به محتویات منتقل شوید
Suomen ja ruotsin kieli Helsingissä

زبانهای فنلاندی و سوئدی در هلسینکی

منتشر شده08.01.2024
هلسینکی شهری دو زبانه می باشد. می توانید در تمام خدمات شهر هلسینکی، از زبان فنلاندی و سوئدی استفاده کنید. می توانید مثلاً ازطریق تحصیلات وفق یابی، در دوره های آموزشی آموزشگاه های کارگران و کارمندان، در کافه های زبان و یا بطور مستقل در اینترنت، زبان فنلاندی یا سوئدی را بیاموزید.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

آموختن زبان فنلاندی و سوئدی

در هلسینکی امکانات بسیاری برای آموزش زبان فنلاندی و سوئدی وجود دارد. می توانید برای تحصیل در رشته زبان، ورود به دانشگاه هلسینکی را درخواست کنید و یا در کافه تریاهای زبان کتابخانه ها مهارت زبان فنلاندی خود را بهبود دهید. در صورتی که متقاضی کار هستید می توانید در تحصیلات وفق یابی (kotoutumiskoulutus) زبان فنلاندی یا سوئدی تحصیل کنید.

دوره های آموزشی زبان

بکمک خدمات سایت Finnishcourses.fi می توانید برای خود دوره آموزش زبان فنلاندی مناسبی را از هلسینکی (Helsinki)، وانتا (Vantaa) اسپو (Espoo) و یا کااونیاینن (Kauniainen) بیابید. دوره های آموزشی زبان سوئدی از لینک موجود در صفحه نخست این سایت، یافت میشوند. از این خدمات می توانید به زبانهای فنلاندی، انگلیسی و روسی استفاده کنید. شرکت در این دوره های آموزشی برای همه آزاد است و این دوره ها معمولاً مشمول هزینه هستند.

ثبت نام برای دوره های آموزشی زبان معمولا 8-2 هفته قبل از آغاز شدن این دوره ها میباشد. برای بعضی دیگر از دوره های آموزش زبان باید درخواست شود. ثبت نام برای بعضی از دوره های آموزشی را می توان از طریق اینترنت انجام داد.

می توانید مثلاً در دوره های آموزشی آموزشگاه های کارگران و کارمندان (työväenopisto) و در ارتباط با تحصیلات حرفه ای، زبان فنلاندی و سوئدی تحصیل کنید. آموزشگاه کارگران و کارمندان سوئدی زبان Arbis دوره های مختلف آموزشی زبان سوئدی ارائه می کند. لیست تمام دوره های آموزشی موجود در آموزشگاه های کارگران و کارمندان و آموزشگاه های ملی (kansanopisto) در آدرس Ilmonet.fi موجود می باشد.

در صورتی که ارباب رجوع اداره کار هستید، می توانید به عنوان بخشی از تحصیلات وفق یابی هم زبان فنلاندی یا سوئدی بیاموزید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحصیلات وفق یابی از اداره کار خود سوال کنید.

کافه تریاهای زبان و گروه های گفتگو

در هلسینکی می توانید در کافه تریاهای زبان و گروه های گفتگو کتابخانه های HelMet زبان فنلاندی بیاموزید و با انسان های جدید آشنا شوید. در آنجا می توانید حتی اگر زبان فنلاندی را کم بلد باشید نیز تمرین صحبت کردن نمائید. کافه تریاهای زبان رایگان هستند و نیازی به ثبت نام کردن نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کافه تریاهای زبان مثلاً از کتابخانه مرکزی Oodi سؤال کنید.

آزمون عمومی زبان

در هلسینکی می توانید در آزمون عمومی زبان (yleinen kielitutkinto) (YKI) برای زبان فنلاندی یا سوئدی شرکت کنید. سایت های اینترنتی اداره کل آموزش (Opetushallitus) دارای جستجوگری می باشد که بکمک آن می توانید درباره اینکه چه موقع و در چه مکانهایی می توانید در این آزمون شرکت کنید، بررسی نمایید. شما باید سریع اقدام کنید، چرا که در هلسینکی متقاضی شرکت در آزمون YKI زیاد است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون YKI و آزمون های دیگر زبان به این صفحه InfoFinland مراجعه کنید: مدرک رسمی زبان.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مواد آموزشی در اینترنت و راهنمایی برای آموزش زبان به این صفحه InfoFinland مراجعه کنید: زبانهای فنلاندی و سوئدی.