به محتویات منتقل شوید
Lapset avioerossa

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

منتشر شده06.06.2024
طلاق بر روی کودکان هم تأثیر می گذارد. کودک باید سرپرست و آدرس منزل داشته باشد. علاوه بر این، کودک حق دارد هر دو والد خود را ملاقات کند.

چنانکه در خانواده ای که رابطه زناشویی رو به پایان رسیدن است، فرزندان زیر 18 ساله باشند، در اینصورت در حین طلاق باید درباره موضوعات زیر نیز توافق شود:

  • محل زندگی کودک
  • سرپرست کودک
  • نحوه برنامه ریزی ملاقات کودک
  • نحوه پرداخت کمک خرجی برای امرار معاش کودک

پس از اینکه والدین درباره محل سکونت کودک، سرپرستی او، حق ملاقات او و نحوه پرداخت نفقه او به توافق رسیدند، کارمند ناظر بر موضوعات کودکان (lastenvalvoja)   شهر محل اقامت شما می تواند توافقنامه صورت گرفته را به تأیید برساند.  پس از این که کارمند ناظر بر موضوعات کودکان توافقنامه را تأیید کرد، رسمیت این توافقنامه باندازه تصمیم دادگاه می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به خدمات امور خانواده (perhepalvelut) منطقه خود مراجعه کنید.

درصورتیکه نتوانید توافق کنید

چنانکه نتوانید در مورد محل سکونت، سرپرستی، ملاقات و پرداخت کمک خرجی به توافق برسید، می توانید از مرکز ارائه کمک در جهت توافق بر سر موضوعات خانوادگی (perheasioiden sovittelu) کمک درخواست کنید. اگر از این طریق نیز به توافق نرسید، شما باید از دادگستری درخواست حل و فصل قضیه را بنمایید. 

درباره توافق بر سر موضوعات خانوادگی، از خدمات اجتماعی شهر محل اقامت خود سؤال کنید.

سکونت

زمانی که درباره محل سکونت کودک تصمیم میگیرید، همواره منافع و مصلحت کودک را در نظر بگیرید.

از لحاظ قانونی کودک می تواند فقط در یک مکان سکونت داشته باشد. در شرایط طلاق بر سر این موضوع که آدرس رسمی کودک در نزد کدامیک از والدین خواهد بود، تصمیم گرفته می شود.

البته در عمل، کودک می تواند بخشی از زمان خود را نزد آن یک از والدین که کودک رسما در نزد وی سکونت ندارد نیز بگذراند.

کمک هزینه فرزندان را به آن یک از والدین میپردازند که کودک بطور رسمی در نزد او سکونت دارد. آدرس رسمی کودک بر روی کمک هزینه مسکن نیز تاثیر می گذارد.

سرپرستی

سرپرستی کودک به معنای زیر میباشد:

  • مراقبت از کودک
  • تربیت کودک
  • رسیدگی به موضوعات کودک و تصمیم گیری درباره آنها

سرپرست کودک حق دریافت اطلاعات مربوط به موضوعات کودک از جانب مقامات رسمی را دارا میباشد.

پس از به پایان رسیدن رابطه زناشویی، والدین کودک درباره نحوه برنامه ریزی سرپرستی کودک تصمیم میگیرند. والدین میتوانند درباره سرپرستی مشترک و یا سرپرستی یکی از والدین، به توافق برسند. سرپرستی بستگی به این ندارد که کودک نزد چه کسی سکونت دارد. برای مطالعه بیشتر درباره سرپرستی مشترک و تک سرپرستی، به سایت اینترنتی InfoFinland و خانواده هایی که دارای یک سرپرست میباشند، مراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

سرپرستی مشترک و تک سرپرستی

حق ملاقات

بعد از طلاق و جدایی، کودک حق ارتباط با هر دوی والدین خود را دارد. همچنین او حق ملاقات آن یک از والدین را که نزد او ساکن نمیباشد را دارد.

حق ملاقات می تواند به این معنی باشد که کودک بعنوان مثال در نزدیکی از والدین خود سکونت دارد ولی هر دو هفته یکبار طی تعطیلات آخر هفته و همچنین در بعضی از ایام تعطیلات، آن یک از والدین را که در نزد او سکونت ندارد را ملاقات می کند. اگر کودک بسیار خردسال باشد، در اینصورت این ملاقات ها میتوانند یک روزه باشند.

حق ملاقات می تواند تا حدی وسیع باشد که کودک در نزد هر دوی والدین به یک اندازه سکونت داشته باشد. البته بطور رسمی کودک می تواند فقط یک آدرس داشته باشد. در زمان تصمیم گیری در این باره، همواره منافع و مصلحت کودک را در نظر بگیرید.

در زمان جدا شدن می توانید از قبل درباره اینکه کودک به چه فواصل زمانی می تواند آن یک از والدین خود را که در نزد او سکونت ندارد، ملاقات کند. درصورت تمایل، می توانید درباره برنامه ملاقات توافقنامه ای کتبی تنظیم کنید. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که همواره در مورد ملاقات، بطور جداگانه توافق میکنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

چگونه برنامه ریزی ملاقاتها

اگر ملاقات ها مشکلاتی را دربر داشته باشند

می توانید در مورد مشکلات مربوط به ملاقات، با کارمند ناظر بر موضوعات کودکان تماس بگیرید. کارمند مذکور جلسه ای را مابین والدین تشکیل می دهد.

اگر احتمال می دهید که در زمانی که کودک در نزد والد دیگر خود می باشد، سلامتی و امنیتش در خطر است، درباره این موضوع به مقامات ادراه تأمین اجتماعی (سوسیال) اطلاع دهید. اگر برای این نگرانی شما دلیل قابل قبولی وجود داشته باشد در این صورت در زمانی که کودک نزد او نمیباشد، کارمندان اداره سوسیال نیز حضور خواهند داشت.

پرداخت کمک خرجی برای امرار معاش کودک

هر دوی والدین در قبال مخارج زندگی فرزند زیر 18 سال خود مسئول می باشند و این امر در شرایطی که آنها با هم زندگی نکنند نیز صدق می کند. آن یک از والدین که کودک در نزد او سکونت ندارد به والدی که کودک در نزد او سکونت دارد، کمک خرجی برای امرار معاش کودک پرداخت می کند.

برای مطالعه بیشتر درباره پرداخت کمک خرجی امرار معاش کودکان، به سایت اینترنتی InfoFinland و خانواده های دارای یک سرپرست، مراجعه کنید.

نام خانوادگی کودک در طلاق

هنگامی که والدین یک کودک از هم جدا می شوند، نام خانوادگی کودک تغییر نمی کند. نام خانوادگی را می توان تغییر هم داد. تقاضای تغییر نام را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس ارسال کنید. در صورتی که سن کودک بالای 12 سال باشد، برای تغییر نام خانوادگی باید اجازه کتبی او را داشت. در مورد کودک زیر سن 12 سال نیز بهتر است که نخست در مورد تغییر نام خانوادگی با او صحبت کنید.

کودک ربایی (lapsikaappaus)

موارد زیر کودک ربایی بشمار می آیند:

  • کودکی که زیر 16 سال سن دارد و در فنلاند زندگی میکند، بدون موافقت والدینش به خارج کشور برده می شود.
  • کودکی که به خارج از کشور برده شده است، در زمان توافق شده به فنلاند باز گردانده نشده است.

کودک ربایی در فنلاند جرم محسوب می شود. در صورت نیاز با پلیس شهرستان خود تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر در این باره از انجمن کودکان ربوده شده(Kaapatut Lapset ry) سئوال کنید.