درخواست ثبت حق اقامت نیاز به پرداخت هزینه های مربوط به خود را دارد. شما در هنگام تحویل درخواست خود بایستی هزینه مذکور را بپردازید.

ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از سرور Enter Finland درخواست کنید:

 1. فرم درخواست را تکمیل کنید و مدارک پیوست لازم را ضمیمه آن کنید. اطلاعات مربوط به مدارک پیوست مورد نیاز را از پیوند برای ثبت اقامت به چه چیز نیاز می باشد؟ می یابید.
 2. به مرکز خدمات اداره مهاجرت مراجعه کنید زیرا شما بایستی هویت خود را به اثبات رسانده و نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست خود را نشان دهید. کارت شناسایی و پاسپورت دارای اعتبار بهمراه خود داشته باشید.
 3. شما تا سه ماه پس از اتمام درخواست خود بایستی به مرکز خدمات اداره مهاجرت مراجعه کنید. بهتر است که از قبل با مرکز خدمات این اداره وقت بگیرید. گرفتن وقت از طریق خدمات الکترونیکی اداره مهاجرت امکان پذیر است.
 4. به یاد داشته باشید که حساب کاربری Enter Finland خود را بطور منظم چک کنید. اگر برای درخواست شما به مدارک و توضیحات بیشتری نیاز باشد، درباره آن از طریق حساب کاربری Enter Finland به شما اطلاع داده میشود. همچنین درصورت اتخاذ تصمیم

اگر نمی توانید یا بلد نیستید که ثبت نام را از طریق اینترنت انجام دهید:

 1. درخواست ثبت اقامت را با استفاده از برگه درخواست انجام دهید، می توانید این برگه را شخصاً در مرکز خدمات اداره مهاجرت تکمیل کنید. درخواست مذکور را تا سه ماه بعد از تاریخ ورود به کشور انجام دهید.
 2. فرم ثبت اقامت را از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کرده و آن را از قبل تکمیل کنید. فرم مذکور بایستی با دقت تکمیل شود. فرمهای درخواستی که اشتباه تکمیل شده باشند، تحویل گرفته نمیشوند.
 3. با مرکز خدمات اداره مهاجرت از طریق خدمات اینترنتی مخصوص گرفتن وقت با این اداره، وقت بگیرید. گرفتن وقت با مرکز خدمات اداره مذکور را بهتر است که از قبل انجام دهید.
 4. فرم تکمیل شده ثبت اقامت، کارت شناسایی و یا پاسپورت معتبر و مدارک پیوست مورد نیاز را بهمراه خود داشته باشید. اطلاعات مربوط به مدارک پیوست مورد نیاز فرم درخواست را می توانید از این قسمت بیابید برای ثبت اقامت به چه چیز نیاز می باشد؟

اگر واجد کلیه شرایط لازم برای اقامت در فنلاند می باشید، در اینصورت می توانید گواهی ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از اداره مهاجرت دریافت کنید. حق اقامت ثبت شده تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار است.

بعد از پنج سال سکونت قانونی و بدون وقفه در فنلاند، شما حق اقامت دائم فنلاند را خواهید داشت. حق اقامت دائم اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بایستی بطور جداگانه از اداره مهاجرت درخواست کرد.

(Suomalainen henkilötunnus)شماره شناسایی فنلاندی

در صورتی که اداره کل مهاجرت حق اقامت شما را ثبت کند، اطلاعات شخصی شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهد گردید. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی را می توانید از محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس و بعضی از اداره های مالیات نیز دریافت کنید.

اگر برای مدت یکسال و یا طولانی تر به فنلاند مهاجرت می کنید، باید برای ثبت محل سکونت خود به نزدیک ترین اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس نیز مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر از InfoFinland و از ثبت شدن به عنوان ساکن.

از وب سایت InfoFinland و مهاجرت به فنلاند، لیست مسائلی که باید به یاد داشت، اطلاعات مفیدی را درباره اینکه قبل از مهاجرت به فنلاند به چه موضوعات دیگری بایستی رسیدگی کنید، می یابید.

برای ثبت اقامت به چه چیز نیاز می باشد؟

کارمندان، کارگران و افراد دارای فعالیت صنفی و تجاری

چنانکه دارای محل کار و یا شرکت خود در فنلاند می باشید، حق اقامت شما می تواند به ثبت برسد.

به مدارک زیر نیاز دارید:

 • فرم درخواست ثبت اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر
 • قرارداد کاری (درصورتی که دارای محل کار هستید)
 • مدارک مربوط به فعالیت شرکت (اگر دارای شرکت می باشید)

دانش آموزان، دانشجویان

اگر در آموزشگاهی فنلاندی که مورد پذیرش می باشد تحصیل می کنید، حق اقامت شما را می توان ثبت کرد.

به مدارک زیر نیاز دارید:

 • فرم درخواست ثبت اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • کارت شناسایی یا پاسپورت
 • گواهی تحصیلی (گواهی مبنی بر اینکه در یک آموزشگاه قابل قبول فنلاندی مشغول به تحصیل می باشید)
 • شما بایستی دارای بیمه بیماری باشید (مثلا کارت درمانی اروپایی)
 • مدارک روشنگر تأمین امرار معاش شما در فنلاند

اعضای خانواده فرد ساکن فنلاند

اگر شما دارای عضو خانواده ای هستید که دارای سکونت ثابت در فنلاند می باشد، در اینصورت می توان حق اقامت شما را به ثبت رساند.

به مدارک زیر نیاز دارید:

 • فرم درخواست ثبت اقامت کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر
 • سند ازدواج و یا گواهی رابطه مشترک به ثبت رسیده
 • درصورتی که دارای ازدواج غیر رسمی می باشید، مدارکی که بیانگر دو سال زندگی مشترک و یا وجود فرزند تحت سرپرستی مشترک می باشند.
 • شناسنامه کودک درصورتیکه دارای فرزند تحت سرپرستی خود می باشید
 • مدارکی که نشانگر دلایل اقامت در فنلاند فردی باشد که خانواده را گرد هم می آورد

کارت اقامت عضو خانواده اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اگر خود شما تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لیختن اشتاین یا سوئیس نمی باشید ولی در حال مهاجرت به فنلاند و به نزد عضو خانواده خود که دارای تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، می باشید، شما بایستی کارت اقامت عضو خانواده اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را درخواست کنید.

کارت اقامت را می توانید بصورت اینترنتی و از طریق خدمات Enter Finland و یا از مرکز خدمات Maahanmuuttovirasto (اداره مهاجرت) درخواست کنید. رسیدگی به درخواست کارت اقامت هزینه های مربوط به خود را در بر دارد. شما هنگام تحویل درخواست خود بایستی هزینه آن را بپردازید.

به مدارک زیر نیاز دارید:

 • برگه درخواست کارت اقامت
 • پاسپورت دارای اعتبار
 • سند ازدواج و یا گواهی رابطه مشترک به ثبت رسیده
 • گواهی ثبت اقامت فرد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که همراه وی به فنلاند می آیید
 • مدارک روشنگر رابطه خویشاوندی شما (فرزندان فرد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا خویشاوندان دیگر تحت سرپرستی)
 • مدارک روشنگر زندگی با هم (اگر همسر غیر رسمی فرد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده و دارای فرزندان تحت سرپرستی مشترک نمی باشید)

برای عضو خانواده اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا کارت اقامت پنج ساله صادر میشود و اگر طول مدت سکونت آنها در فنلاند کمتر از پنج سال باشد، زمان اعتبار کارت صادره کمتر خواهد بود.

توانایی مالی کافی

اگر حق اقامت شما را نتوان بر اساس هیچکدام از دلایل فوق الذکر به ثبت رساند، چنانکه دارای توانایی مالی کافی برای زندگی در فنلاند باشید، می توانید درخواست ثبت اقامت خود را بنمایید. داشتن توانایی مالی کافی نیز جزو اساس ثبت اقامت می باشد.

به مدارک زیر نیاز دارید:

 • فرم درخواست ثبت اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر
 • مدارکی که نشانگر توانایی مالی کافی شما در فنلاند می باشند

آیا ممکن است حق اقامتم را از دست بدهم؟

امکان باطل یا بی‌اعتبار شدن حق اقامتِ به‌ثبت‌رسیده‌ی شهروند اتحادیه‌ی اروپا و کارت اقامت اعضای خانواده‌ی کسی که شهروند اتحادیه‌ی اروپاست، وجود دارد اگر:

 • از فنلاند به‌صورت دائمی به کشور دیگری مهاجرت کنید
 • دو سال متوالی، خارج از کشور فنلاند اقامت کنید
 • وقتی کارت اقامت اعضای خانواده‌ی کسی که شهروند اتحادیه‌ی اروپاست یا به‌ثبت رسیدن حق اقامت را تقاضا کردید، اطلاعات غلط به مسئولین دادید
 • موضوعی را از مسئولین مخفی کردید که می‌توانست مانع از به‌ثبت رسیدن حق اقامت یا صدور کارت اقامت شود
 • از فنلاند اخراج شوید
 • تابعیت فنلاند را دریافت کنید

توجه داشته باشید که اگر تغییری در وضعیت زندگی شما به‌وجود بیاید، این موضوع می‌تواند بر حق اقامت شما تاثیر بگذارد. اگر حق اقامت شما بر مبنای دلایلی از قبیل: اشتغال، داشتن شرکت فعال، محل تحصیل، روابط خانوادگی یا منابع مالی کافی، ثبت شده‌است و چنین دلایلی دیگر وجود نداشته‌باشند، امکان دارد حق اقامتِ به‌ثبت رسیده، باطل شود.

اداره‌ی مهاجرت در مورد باطل یا بی‌اعتبار شدن حق اقامت تصمیم می‌گیرد.

اگر به خارج از فنلاند مهاجرت می‌کنید

اگر نمی‌خواهید که حق اقامت یا کارت اقامت‌تان باطل شود، می‌توانید تقاضای خود برای عدم ابطال را نهایتا ظرف مدت دو سال پس از مهاجرت به خارج از فنلاند، به اداره‌ی مهاجرت تسلیم کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردMaahanmuuttovirasto

لغو حق اقامت

اطلاعات محلی