به محتویات منتقل شوید

وقتی که شخص نزدیک در فنلاند فوت می کند

منتشر شده22.05.2023

اطلاع دادن مرگ

اگر شخصی در خارج از بیمارستان، مثلاً در خانه خودش فوت کند، درباره آن فوراً به پلیس یا پزشک اطلاع دهید. با شماره 112 تماس بگیرید. پلیس اقدام به بررسی دلیل مرگ می کند و این موضوع را به اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع می دهد. هنگامی که شخص در داخل بیمارستان یا مرکز درمانی فوت می کند، کارمندان آنجا موضوع مرگ را به سیستم ثبت اطلاعات نفوس اطلاع می دهند. اطلاع فوت به طور اتوماتیک به کلا (Kela)، مؤسسه های بازنشستگی و بانکها هم می رود.

خویشاوند متوفی باید موضوع فوت را به کارفرما، شرکت ساختمانی، مؤجر و پست و شرکت بیمه اطلاع دهد. این موضوع را باید در صورتی که مثلاً به متوفی از خارج کشور بازنشستگی پرداخت می شد، به مقامات کشور مبدأ او نیز اطلاع داد.

کمک و حمایت

در صورت فوت یکی از بستگان شما، می توانید از درمانگاه ها ( (terveysasemat، مراکز مشاور خانواده (perheneuvolat)، از مرکزی که زیر نظر انجمن سلامت روانی فنلاند بوده و مخصوص ارائه خدمات به خارجیان در شرایط بحرانی می باشد (Suomen Mielenterveysseuran ulkomaalaisten kriisipalvelu) و همچنین از کلیساها، برای غم از دست دادن او، کمک بگیرید. دریافت این کمک ها به زبانهای فنلاندی، سوئدی و در اغلب جاها به زبان انگلیسی نیز امکان پذیر است. در صورت نیاز می توانید از مترجم هم استفاده کنید. پس از مرگ بستگان، می توان از کار، مرخصی استعلاجی کوتاهی گرفت.

جواز دفن و گواهی فوت

برای دفن کردن متوفی به جواز دفن احتیاج است. اداره کفن و دفن به موضوع جواز دفن رسیدگی می کند. با این حال بستگان می توانند پیش از صدور جواز دفن، اقدامات مربوط به دفن را آغاز کنند.

جواز دفن بخشی از گواهی فوت است. در صورتی که متوفی بیمه جان داشته و شرکت بیمه دلیل مرگ را سؤال می کند، گواهی فوت مورد نیاز است. علاوه بر این، بستگان از گواهی فوت اطلاعات دقیق تری در مورد دلیل مرگ بدست می آورند. بستگان می توانند از پزشکی که به امور متوفی رسیدگی نموده، درخواست گواهی فوت نمایند. در صورتی که پلیس دلیل فوت را مشخص کرده، از پلیس می توان درخواست گواهی فوت نمود.

تبعه کشور خارجی که در فنلاند فوت کرده

هنگامی که تبعه یک کشور خارجی در فنلاند فوت می کند، دلیل مرگ بر اساس قانون فنلاند مورد بررسی قرار می گیرد. مسئول اداری یا بیمارستان مورد فوت را به نمایندگی کشور شخص متوفی اطلاع می دهد. نمایندگی یا وزارت امور خارجه کشور متوفی مورد فوتی را به نزدیکان متوفی اطلاع می دهد.

اسناد و مدارک دلیل فوت به زبان های فنلاندی و سوئدی داده می شوند. در صورتی که این اسناد و مدارک به زبان های دیگری مورد نیاز هستند، بستگان باید هزینه ترجمه را خودشان پرداخت نمایند. نمایندگی می تواند به بستگان متوفی در تهیه گواهی فوت یا روشن نمودن دلیل فوت کمک کند.

پس از اینکه دلیل مرگ مشخص شد و اجازه دفن صادر گردید، متوفی را می توان از فنلاند خارج کرد. متوفی را می توان در تابوت از فنلاند خارج کرد یا جسد را در فنلاند سوزاند و خاکستر را از فنلاند خارج نمود. بستگان می توانند یا خودشان مراسم تدفین را برگزار کنند یا این که همه یا بخشی از این خدمات را از اداره کفن و دفن خریداری کنند. جواز دفن به شخصی داده می شود که مسئولیت حمل و نقل متوفی را بر عهده دارد. بستگان متوفی می توانند از نمایندگی در مورد برگزاری مراسم راهنمایی بگیرند.

در صورتی که بستگان متوفی مسئولیت دفن متوفی، سوزاندن او یا بردنش به کشور خود را بر عهده نگیرند، نمایندگی می تواند با مقامات محلی تماس بگیرد. در این صورت متوفی مطابق با شیوه های متداول در فنلاند دفن یا سوزانده می شود.

از نمایندگی کشور مبدأ می توان در مورد موضوعات مختلف مربوط به فوت راهنمایی گرفت.

تشییع جنازه در فنلاند

از انجمنهای دینی و مذهبی میتوان برای برگزاری مراسم تشییع جنازه کمک دریافت کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره از انجمن خود سئوال کنید. از سایت اینترنتی کلیسای مسیحیان لوتری فنلاند، می توانید اطلاعات لازم را درباره خدمات کلیسا دریافت کنید. برگزاری مراسم بصورت غیر مذهبی نیز امکان پذیر است، که شامل مسایل مذهبی نمیباشد. اداره های کفن و دفن در مورد تمام خدمات راهنمایی ارائه می کنند. درباره مراسم تشییع جنازه شخصی و غیر مذهبی می توانید از مرکزی که مخصوص ارائه چنین خدماتی است تحت عنوان مرکز پرو- سرمونیا (Pro-Seremoniat) اطلاعات لازم را دریافت کنید.

خدمات اداره های کفن و دفن مشمول هزینه می باشند. این اداره ها انجام امور مربوط به کفن و دفن، از قبیل کار حمل و نقل جسد را بر عهده می گیرند. از جمله کارهای دیگر این اداره، فروش تابوت و کمک درباره دیگر اموری است که در مورد آنها با بستگان شخص فوت شده توافق شده است. از جمله از اتحادیه اداره های کفن و دفن فنلاند (Suomen Hautaustoimistojen Liitto) می توان در مورد اداره های کفن و دفن اطلاعات دریافت نمود. خیلی از اداره های کفن و دفن خدمات انگلیسی زبان هم ارائه می کنند.

محل دفن جسد

تقریبا تمام قبرستان های فنلاند تحت مالکیت کلیسا های مسیحیان لوتری می باشند، ولی برای دریافت قبر لازم نیست که حتما عضو کلیسای مسیحیان لوتری بود. البته دریافت قبر هزینه های مربوط به خود را در بر دارد و برای خریداری آن می توانید از دفاتر کلیسا سئوال کنید. اگر شخص فوت شده عضو کلیسا نبوده و خواهان اجرای مراسم مذهبی نیز نبوده باشد، در این صورت چنین مراسمی برای او انجام نمی گیرد. میتوان جسد را داخل تابوت گذاشته و دفن کرد و یا آن را سوزانده و به خاکستر تبدیل کرد. بسیاری از شهرها دارای قبرستان های ادیان دیگر نیز می باشند. بعنوان مثالدر شهرهای بزرگ، قبرستان های ارتودکسها، مسلمانان و یهودیان موجود می باشند. همچنین در بسیاری از شهرها، قبرستان هایی وجود دارند که مربوط به هیچ کدام از ادیان نیستند. خاکستر جسد را میتوان در صورت داشتن اجازه مالک منطقه، به داخل آب یا طبیعت موجود در آن منطقه پاشید.

امکان دریافت کمک های مالی برای تشییع جنازه

در بعضی از موارد ممکن است که شخص فوت شده بنا به آخرین مناسبات کاری که داشته است و یا بدلیل داشتن عضویت در اتحادیه کاری، از حق دریافت کمک های مالی برای انجام مراسم تشییع جنازه (hautausavustus)، برخوردار باشد. درباره این موضوع می توانید از آخرین کارفرما و یا از اتحادیه کاری او سئوال کنید. برای تشییع جنازه متوفی که دارایی از خود برجای نگذاشته، می توانید از کلا (Kela) و خدمات امور اجتماعی منطقه خود، تقاضای کمک هزنه امرار معاش (toimeentulotuki) کنید.

بازنشستگی خانواده

بعد از فوت شخص، میتوان بازنشستگی خانواده (perhe-eläke) را به همسر و فرزندان او پرداخت کرد. هدف از پرداخت این بازنشستگی تأمین مخارج اولیه زندگی بازماندگان شخص فوت شده یعنی بیوه و فرزندان او می باشد. دو نوع مختلف بازنشستگی خانواده در فنلاند وجود دارد، یکی از آنها بازنشستگی کلا است و دیگری بازنشستگی کاری. اگر شخص متوفی در فنلاند شاغل بوده و یا دارای فعالیت صنفی و تجاری بوده باشد، در این صورت، بیوه و فرزندان او می توانند بازنشستگی خود را از سازمان بازنشستگی کاری دریافت کنند. هر دوی این بازنشستگی ها را میتوان از اداره بیمه بازنشستگی یا کلا درخواست کرد.

اگر شخص فوت شده قبل از مهاجرت به فنلاند بمدت طولانی در کشور دیگری سکونت داشته و یا شاغل بوده است، در این صورت ممکن است که همسر و فرزندان او حق دریافت بازنشستگی را از آن کشور دیگر نیز داشته باشند. بررسی کنید که دریافت بازنشستگی خانواده در فنلاند یا در کشور مبدأ چه شروطی دارد.

وصیتنامه

قانون تعیین میکند که چه کسی دارایی شخص فوت شده را به ارث میبرد. البته خود شما نیز قبل از مرگتان می توانید بر روی شیوه تقسیم دارایی تاثیر بگذارید. می توانید وصیتنامه (testamentti) بنویسید یعنی کتبا بنویسید که چه کسی بعد از مرگ شما، دارایی تان را به ارث میبرد. وصیتنامه باید مسائل مشخصی را در بر گیرد و همیشه توسط دو شاهد بیطرف امضاء شده باشد. در غیر این صورت وصیتنامه قانونی نیست. بنابر این بهتر است که هنگام تنظیم وصیتنامه از خدمات وکیل استفاده کنید.

صورت برداری از اموال شخص متوفی

برگه یا سند صورت برداری شده از اموال شخص متوفی (perukirja)، عبارت است از بررسی اموال و بدهی های او. این کار باید در عرض سه ماه از مرگ متوفی انجام شود. اگر صورت برداری از اموال متوفی زود و بموقع صورت نگیرد، ممکن است که عواقب زیان آوری را از قبیل افزایش بهره مالیات ارث، دربر داشته باشد.

برای انجام صورت برداری از اموال شخص متوفی، به اطلاعاتی در باره دودمان متوفی از سن 15 سالگی تا مرگ او نیاز است. همچنین به گواهی یا رونوشت شناسنامه (virkatodistus) متوفی احتیاج می باشد، که این گواهی را میتوان از اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس دریافت کرد. به مشخصات افرادی که در ارث بر جا مانده از شخص متوفی سهم دارند نیز نیاز است. این اشخاص به نام سهیمان مجموعه مالی شخص متوفی (kuolinpesä) خوانده می شوند.

شخصی کار صورت برداری از اموال شخص متوفی را انجام میدهد که بهتر از هرکس دیگری در مورد مقدار دارایی ها و بدهی های متوفی اطلاع دارد. بهتر است برای صورت برداری از اموال شخص متوفی از وکیل یا کارشناس دیگری کمک بگیرید.

برگه صورت برداری از اموال شخص متوفی توسط شخص اعلام کننده آن امضاء می شود و سهیمان مجموعه مالی شخص متوفی نیز در این جلسه حضور دارند. علاوه بر این، دو مرد مورد اعتماد که در ارزیابی اموال متوفی کمک می کنند نیز آن را امضاء می کنند. حداکثر پس از گذشت مدت یک ماه از انجام صورت برداری از اموال شخص متوفی، باید برگه یا سند صورت برداری شده به اداره مالیات برده شود.

از دادگاه و از اداره مالیات می توانید اطلاعات بیشتری را راجع به نحوه صورت برداری از اموال شخص متوفی، دریافت کنید. در صورتی که برای صورت برداری از اموال شخص متوفی به کمک احتیاج دارید، اداره های کفن و دفن در این مورد هم به شما کمک می کنند.

مالیات بر ارث

اگر از شخص متوفی اموالی به شما به ارث میرسد، شما باید از آن مالیات ارث (perintövero) را پرداخت کنید. مقدار مالیاتی که باید بپردازید بستگی به مقدار اموالی که از متوفی به شما به ارث رسیده و قرابت فامیلی شما با او دارد. بابت ارث کمتر از 000 20 یورو نیازی به پرداخت مالیات نیست.

مرگ و اجازه اقامت

اگر شما دارای اجازه اقامت محدود به زمان مقرر و صادره بر اساس پیوند های خانوادگی می باشید، ممکن است مرگ بستگان بر روی اجازه اقامت شما تاثیر بگذارد. اطلاعات بیشتر در این باره را می توانید از صفحه آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم؟در سایت InfoFinland دریافت کنید.