به محتویات منتقل شوید
Suomen kielen opiskelu

آموختن زبان فنلاندی

منتشر شده08.02.2024
آموزشگاه های مختلف، تحصیلات زبان فنلاندی بزرگسالان را برگزار می کنند. دوره های آموزشی که ارائه می شوند متنوع هستند و برای والدین، اشخاص شاغل و اشخاص بیکار دوره های آموزشی وجود دارد. آموزش زبان فنلاندی بخشی از تحصیلات وفق یابی نیز هست.

دوره های آموزشی زبان

از جمله آموزشگاه های شهروندان، آموزشگاه های نیروی کار، آموزشگاه های ملی، دانشگاه ها و دانشگاه های تابستانی، دوره های آموزشی زبان فنلاندی برگزار می کنند.

در خدمات آموزشگاه های شهروندان، اطلاعاتی در مورد دوره های آموزشی و دوره های آموزشی آنلاین شهرهای بزرگ وجود دارد. اطلاعات برگزار کنندگان دوره های آموزشی زبان در سراسر کشور، در صفحات Kielibuusti.fi وجود دارد.

دوره‌های آموزشی معمولاً در ماه آگوست یا سپتامبر و همچنین در ژانویه، آغاز می‌شوند. معمولاً می توان غروبها در دوره های آموزشی زبان شرکت نمود. ظرفیت دوره های آموزشی زبان معمولاً خیلی تکمیل است، سر وقت در دوره های آموزشی ثبت نام کنید.

توجه داشته باشید که گاهی کارفرما هم ممکن است دوره آموزشی زبان برگزار کند.

تحصیلات زبان برای گروه های ویژه

در آموزشگاه ملی ناشنوایان می توان زبان اشاره فنلاندی آموخت. در این آموزشگاه برای اشخاص کم شنوا هم دوره های آموزشی وجود دارد.

دوره‌ی آموزشی وفق​یابی

در صورتی که با مسئولین برنامه وفق یابی انجام داده اید، حق دارید بطور رایگان از تحصیلات وفق یابی استفاده کنید. در تحصیلات وفق یابی می توان زبان فنلاندی یا سوئدی آموخت، و در مورد این که جامعه فنلاند چگونه کار می کند و در فنلاند چگونه باید کار جستجو کرد هم آموزش دید. در صورتی که می خواهید در دوره آموزشی که برگزار کننده آن اداره کار نیست، زبان فنلاندی یا سوئدی تحصیل کنید، پیش از این که دوره آموزشی شروع شود با کارشناس خود توافق کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه‌ سازگاری با فنلاند مراجعه کنید.

تحصیلات زبان برای اشخاص بیکار

در صورتی که بیکار هستید، اداره کار یا خدمات کاریابی شهر محل اقامت شما می توانند شما را برای تحصیلات وفق یابی و خدمات دیگری که مهارت زبان را تقویت می کنند، ارجاع دهند. در تحصیلات وفق یابی مسائلی مانند زبان، نحوه عملکرد جامعه فنلاندی و چگونگی جستجوی کار در فنلاند آموزش داده می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه در صورت بیکار شدن چه باید کرد مراجعه کنید.

تحصیلات آماده کننده

در تحصیلات آماده کننده (TUVA)، زبان فنلاندی را می توان تا مقطع کسب مدرک تحصیلی نیز تحصیل نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌های آموزشی آماده کننده به صفحات تحصیلات حرفه ای و دبیرستان مراجعه کنید.

کافه تریاهای زبان و گروه های گفتگو

بسیاری از کتابخانه ها و مؤسسات، کافه تریاهای زبان و گروه های گفتگو برگزار می کنند که می توان در آنها صحبت کردن به زبان فنلاندی را تمرین کرد.

اطلاعات محلی