به محتویات منتقل شوید
Suomi lyhyesti

مختصری درباره فنلاند

منتشر شده11.07.2024
آیا این واقعیات را در مورد فنلاند و فنلاندی ها می دانید؟

دولت

 • فنلاند کشوری با سیستم جمهوری بوده و عضو اتحادیه اروپا می باشد.
 • پایتخت فنلاند هلسینکی است.
 • کشور فنلاند به شهرستان هایی تقسیم شده است که هر کدام دارای حکومت خود مختار خود هستند.
 • Ahvenanmaa منطقه خودمختار متعلق به فنلاند است.

مردم

 • جمعیت فنلاند 5.6 میلیون نفر است .
 • زبان های ملی فنلاند، زبان های فنلاندی و سوئدی هستند (زبان مادری حدود 5% از فنلاندی ها زبان سوئدی است).
 • در فنلاند سامی ها هم زندگی می کنند. سامی ها تنها قوم اصلی اتحادیه اروپا هستند.
 • بسیاری از فنلاندی ها انگلیسی را به خوبی صحبت می کنند.
 • %9 جمعیت به زبان خارجی صحبت می کنند.

آب و هوا و جغرافیای فنلاند

 • فنلاند در شمال اروپا در ناحیه دریای بالتیک واقع شده است.
 • کشورهای همسایه فنلاند، کشورهای روسیه (در شرق)، نروژ (در شمال)، سوئد (در غرب) و استونی (در جنوب) می باشند.
 • مساحت فنلاند با احتساب وسعت آبی و قلمرو خشکی 338432 کیلومتر مربع است.

اقتصاد

 • واحد پول کشور فنلاند یورو است.

اطلاعاتی درباره فنلاند در جاهای دیگر شبکه وب

اطلاعات محلی