Mine sisu juurde
Yrittäjän velvollisuudet

Ettevõtja kohustused

Avaldatud02.02.2023
Kui alustad äritegevust, on sul palju kohustusi. Sa pead muu hulgas registreerima ettevõtte, maksma makse ja korraldama raamatupidamise.

Luba või avaldus

Soomes võib tegeleda seadusliku ja heale tavale tugineva ettevõtlusega ilma vastava ametkondliku loata. Teatud juhtudel on siiski äritegevuse alustamiseks vaja luba või tuleb ametivõimudele teha sellekohane avaldus.

Kui sul on näiteks ilusalong või toiduaineid müüv ettevõte, tuleb ruumides teostada ülevaatus. Taotle enne ruumide kasutuselevõttu omavalitsuse tervishoiuosakonnast luba.

Enne äritegevuse alustamist kontrolli üle, kas vajad tegevuseks luba või pead sellest teavitama ametivõimusid. Võid läänivalitsustest või Yritus-Suomi veebilehelt kontrollida, kas sinu ettevõttele on vaja luba.

Põhiteade

Äritegevuse alustamisest tuleb teavitada Patendi- ja Registrivalitsuse (Patentti- ja rekisterihallitus) kaudu Äriregistrit. Sama vormiga saad ettevõtte asutamisest teavitada Patendi- ja Registrivalitsust ja Maksuametit.

Link viib saidilt väljaPatentti- ja rekisterihallitus

Ettevõtte asutamise registreering

Kindlustused

Ettevõtja pensionikindlustus (YEL-vakuutus) on kohustuslik, kui ettevõtja on 18–68-aastane ja saab ettevõtlustegevusest töist tulu vähemalt 8 575,45 eurot aastas (seisuga 2023). Pensionikindlustus kindlustab ettevõtja toimetuleku juhul, kui äritegevus lõppeb töövõimetuse või vanuse tõttu, samuti kindlustab ettevõtja omastele perepensioni peale ettevõtja surma. Pensionikindlustusi saab kas kindlustusfirmast või pensionikassast (eläkekassa). Võta pensionikindlustus hiljemalt kuue kuu möödumisel äritegevuse alustamisest. Uus alustav ettevõtja saab nelja esimese aasta pensionimaksetelt 22% allahindlust.

Kindlustusmaksete ja pensioni suurus sõltub sellest, kui suur on ettevõtja töö väärtus (työtulo). Töö väärtuse suurus mõjutab ka erinevate palgapõhiste toetuste (ansiosidonnainen etuus), nagu haiguspäevaraha, suurust.

Kui sinu ettevõttes on töötajaid, pead sa hoolitsema ka oma töötajate pensioni- ja töötuskindlustusmaksete (eläke- ja työttömyysturvamaksu) ning sotsiaalkindlustusmakste (sosiaaliturvamaksu) eest. Töötajatele tuleb sõlmida pensionikindlustus (eläkevakuutus - TyEL-vakuutus) ning õnnetusjuhtumikindlustus, mis sisaldab rühmaelukindlustust ja töötuskindlustust. Tööandja maksab maksuametile töötaja sotsiaalkindlustusmaksu töötasult maksude kinnipidamisega üheaegselt.

Teatud tegevusaladel on lisaks sellele vaja sõlmida ka teised kohustuslikud kindlustused. Lisaks tasub sul mõelda ka teistele vabatahtlikele kindlustustele, nagu näiteks ettevõtja õnnetusjuhtumikindlustus.

Raamatupidamine

Soomes on igal ettevõtjal raamatupidamiskohustus. Kui sa ei soovi ise raamatupidamist korraldada, võid palgata raamatupidamisbüroo (tilitoimisto), kes hoolitseb sinu ettevõtte raamatupidamise eest. Soomes kasutavad paljud ettevõtted raamatupidamisbüroode teenuseid.

Maksustamine

Ettevõtte liik mõjutab ettevõtte maksustamist. Seda tasub ettevõtte liigi valikul arvestada.

Alustav ettevõtja võib ennast registreerida Maksuameti ettemaksuregistris. Ettemaksuregistri registreering tehakse koos ettevõtte asutamise registreerimisega (yrityksen perustamisilmoitus). Kui sinu ettevõte kuulub ettemaksuregistrisse, võid esitada kliendile arve ettemaksu kinnipidamiseta.

Makse makstakse selle tulu pealt, mis jääb ettevõtjale või ettevõttele peale müügituludest kõikide ettevõtluskulude mahaarvamist. Ettevõtte maksud tasutakse eelnevalt kalkuleeritud maksustatava tulu alusel. Kalkulatsioon tugineb eelmisel aastal maksustatud tulu suurusele. Alustavas ettevõttes hindab ettevõtja ise maksustatava tulu suuruse ja teatab selle maksuametile.

Käibemaks

Käibemaks (arvonlisävero) on tarbimismaks, mida võetakse Soomes peaaegu kõikidelt kaupadelt ja teenustelt. Ettevõtjad, kes müüvad kaupu ja teenuseid Soomes, on kohustatud maksma käibemaksu. Kui kaupade ja teenuste müügist saadav tulu on väiksem kui 15 000 eurot aastas, ei ole vaja sellelt käibemaksu maksta. Ettevõtte liik ei mõjuta käibemaksu suurust. Erinevatel toodetel on siiski erineva suurusega käibemaks.

Tuluregister

Tuluregister on andmebaas, kuhu tööandjad teatavad nende poolt töötajatele makstud palgad. Teade tuleb esitada hiljemalt viis päeva peale palga maksmist. Andmed tuleb saata tuluregistrile elektrooniliselt:

  • otse palgasüsteemi kaudu, kui sellesse on sisse ehitatud tehniline tuluregistri liides, või
  • tuluregistri asjaajamisteenuse kaudu, kuhu saad sisse logida internetipanga kaudu või muude elektroonilise identifitseerimise vahenditega.

Palgaandmed võib esitada pabervormil ainult erijuhtudel. Loe tuluregistri ja teate esitamise kohta lisaks tuluregistri veebilehelt.

Töötajate instrueerimine ja tööohutus

Ettevõtjana on sul kohustust töötajaid töö osas instrueerida. Tööandja peab tutvustama töötajale töökoha töötingimusi ja õigeid töömeetode. Tööandjal on ka kohustus hoolitseda töötajate tööohutuse ja töötervishoiu eest. Tööandja peab koostama töökaitse ja -ohutuse tegevusplaani (työsuojelun toimintaohjelma), milles on näha tööga ja töökohaga seontud riskid elule ja tervisele ning see, kuidas neid riske töökohal välditakse.

Link viib saidilt väljaTyöturvallisuuskeskus

Teavet töökaitsest