Mine sisu juurde
Työterveyshuolto

Töötervishoid

Avaldatud28.11.2022

Soome õigusaktide kohaselt peab tööandja tagama töötervishoiu kõigile töötajatele. Töötervishoiu eesmärk on ennetada tööga seotud haigusi ja õnnetusi, parandada töökeskkonna ohutust ning hoida töötajate tervist kogu tööelu vältel.

Töötervishoid laieneb kõigile

Lisaks ennetavale tervishoiule võib tööandja organiseerida töötajatele ka meditsiiniteenuseid. Töötervishoid hõlmab võimalust saada terviseõe, töötervishoiuarsti ja töötervishoiupsühholoogi teenuseid. Sageli tegutsevad seal ka füsioterapeudid. Eriarsti teenused ei kuulu üldjuhul töötervishoiu alla. Tööandja peab sulle ütlema, milliseid teenuseid ja millist tuge võid töötervishoiu kaudu saada.

Õigus saada töötervishoiuteenuseid ei puuduta töötaja perekonda.

Töötervishoiu eesmärk on edendada tervist ja töövõimet ning koostööd töökohtadel.

Töötervishoiu töötajatel on vaikimiskohustus. Nad ei räägi sind puudutavatest asjadest sinu tööandjale, kui sa ei ole selleks luba andnud. Küll aga võib töötervishoiuasutus anda sinu tööandjale hinnangu selle kohta, kas sinu tervislik seisund lubab töötamist jätkata.

Kela hüvitab tööandjale ja ettevõtjale osaliselt töötervishoiu kulud, kui need on vajalikud ja mõistlikud.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Töötervishoid