به محتویات منتقل شوید
Avoliiton päättyminen

پایان یافتن زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

منتشر شده03.10.2022
زمانی که همسران دارای ازدواج غیر رسمی، دیگر با هم در یک آدرس مشترک زندگی نکنند، در اینصورت رابطه زناشویی به پایان میرسد. به پایان رسیدن رابطه زناشویی ممکن است که مثلا بر روی کمک هزینه های پرداختی از جانب اداره کلا و همچنین بر روی شهریه مهد کودک، تاثیر بگذارد. وظیفه اطلاع دادن درباره به پایان رسیدن رابطه زناشویی برعهده خود شما میباشد.

اگر همسران دارای ازدواج غیر رسمی صاحب فرزندان زیر 18 ساله باشند، در اینصورت آنها هم بایستی درباره موضوعات مربوط به فرزندانشان، همانند شرایط بعد از طلاق، با هم تصمیم بگیرند. همچنین آنها می توانند برای توافق بر سر موضوعاتشان از مرکز ارائه کمک در جهت ایجاد توافق بر سر موضوعات خانوادگی نیز کمک درخواست کنند. برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و وضعیت فرزندان در ضمن طلاق، مراجعه کنید.

در پیوند زناشویی، دو همسر می توانند نام خانوادگی مشترک داشته باشند. در صورتی که پیوند زناشویی پایان یابد، این موضوع تأثیری بر روی نام خانوادگی ندارد. در صورتی که می خواهید نام خانوادگی خود را تغییر دهید، ازاداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تقاضای تغییر نام نمائید.

در مورد همسرانی که ازدواج غیر رسمی دارند، بعد از جدا شدنشان، هر کدام می تواند دارایی و مالکیت خود را داشته باشد. پس از پایان یافتن زندگی زناشویی، معمولا تقسیم اموال و دارایی مطابق با اینکه هر کدام صاحب چه هستند، صورت میگیرد.

اگر زوجینی که دارای ازدواج غیر رسمی می باشند با هم دیگر چیزی را خریداری کنند، هر دوی آنها باید بعنوان خریدار ثبت شده و تمامی فیش و رسید های مربوط به آن را نگه داشته شود. در چنین حالتی، پس از به پایان رسیدن رابطه زناشویی، آن مورد خریداری شده بطور مساوی تقسیم خواهد شد. اگر فقط نام یکی از زوجین به عنوان خریدار ثبت شده باشد، در ای نصورت پس از پایان رسیدن زناشویی، آن مورد خریداری شده به کسی تعلق خواهد داشت که رسید یا سند خرید به اسم او میباشد.

زوجین فاقد ازدواج رسمی، ممکن است دارایی داشته باشند که در مورد آن بطور جداگانه توافق نکرده باشند، در چنین شرایطی فرض بر این گذاشته می شود که هر دوی آنها صاحب نصف آن بوده و دارایی مورد نظر به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر سر تقسیم اموال و دارایی مشاجره و دعوا پیش بیاید، زوجین می توانند در برخی از موارد از دادگستری درخواست مامور تقسیم اموال و دارایی را بنمایند. در شرایطی میتوان از دادگستری درخواست مامور فوق الذکر را کرد که دوران زندگی زناشویی شما حداقل پنج سال طول کشیده شده باشد و یا اینکه دارای فرزندان مشترکی باشید.

در بعضی از موارد در ضمن جدایی یکی از همسران می تواند هزینه ای را برای دیگری جبران کند. این جبران هزینه زمانی صورت میگیرد که یکی از همسران توسط کار خود به افزودن مالکیت و دارایی دیگری کمک کرده باشد و تقسیم اموال و دارایی صرفا بر اساس سند مالکیت غیر عادلانه باشد.

اگر چنین زندگی مشترکی با فوت یکی از زوجین پایان یابد، در این صورت به همسر متوفی هیچ ارثی تعلق نمیگیرد. اگر خانه ای که زوجین در آن زندگی می کرده اند، جزو دارایی شخص فوت شده باشد، در این صورت همسر او حق ندارد که به سکونت در آن خانه ادامه دهد. میراث بر جای مانده، به فرزندان و یا خواهر و برادران شخص فوت شده می رسد.

زوجین دارای ازدواج غیر رسمی می توانند وصیت نامه (testamentti) تنظیم کنند. توسط وصیت نامه آنها می توانند اطمینان یابند که پس از مرگشان مثلا خانه مشترک آنها به همسرشان خواهد رسید. زوجین دارای ازدواج غیر رسمی میتوانند در طول دوران زندگی زناشویی خود نیز قرارداد و توافقنامه ای کتبی را درباره تقسیم اموال و دارایی خود تنظیم کنند. چنانکه می خواهید برای تقسیم اموال و دارایی خود توافقنامه و یا وصیتنامه تنظیم کنید، از اداره مشاوره حقوقی و یا از وکیل سوال کنید.

کمک در زمینه امور حقوقی

ممکن است در هنگام طلاق، برای شما پرسش‌هایی در مورد امور مربوط به اجازه اقامت، اموال و دارایی ها، نفقه یا مسائل مربوط به سکونت، سرپرستی و ملاقات فرزندان پیش آید. برای مسائل حقوقی می‌توانید از مشاور حقوقی کمک بگیرید. او شما را راهنمایی کرده و مراقب است که حقوق شما رعایت شود. در مواردی که طلاق با دعوا و اختلاف همراه است هم می‌توانید به وکیل مراجعه کنید.

هنگامی که از وکیل کمک می‌گیرید بهتر است این موضوع را بررسی کنید که وکیل مورد نظر در موضوعی که شما به خاطر آن تقاضای کمک می‌کنید، تخصص داشته باشد. همه شرکت‌ها یا اشخاصی که برای انجام امور حقوقی کمک ارائه می‌کنند لزوماً متخصص نیستند.

مشاوره در زمینه مسائل حقوقی توسط دفاتر حقوقی، دفاتر امور قانونی و اداره های کمک حقوقی وابسته به دولت که مشاورین حقوقی عمومی در آن کار می کنند، ارائه می شود.

کمک حقوقی دولتی

خدمات وکیل مشمول هزینه می شوند، ولی اگر درآمد شما کم یا متوسط است، می توانید خدمات حقوقی رایگان و یا نیمه رایگان اداره کمک های حقوقی دولتی را دریافت کنید. خدمات حقوقی دولتی را می توان به زبان انگلیسی نیز دریافت کرد و در صورت نیاز از خدمات ترجمه نیز می توان بهره مند شد. از اداره کمک های حقوقی دولتی می توان درخواست خدمات حقوقی دولتی نمود.

اگر بیمه حمایت حقوقی (oikeusturvavakuutus) دارید که هزینه های امور حقوقی شما را پوشش می‌دهد، در این صورت نمی توانید از خدمات حقوقی دولتی استفاده کنید. اغلب بیمه مسایل حقوقی بخشی از بیمه مسکن است.

وکلا و مشاورین خصوصی

می توانید از جمله از خدمات جستجوی وکیل (Etsi asianajaja) متعلق به سایت اینترنتی اتحادیه وکلای فنلاند (Suomen Asianajajaliitto)، برای خود وکیل جستجو کنید.