به محتویات منتقل شوید
Ikäihmiset

سالمندان

منتشر شده25.03.2024

در فنلاند می توان خدمات متعددی دریافت کرد تا زندگی روزمره آسانتر شود و بتوانید در خانه زندگی کنید. اگر شما دارای شهروندی در فنلاند هستید، حق استفاده از خدمات سالمندان که توسط ناحیه رفاهی (hyvinvointialue) شما ارائه می شود را دارید. 

سکونت

اگر شرایط خانه شما مناسب باشد، می توانید با وجود داشتن وضعیت سلامتی ضعیف نیز در خانه خود سکونت داشته باشید. می توانید تغییراتی را در محیط خانه ایجاد کنید که سکونت شما در آنجا آسان تر شود.

می توانید از ناحیه رفاهی خود، سکونت همراه با خدمات (palveluasuminen) و سکونت همراه با کمک (tuettu asuminen)  دریافت کنید.  برای مطالعه بیشتر در این زمینه به سایت اینترنتی InfoFinland و سکونت توام با دریافت خدمات و سکونت حمایت شده، مراجعه کنید.

امرار معاش

مهاجرینی که بحد کافی در فنلاند سکونت داشته اند، همانند سایر فنلاندی ها و بر همان اساس و مبنا، پول بازنشستگی بدلیل کهولت و یا عدم توانایی انجام کار را دریافت می کنند. طول مدت سکونت شخص در فنلاند و طول مدت اشتغال به کار وی، بر روی مقدار بازنشستگی او تاثیر می گذارد. لازمه دریافت بازنشستگی تضمینی سکونت بمدت سه سال می باشد. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و بازنشستگی، مراجعه کنید.

رفت و آمد

برای تحرک داشتن، امکان به امانت گرفتن انواع وسایل کمک حرکتی از قبیل عصای مخصوص راه رفتن و پیاده روی و یا واکر وجود دارد. اگر به وسایل کمکی نیاز دارید، در ابتدا با مرکز امور اجتماعی و بهداشتی خود تماس بگیرید. از آنجا اطلاعات بیشتری در مورد وسایل کمکی دریافت می کنید.

در زمستان سطح زمین در اغلب مواقع لغزنده می باشد. کفاشی ها و فروشگاههای بزرگ   وسیله ای که مانع از لیز خوردن می شود (liukueste)  می فروشند که میتوان آن را به ته کفش معمولی وصل کرد.  همچنین می توانید از مغازه های کفاشی، کفشهای گل میخ دار (nastakengät) بخرید که راه رفتن با آنها بر روی سطح لغزنده خیابان آسان تر است.

مراقبت خانگی

در صورتی که وضعیت سلامت شما ضعیف است و برای گذران زندگی روزمره به کمک نیاز دارید، می توانید  از خدمات امور اجتماعی منطقه خود، مراقبت درخانه (kotihoito) دریافت کنید.  مراقبت های خانگی شامل خدمات خانگی، مراقبتهای درمانی از فرد در خانه خود وی و خدمات حمایتی می باشند..

خدمات خانگی، کمکهایی در جهت رسیدگی به اموری روزمره از قبیل استحمام، لباس پوشیدن و غذا خوردن می باشند. منظور از مراقبتهای درمانی در خانه، پرستاری از فرد و توانبخشی او در خانه وی است. پزشک معالج فرد، او را جهت دریافت خدمات خانگی معرفی می کند. علاوه بر این موارد، خدمات کمکی دیگری وجود دارند که از جمله عبارتند از:

  • خدمات غذایی (ateriapalvelu)
  • خدمات نظافت (siivouspalvelu)
  • خدمات خرید (kauppapalvelu)
  • خدمات امنیتی (turvapalvelu)
  • خدمات حمل و نقل (kuljetusapu).

در صورتی که برای سکونت در خانه به کمک نیز دارید، با خدمات امور اجتماعی منطقه خود تماس بگیرید. از آنجا می توانید در مورد خدمات مراقبت درخانه، مشاوره و اطلاعات دریافت نمائید. برای دریافت مراقبت خانگی معمولاً باید مبلغ مربوطه را پرداخت نمود. درصورت استفاده مستمر از اینگونه خدمات، سطح درآمد شما و همسر شما بر روی مقدار هزینه آن تاثیر میگذارد. هزینه دریافت موقتی خدمات خانگی، برای همسر یکسان است.

سلامتی

اگر شما دارای اقامت در فنلاند می باشید، در اینصورت می توانید از خدمات درمانی عمومی و دولتی استفاده کنید. زمانی که بیمار می شوید، با مرکز امور اجتماعی و بهداشتی منطقه خود تماس بگیرید. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره می توانید به وب سایت InfoFinland و خدمات سلامتی در فنلاند.

هنگامی که از خویشاوند خود در خانه نگهداری می کنید

در مواقعی که عضوی از خانواده شما به مراقبت دائمی نیاز دارد و این مراقبت سخت و مقید کننده است، ممکن است بابت مراقبت از او، به شما کمک هزینه مراقبت از خویشاوند تعلق گیرد. این کمک هزینه برای کسانی منظور شده است که دارای شهروندی در فنلاند هستند. مقدار این کمک هزینه و شرایط دریافت آن ممکن است در شهرهای مختلف متفاوت باشد. می توانید از خدمات امور اجتماعی منطقه خود کمک هزینه دریافت کنید. برای دریافت این کمک هزینه، باید با خدمات امور اجتماعی خود قراداد مراقبت از خویشاوند را منعقد کنید. اطلاعات بیشتر در مورد کمک هزینه مراقبت از خویشاوند را می توانید از خدمات امور اجتماعی منطقه خود دریافت نمایید.

خدمات امور اجتماعی منطقه شما می تواند علاوه بر دستمزد، برای حمایت از مراقبت درخانه، خدمات مختلفی ارائه دهند. خدمات امور اجتماعی برای سالمندان فعالیت روزانه نیز ارائه می دهند. این فعالیت روزانه دربر گیرنده حمل و نقل، غذا، ورزش و تحرک و یا دیگر فعالیت ها می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات امور اجتماعی منطقه خود سؤال کنید.