Mine sisu juurde
Työterveyshuolto

Töötervishoid

Avaldatud28.02.2023
Soome seaduste järgi peab tööandja korraldama tasuta töötervishoiu, mis hõlmab kõiki ettevõtte töötajaid. Töösuhte kestus ja vorm ei oma tähtsust. Töötervishoiu eesmärk on edendada töötajate tervist, töövõimet ja ohutust töökohal.

Töötervishoiuteenused

Töötervishoiu kaudu saab pakkuda töötajatele näiteks regulaarset tervisekontrolli. Mõnel töökohal võivad esineda sellised terviseriskid, et tervisekontroll on kohustuslik.

Tööst tulenevate sümptomite uurimine ja ravi kuuluvad alati töötervishoiuteenuste alla. Ettevõte saab ise otsustada, kas töötervishoid hõlmab ka näiteks arstiabi ning arsti-, psühholoogi või füsioterapeudi visiite. Need ei kuulu tingimata töötervishoiuteenuste hulka.

Eriarsti teenused ei kuulu üldjuhul töötervishoiu alla. Tööandja peab sulle ütlema, milliseid teenuseid ja millist tuge võid töötervishoiu kaudu saada.

Õigus saada töötervishoiuteenuseid ei puuduta töötaja perekonda.

Töötervishoiu töötajatel on vaikimiskohustus. Nad ei räägi sind puudutavatest asjadest sinu tööandjale, kui sa ei ole selleks luba andnud. Küll aga võib töötervishoiuasutus anda sinu tööandjale hinnangu selle kohta, kas sinu tervislik seisund lubab töötamist jätkata.

Kela hüvitab tööandjale ja ettevõtjale osaliselt töötervishoiu kulud, kui need on vajalikud ja mõistlikud.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Töötervishoid