به محتویات منتقل شوید
Asumisen ongelmat

مشکلات مربوط به سکونت

منتشر شده24.01.2024
اگر برای پرداخت اجاره بهای مسکن پول ندارید چه باید بکنید؟ آیا مؤجر می تواند از شما بخواهد بیمه مسکن تهیه کنید؟ قرارداد اجاره مسکن استیجاری را چه زمانی باید خاتمه داد؟ پاسخ پرسش های متعددی در مورد سکونت را گردآوری کردیم.

جستجوی مسکن

خانه استیجاری با کرایه پایین پیدا نمی کنم.

تعداد خانه های استیجاری خالی در شهرهای بزرگ کم می باشد. در خانه هایی که نزدیک مرکز شهر هستند، مبلغ اجاره بالاتر است. به همین جهت، بسیاری از فنلاندیها در خانه هایی نسبتاً کوچک سکونت دارند. بسیاری دیگر نیز دور از مرکز شهر و یا در یکی از شهرستانهای اطراف سکونت دارند و مسیری طولانی تر را جهت رفت و آمد به محل کار می پیمایند. اگر از منطقه مورد نظر شما خانه ارزان یافت نمی شود، به این موضوع فکر کنید که آیا می توانید در خانه ای کوچکتر و یا در محله ای دورتر از مرکز شهر سکونت یابید. در بسیاری از شهرستانهای کوچک، خانه های خالی زیادی یافت می شوند و مبلغ اجاره خانه ها نیز پایین تر است.

اگر قصد دارید که از شهرستانی کوچک به شهرستانی بزرگتر نقل مکان کنید، از قبل دنبال خانه بگردید.

مطالعه بیشتر از InfoFinland و از مسکن استیجاری.

برای خانه های استیجاری شهرداری درخواست داده ام ولی با وجود گذشت مدتی زیاد، هنوز خانه ای دریافت نکرده ام.

خانه های شهرداری برای تمام متقاضیان کافی نیستند. بهتر است که از چندین جای مختلف خانه درخواست کنید. همچنین پیگیر خانه های استیجاری خصوصی نیز باشید. به خاطر داشته باشید که قبل از اتمام تاریخ اعتبار درخواست مسکن خود، آن را تمدید کنید. در غیر اینصورت درخواست شما باطل می شود. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از مسکن استیجاری.

گمان می کنم که درخصوص جستجوی مسکن مورد تبعیض قرار گرفته ام. از کجا می توانم کمک دریافت کنم؟

بر مبنای قانون، موجرین حق ندارند که در موقع انتخاب مستأجر، هیچ کسی را بدلیل پیشینه قومی، مذهب، تابعیت یا معلولیت مورد تبعیض قرار دهند. موجر شخصی حق دارد خودش مستأجر را برای خانه اش انتخاب کند، ولی بدون اعمال تبعیض. در صورتی که شک دارید که مورد تبعیض قرار گرفته باشید، می توانید مثلاً از خدمات ارباب رجوع نماینده امور برابری درخواست راهنمایی کنید.

اجاره کردن مسکن

آیا در هنگام اجاره کردن خانه، بایستی حق کمیسیون بنگاه مسکن را بپردازم؟

معمولا موجر حق کمیسیون بنگاه مسکن را می پردازد. فقط در مواقعی که قبلا درخصوص جستجو و یافتن خانه با بنگاه مسکن، قرارداد کتبی حق کمیسیون را عقد کرده باشید، در این صورت پرداخت حق کمیسیون با خود شما می باشد. اگر قرارداد کتبی مبنی بر پرداخت حق کمیسیون را امضاء نکرده باشید، بنگاه مسکن نمی تواند حق کمیسیون را از شما مطالبه کند. اگر بنگاه مسکن اقدامی در این راستا انجام دهد، شما می توانید درخصوص این موضوع شکایت کنید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از مقامات مهم.

بنگاه مسکن در قبال نشان دادن خانه به من حق کمیسیون مطالبه می کند. آیا بایستی آن را پرداخت کنم؟

شما از این حق برخوردارید که قبلاً خانه را ببینید و بنگاه مسکن نمی تواند بخاطر این موضوع از شما حق کمیسیون مطالبه کند. اگر در رابطه با پرداخت حق کمیسیون بنگاه مسکن با مشکلاتی مواجه شده اید، می توانید با مرکز مشاوره مشتریان تماس بگیرید.

بنگاه مسکن از من طلب پرداخت حق الزحمه رزرو خانه استیجاری را دارد. آیا موظف به پرداخت آن می باشم؟

در فنلاند موضوعی به نام پرداخت حق الزحمه رزرو خانه وجود ندارد. تا قبل از داشتن قرارداد اجاره خانه کتبی، هیچ وجهی را پرداخت نکنید. مطالعه بیشتر درباره پرداخت هزینه های مربوط به مسکن استیجاری، مثلا پول پیش خانه، از InfoFinland و از

قرارداد اجاره خانه.

موجر من الزام می دارد که بیمه خانه بگیرم. از کجا می توانم بیمه خانه بگیرم؟ آیا بعدا می توانم قرارداد بیمه را فسخ کنم؟

چندین شرکت بیمه مختلف در فنلاند به فروش خدمات بیمه خانه می پردازند. مطالعه بیشتر در این باره از InfoFinland و از زندگی روزمره در فنلاند.

حتی در مواقعی که در قرارداد اجاره نامه، الزامی درخصوص داشتن بیمه خانه ذکر نشده است نیز داشتن بیمه خانه توصیه می شود. نبایستی در حین سکونت در خانه مورد نظر، قرارداد بیمه خانه را فسخ کنید. اگر بعنوان مثال باعث ایجاد خسارات ناشی از نشت آب شوید و بیمه خانه نداشته باشید، در این صورت مجبور می شوید کلیه هزینه تعمیرات ناشی از خسارات وارده را شخصا بپردازید. هزینه چنین تعمیراتی ممکن است چند ده هزار یورو باشد.

قبل از امضاء کردن قرارداد اجاره خانه بایستی به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟

قبل از اجاره کردن خانه، آن را ببینید. دقت کنید که خانه مورد نظر واقعاً وجود داشته باشد بدین معنی که آدرس خانه مذکور با آدرس قید شده در قرارداد اجاره خانه تطبیق داشته باشد. همچنین اطمینان حاصل کنید که وضعیت خانه همانگونه است که درباره آن به شما گفته شده بود. دقت کنید که در قرارداد اجاره نامه درخصوص موضوعاتی همچون شرایط مستأجری و زمان فسخ قرارداد، چه توضیحاتی داده شده است. علاوه بر این، بهتر است که همراه با صاحب خانه و یا نماینده او، معایب و ایراد های خانه را مورد بررسی قرار دهید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از قرارداد اجاره خانه.

چه هنگام بایستی پول پیش خانه را پرداخت کرد؟

پس از عقد قرارداد کتبی اجاره نامه، پول پیش خانه را پرداخت کنید. موجر شما ممکن است شماره حساب بانکی را تعیین کند که پول پیش خانه را به آن حساب واریز کنید. همچنین می توانید حساب بانکی جداگانه ای را جهت واریز کردن پول پیش خانه باز کنید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از قرارداد اجاره خانه.

موجر پیشنهاد داد که قرارداد اجاره خانه را بصورت شفاهی عقد کنیم. آیا قرارداد اجاره خانه شفاهی کافی است؟

همواره قرارداد اجاره خانه را بصورت کتبی عقد کنید. بدین ترتیب درصورت بروز مشکل، می توانید ثابت کنید که درباره چه موضوعاتی توافق کرده اید. از برگه قرارداد اجاره خانه با دقت نگهداری کنید.

معایب و ایراداتی در مسکن استیجاری مشاهده می شود. آیا ممکن است که موجر بعدها از من انتظار جبران خسارت معایبی را داشته باشد که من باعث ایجاد آنها نشده ام؟

شما بایستی در همان ابتدای اجاره کردن واحد مسکونی، معایب و ایراد های موجود در آن را همراه با موجر خود یادداشت کنید. همچنین می توانید از معایب موجود در واحد مسکونی عکس بگیرید. به این ترتیب می توانید اطمینان حاصل کنید که مسئولیت معایبی که شما ایجاد نکرده اید، با شما نخواهد بود.

فسخ قرارداد مسکن

قرارداد اجاره خانه خود را فسخ کرده ام ولی موجر من الزام می دارد که تا وقتی مستأجر جدیدی پیدا می کند، من باید اجاره را پرداخت کنم. آیا موظف به پرداخت اجاره خانه هستم؟

اگر قرارداد اجاره خانه شما محدود به مدت زمان معینی نبوده و تا اطلاع ثانوی اعتبار داشته باشد، در این صورت زمان لازم برای فسخ قرارداد معمولا یک ماه کامل می باشد. این زمان از انتهای ماهی شروع می شود که در طی آن درخصوص فسخ قرارداد اطلاع داده اید. پس از اتمام زمان لازم برای فسخ قرارداد، موجر شما دیگر نمی تواند از شما انتظار پرداخت اجاره خانه را داشته باشد. ولی قرارداد اجاره خانه محدود به مدت زمان معین و مقرر شده را نمی توان در طول مدتی که قرارداد هنوز اعتبار دارد، فسخ کرد. درصورت نیاز می توانید درباره فسخ زودتر از موعد مقرر قرارداد اجاره خانه خود گفتگو کنید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از قرارداد اجاره خانه.

قرارداد اجاره خانه من تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد. قرارداد خود را در مورخه 2/6 فسخ کردم. موجر از من انتظار پرداخت اجاره ماه 7 یعنی جولای را نیز دارد. آیا موظف به پرداخت آن هستم؟

اگر در قرارداد اجاره خانه شما بگونه ای دیگر توافق نشده باشد، در این صورت زمان فسخ قرارداد بر اساس قانون، از انتهای آن ماهی محاسبه می شود که در طول آن ماه فسخ قرار داد خود را اعلام کرده اید. اگر در مورخه 2/6 فسخ قرارداد خود را اعلام کرده باشید، زمان فسخ قرارداد از مورخه 30/6 آغاز شده و یک ماه طول می کشد. بنابراین شما بایستی اجاره ماه 7 یعنی جولای را نیز بپردازید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از قرارداد اجاره خانه.

از دست دادن مسکن

من پول پرداخت اجاره خانه را ندارم. چکار می توانم بکنم؟

حتی الامکان زود با صاحب خانه خود تماس بگیرید و سعی کنید مهلت بیشتری برای پرداخت اجاره خانه بگیرید. برای خود روشن کنید که آیا می توانید پرداختی های دیگر خود را به تعویق انداخته تا بتوانید اجاره خانه خود را پرداخت کنید. همچنین با بانک خود تماس گرفته و روشن کنید که آیا بانک به شما وام می دهد که بتوانید اجاره خانه را بپردازید. از اداره KELA سؤال کنید که آیا حق دریافت کمک هزینه مسکن یا کمک هزینه دیگری را دارید یا نه. علاوه بر این می توانید از مرکز مشاوره درخصوص امور بدهکاری شهرداری، اداره سوسیال و همچنین از مشاور سکونت شهرداری یا شرکت ساختمانی یا انجمن ها و یا مثلا از بنیاد ارائه ضمانت به بدهکاران، کمک و راهنمایی بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و صفحات کمک هزینه مسکن و مشکلات اقتصادی مراجعه کنید.

من بایستی به دلیل طلاق و جدایی از مسکن خود نقل مکان کنم. همچنین می ترسم که اقامت خود را از دست دهم. چکار می توانم بکنم؟

از وب سایت InfoFinland و از مسکن استیجاری اطلاعاتی در مورد نحوه جستجوی مسکن می یابید.

چنانچه شما دارای اجازه اقامت محدود به زمان مقرر بوده و اجازه اقامت را بر اساس پیوند های خانوادگی دریافت کرده اید، طلاق ممکن است بر روی اجازه اقامت شما تاثیر بگذارد. اگر شما هنوز هم پیوند ثابتی با فنلاند دارید، مثلا داشتن محل کار در فنلاند، در این صورت در بعضی از شرایط می توان اجازه اقامت را تمدید کرد.

مطالعه بیشتر در این باره از سایت InfoFinland و از آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم.

صاحب خانه من را تهدید کرد که به خاطر ایجاد سر و صدا از مسکن استیجاری خود بیرون رانده می شوم.

اگر بطور مکرر مقررات ساختمان را نقض کنید، صاحب خانه یا موجر شما حق فسخ کردن قرارداد اجاره خانه را دارد. سعی کنید که قبل از فسخ شدن قرارداد موضوع را با صاحب خانه حل و فصل کنید. همچنین می توانید با مرکز رفع اختلافات مابین همسایه ها (Naapuruussovittelun keskus) نیز تماس بگیرید.

من می بایست خانه خود را تخلیه می کردم ولی خانه جدیدی را نیافته ام. چه کار می توانم بکنم؟

در فنلاند، شهرداری ها به افراد بدون خانه خدمات ارائه می دهد. همچنین دفاتر کلیسا ها و سازمانهای زیادی نیز به افراد بدون خانه کمک می کنند. این خدمات به افرادی اختصاص دارند که دارای شهروندی در فنلاند می باشند. اگر بدون خانه مانده اید، با اداره سوسیال شهرستان محل سکونت خود تماس بگیرید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از بی خانه بودن.

مشکلات حقوقی

در ارتباط با امور مربوط به سکونت، به کمک وکیل احتیاج دارم. چگونه باید عمل کنم؟

برای مسائل حقوقی می توانید از مشاور حقوقی کمک بگیرید. او شما را راهنمایی کرده و مراقب است که حقوق شما رعایت شود .هنگامی که از وکیل کمک می گیرید بهتر است این موضوع را بررسی کنید که وکیل مورد نظر در موضوعی که شما به خاطر آن تقاضای کمک می کنید تخصص داشته باشد. همه شرکت ها یا اشخاصی که برای انجام امور حقوقی کمک ارائه می کنند لزوماً متخصص نیستند .مشاوره در مسائل حقوقی توسط دفاتر حقوقی، دفاتر امور قانونی و اداره های کمک حقوقی وابسته به دولت که مشاورین حقوقی عمومی در آن کار می کنند، ارائه می شود.

وجود اختلافات با همسایه

همسایه من سر و صدا ایجاد میکند. چه کار می توانم انجام دهم؟

همسایه های شما نباید بعنوان مثال در طول شب سر و صدا ایجاد کنند. اگر همسایه شما اغلب مواقع و بطور جدی مقررات ساختمان را نقض کند، می توانید با متصدی ساختمان و یا موجر خود تماس بگیرید.

همسایه من بطور مداوم بخاطر سر و صدا از من شکایت می کند. حد مجاز شدت صدا در آپارتمان ها چه می باشد؟

در مقررات ساختمان درخصوص اینکه ساعات رعایت سکوت ساختمان چه می باشد، توضیح داده شده است. فهرست مقررات ساختمان معمولا در راهروی ساختمان یافت می شود. در ساعات رعایت سکوت نباید سر و صدای بلند ایجاد کرد و بعنوان مثال نباید به نواختن ساز پرداخته و یا با صدای بلند موسیقی گوش داد ولی صدا در جریان زندگی معمولی مجاز می باشد.

از کجا می توانم برای حل اختلافات خود با همسایه ها کمک بگیرم؟

اگر مابین شما و همسایه شما اختلافاتی هست که خود شما قادر به حل کردن آن نمی باشید، می توانید از مرکز رفع اختلافات مابین همسایه ها و یا از متصدی ساختمان کمک بخواهید. منظور از رفع اختلافات مابین همسایه ها این است که همسایه ها با نظارت یک فرد میانجی با همدیگر گفتگو کنند. در طی این جلسات ملاقات می توانید درخصوص حل و فصل شرایط توافق کنید. ارائه خدمات رفع اختلافات رایگان می باشد. مطالعه بیشتر در این باره از وب سایت مرکز رفع اختلافات مابین همسایه ها.

زندگی روزمره در رابطه با سکونت

اگر کلید خود را در خانه فراموش کنم، چه باید بکنم؟

در شرکتهای ساختمانی، معمولا شرکت تعمیراتی ساختمان و یا متصدی ساختمان یک کلید اضافی واحد مسکونی را پیش خود نگهداری کرده و در قبال دریافت وجه مشخصی، درب واحد مسکونی را باز می کنند. در آپارتمان ها، نزدیک درب ورودی ساختمان، شماره تلفنی وجود دارد که در چنین شرایطی می توانید با آن تماس بگیرید.

چگونه می توانم به طریقه ای درست زباله ها را تفکیک کنم؟

در فنلاند بعنوان مثال زباله های بیولوژیکی، کارتن، پلاستیک، شیشه، فلز، زباله های مشکل ساز و زباله های مخلوط تفکیک می شوند. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از زباله ها و بازیافت زباله.

زمانی که از سونای واحد مسکونی خود استفاده میکنم، به چه نکاتی بایستی توجه کنم؟

هرگز هیچ چیزی را بر روی بخاری سونا قرار ندهید و هیچگاه سونا را بعنوان انباری یا برای خشک کردن رخت ها استفاده نکنید، زیرا این امر ممکن است باعث آتش سوزی شود. همواره بعد از استفاده، بخاری سونا را خاموش کنید.

مطالعه بیشتر از InfoFinland و از توصیه های ایمنی منزل.

هنگام نشت و خراب شدن شیرآب چکار باید بکنم؟

با شرکت تعمیراتی که شرکت خانه شما با آن قرارداد دارد تماس بگیرید. شرکت تعمیراتی می تواند کارهای تعمیراتی کوچکی از قبیل شیرآب و باز کردن مسیر فاضلاب را انجام دهد.

مشکلات نشت آب

در واحد مسکونی من مشکل نشت آب و یا معایب دیگر وجود دارد. چگونه باید عمل کنم؟

بلافاصله با شرکت تعمیراتی، متصدی ساختمان و یا صاحب خانه تماس بگیرید. حائز اهمیت است که معایب و ایرادها بسرعت و قبل از وخیم تر شدن آنها، رفع شوند.

در هنگام پختن غذا ، رطوبت زیادی در آشپزخانه جمع می شود. چکار می توانیم بکنیم؟

اگر خانه شما مجهز به دستگاه تهویه هوا نیست، پنجره ها را باز کرده و خانه را از این طریق تهویه کنید. این موضوع در هنگامی که متوجه می شوید که بخار آب و رطوبت زیادی در موقع پختن غذا بر روی شیشه پنجره ها جمع می شود، بسیار مهم است. در هنگام پختن غذا از تهویه اجاق گاز استفاده کنید. از باز بودن دریچه ها یا محفظه های مخصوص تهویه هوا اطمینان حاصل کنید. اگر به واحد مسکونی آسیب برسانید، بایستی خسارات وارده را جبران کنید.

مطالعه بیشتر از InfoFinland و از حقوق و وظایف ساکنین.

خدمات مشاوره و راهنمایی

از کجا می توانم درخصوص موضوعات مربوط به مسکن کمک و راهنمایی دریافت کنم؟

مکانهای زیادی هستند که می توانید درخصوص موضوعات مربوط به مسکن از آنها سؤال کنید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از مسکن استیجاری.

اطلاعات محلی