به محتویات منتقل شوید
Suomen kielen opiskelu

آموختن زبان فنلاندی

منتشر شده23.08.2022
آموزش زبان فنلاندی از جمله توسط آموزشگاه های ملی، شهرها و خدمات اداره کار ارائه می شود. دوره های آموزشی که ارائه می شوند متنوع هستند و برای والدین، اشخاص شاغل و اشخاص بیکار دوره های آموزشی وجود دارد.

دوره های آموزشی زبان

از جمله آموزشگاه های ملی، آموزشگاه های نیروی کار، دانشگاه ها و دانشگاه های تابستانی، دوره های آموزشی زبان فنلاندی برگزار می کنند. گاهی اوقات می توان از طریق محل کار نیز در این دروه های آموزشی شرکت نمود. می توانید از خدمات مشاوره ای شهر خود و در شهرهای بزرگ از خدمات Finnishcourses.fi نیز اطلاعات بیشتری کسب کنید.

دوره‌های آموزشی معمولاً در ماه آگوست یا سپتامبر و همچنین در ژانویه، آغاز می‌شوند. معمولاً می توان غروبها در دوره های آموزشی زبان شرکت نمود. ظرفیت دوره های آموزشی زبان معمولاً خیلی تکمیل است، سر وقت در دوره های آموزشی ثبت نام کنید.

دوره‌ی آموزشی وفق​یابی

اگر به تازگی به فنلاند مهاجرت کرده اید، ممکن است خدمات وفق یابی به شما تعلق بگیرد. آموزش زبان معمولاً بخشی از تحصیلات وفق یابی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه‌ سازگاری با فنلاند مراجعه کنید.

تحصیلات اداره کار

در صورتی که بیکار هستید، اداره کار یا خدمات کاریابی شهر محل اقامت شما می توانند شما را برای تحصیلات وفق یابی و خدمات دیگری که مهارت زبان را تقویت می کنند، ارجاع دهند. در تحصیلات وفق یابی مسائلی مانند زبان، نحوه عملکرد جامعه فنلاندی و چگونگی جستجوی کار در فنلاند آموزش داده می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه در صورت بیکار شدن چه باید کرد مراجعه کنید.

تحصیلات آماده کننده

در تحصیلات آماده کننده (TUVA)، زبان فنلاندی را می توان تا مقطع کسب مدرک تحصیلی نیز تحصیل نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌های آموزشی آماده کننده به صفحات تحصیلات حرفه ای و دبیرستان مراجعه کنید.

کافه تریاهای زبان و گروه های گفتگو

می توانید با گفتگو هم زبان فنلاندی را تمرین کنید. بسیاری از کتابخانه ها و مؤسسات، کافه تریاهای زبان و گروه های گفتگو برگزار می کنند که می توان در آنها صحبت کردن به زبان فنلاندی را تمرین کرد.

اطلاعات محلی