Mine sisu juurde
Ulkomainen tutkinto Suomessa

Välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soomes

Avaldatud02.02.2024
Kui oled omandanud hariduse ja kvalifikatsiooni mõnes teises riigis, võid vajada Soomes töötamiseks hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise otsust.

Soomes on teatud kutsealad reguleeritud. Kutseala on reguleeritud, kui seadusest tulenevalt on vajalik konkreetne väljaõpe või teaduskraad või tegutsemisõigus. Kui soovid töötada reguleeritud kutsealal, vajad haridusameti (Opetushallitus) või muu ametkonna otsust kõlblikkuse kohta ehk välisriigis omandatud hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta.

Vajad otsust ka siis, kui kandideerid ametikohale, kus on seadusest tulenev kõrghariduse või teatud tasemel kõrghariduse nõue. Sellised ametikohad on eelkõige avalikus sektoris riigiasutustes ja omavalitsustes.

Kui soovid jätkata õpinguid Soome õppeasutustes, saad teema kohta täpsemat teavet InfoFinlandi lehtedelt Koolituse taotlemine ja Välismaalasest õppur Soomes.

Ametid, mille puhul teatud haridust ei nõuta

Kui ametikohal ei ole seadusega nõutud konkreetset kvalifikatsiooni, hindab tööandja ise, kas välisriigis omandatud haridus annab ametikohal töötamiseks piisava kvalifikatsiooni.

Kõrghariduse taseme kõrvutamine

Vajad otsust välisriigis omandatud kõrghariduse kõrvutamiseks, kui kandideerid ametikohale, kus on seadusest tulenev kõrghariduse või teatud tasemel kõrghariduse nõue. 

Välisriigis omandatud kõrgharidust võib taseme poolest kõrvutada Soomes omandatava

  • bakalaureusekraadi või kutsekõrgharidusega,
  • magistrikraadi või kõrgema kutsekõrgharidusega või
  • kraadiõppes omandatava litsensiaadi- või doktorikraadiga.

Selleks, et välismaal omandatud kõrgharidust oleks võimalik kõrvutada Soomes omandatud kõrgharidusega, peab see olema lõpetatud ja kuuluma konkreetse välisriigi ametlikku kraadisüsteemi. Seda, millisele Soomes omandatavale kõrgharidusele välisriigi kõrgharidus vastab, hinnatakse hariduse omandamiseks vaja läinud õppekava mahu, raskusastme ja spetsialiseerumise alusel. 

Välisriigis omandatud hariduse ja kvalifikatsiooni taseme kõrvutamist saad taotleda elektroonilise vormi kaudu veebiteenuses Opintopolku.fi. Otsus on tasuline.

Reguleeritud kutsealad Soomes

Kutseala on reguleeritud, kui seadusest tulenevalt on selle praktiseerimiseks vajalik konkreetne väljaõpe või teaduskraad või tegutsemisõigus. Reguleeritud elukutsete hulka kuuluvad näiteks õpetaja, arst, õde, psühholoog, füsioterapeut, jurist ja audiitor.

Kui oled välisriigis saanud kvalifikatsiooni kutsealal, mis on Soomes reguleeritud, ja soovid saada selleks kvalifikatsiooni ka Soomes, on sul vaja ametkonna otsust kvalifikatsiooni või praktiseerimisõiguse tunnustamise kohta. 

Reguleeritud kutsealadel tegutsemise või reguleeritud kutseala ametinimetuse kasutamise üle otsustavad vastava valdkonna ametkonnad. Näiteks sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas teeb otsuse Valvira ja hariduse valdkonnas haridusamet (Opetushallitus). Otsus on tasuline.

Protsessi võib mõjutada see, kas oled hariduse ja kvalifikatsiooni omandanud EL-i või EMP riigis või Šveitsis või väljaspool neid, samuti see, kas oled EL-i või EMP riigi või mõne muu riigi kodanik.

Reguleeritud kutsealade ja otsuseid tegevate ametkondade nimekirja leiad haridusameti (Opetushallitus) veebilehelt.

Haridus ja alusharidus 

Soomes haridusvaldkonnas töötamiseks, näiteks õpetaja, alushariduse õpetaja või kuraatorina, on sul vaja kutsekvalifikatsiooni. Kutsekvalifikatsiooni saad taotleda haridusametist (Opetushallitus). 

Sotsiaalhooldus ja tervishoid 

Soomes sotsiaal- ja tervishoiusektoris töötamiseks, näiteks sotsiaaltöötaja, arsti või psühholoogina, on sul vaja kutsekvalifikatsiooni. Kutsekvalifikatsiooni saad taotleda Valvirast. 

Loomade ja toiduohutusega seotud elukutsed 

Soomes loomade või toiduohutusega seotud erialadel töötamiseks vajad kutsekvalifikatsiooni. Selliste elukutsete hulka kuuluvad näiteks loomaarst ja seemendustehnik. Kutsekvalifikatsiooni saad taotleda toiduametist (Ruokavirasto). 

Liiklus 

Soomes paljudel transpordisektori kutsealadel töötamiseks on sul vaja kutsekvalifikatsiooni. Selliste elukutsete hulka kuuluvad näiteks bussijuht ja sõiduõpetaja. Taotle kutsekvalifikatsiooni transpordi- ja sideametist (Liikenne- ja viestintävirasto) Traficom. 

Päästesektor 

Kui soovid töötada Soomes päästesektoris, näiteks tuletõrjuja või päästjana, on sul vaja kutsekvalifikatsiooni. Taotle kutsekvalifikatsiooni päästekolledžist (Pelastusopisto).

Muud kutsealad 

Soomes töötamiseks on vaja erialast kvalifikatsiooni ka paljudes teistes sektorites. Näiteks jurist, audiitor ja turvatöötaja on reguleeritud elukutsed. Asutus, kust kutsekvalifikatsiooni taotleda saad, sõltub sektorist. Kutsekvalifikatsiooni üle otsustavad näiteks regionaalhaldusamet (Aluehallintovirasto), advokatuur (Asianajajaliitto), politseiasutus (Poliisilaitos), patendi- ja registriamet (Patentti- ja rekisterihallitus), kirikuvalitsus (Kirkkohallitus) ja teised sektorite eest vastutavad ametkonnad. 

Kutsekvalifikatsioon välisriigist

Kui oled omandanud kutsekvalifikatsiooni välisriigis, saad taotleda selle kohta hinnangut haridusametist (Opetushallitus). Hinnangus kirjeldatakse kvalifikatsiooni taset ja sisu ning seda, millise ametialase pädevuse annab kvalifikatsioon selles riigis, kus oled selle omandanud. Hinnang ei anna sulle siiski Soomes reguleeritud ametis tegutsemise pädevust.

Dokumentide tõlkimine

Kui sinu tunnistuse originaalkeel ei ole soome, rootsi või inglise keel, võid vajada dokumentide tõlget. Täpsemat teavet dokumendinõuete kohta leiad vastutava asutuse veebilehelt.

Taotluse menetlemine võib kesta mitu kuud. Eri sektorite juhendid on erinevad, sest otsuseid teevad erinevad ametkonnad. Loe hoolikalt taotlemise juhtnööre.