Mine sisu juurde
Jos sairastut

Kui haigestud

Avaldatud28.02.2023
Kui haigestud või kui sinuga juhtub õnnetus, on sul õigus töölt puududa. Tööandjal on kohustus maksta haigusaja eest palka. Kui haigestud, teata töölt eemalolekust kohe oma ülemusele.

Kui haigus või õnnetus on tingitud tööst

Kui sinuga juhtub tööõnnetus, toimi järgmiselt.

1. Teavita sellest kohe oma tööandjat või ülemust.

2. Ühtlasi küsi tööandjalt kindlustustõendit. Kui näitad tõendit arsti juures või haiglas, saad vajaliku ravi tasuta.

3. Veendu, et tööandja saadaks kindlustusseltsile õnnetusjuhtumiteate. Esita tööandjale kõik teate jaoks vajalikud andmed.

Tööandja peab sõlmima töötajatele tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse. Kui tööandja ei ole õnnetusjuhtumikindlustust sõlminud, pöördu õnnetusjuhtumite kindlustuskeskuse poole. 

Kui sul tekivad töö tõttu haigusnähud, pöördu töötervishoiu poole. Tööst tulenevate sümptomite uurimine ja ravi kuuluvad alati töötervishoiuteenuste alla.

Lisateavet töötervishoiu kohta leiad InfoFinlandi lehelt Töötervishoid.

Töökaitse kohta leiad teavet InfoFinlandi leheltTöökaitse.

InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes leiad üldteavet Soome tervishoiuteenuste kohta.

Haigusaegne palk

Kui sinu töösuhte pikkus enne haigestumist on rohkem kui üks kuu, saad täispalga minimaalselt haigestumise päeva ja üheksa päeva eest peale haigestumispäeva. Kui sa ei saa ka peale seda tööle naasta, saad taotleda Kelast haiguspäevaraha (sairauspäiväraha), kui kuulud Soome haiguskindlustuse alla.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Võib ka olla, et kollektiivlepingus on kokku lepitud teistsugused tingimused ja saad palka pikema aja eest. Kontrolli sätteid oma valdkonna kollektiivlepingust.

Tööandjal on õigus nõuda haiguse kohta arstitõendit. Kui haigestud ja ei saa tööle minna, teata sellest kohe oma ülemusele. Ülemus ütleb sulle, kas vajad oma haiguse kohta arstitõendit kohe või alates neljandast haiguspäevast.

Haiguse tõttu töölt puudumine ei ole puhkus, vaid aeg haigusest paranemiseks, seega sa ei tohi selle käigus oma tegevusega paranemist ohtu seada.

Kui laps haigestub

Kui alla 10-aastane laps jääb järsku haigeks, võib ema või isa jääda koju last hooldama. Hoolduspuhkuse (hoitovapaa) kestus on maksimaalselt neli päeva. Kollektiivlepinguga on paika pandud, kas selle aja eest makstakse töötasu või mitte.

Loe lisaks: Lapse tervis.

Kutsealane rehabilitatsioon

Kutsealane rehabilitatsioon võib aidata sul elukutset valida, tööd leida, aktiivselt tööelus osaleda või haigusest hoolimata tööle naasta.

Kutsealast rehabilitatsiooni saad taotleda Kelast, kui sul on õigus Soome sotsiaalsele kaitsele ja sinu kohta kehtib üks järgmistest tingimustest:

  • oled töötu,
  • oled õppur,
  • oled töötanud alles lühikest aega.

Kela kutsealane rehabilitatsioon võib olla näiteks toetus tuleviku planeerimiseks või elukorralduseks, abivahendid, koolitusega tutvumise või ettevõtlusega alustamise toetus. Loe täpsemalt Kela veebisaidilt.

Kui oled töötanud 5 aastat või kauem, saad taotleda kutsealast rehabilitatsiooni oma tööpensioniasutusest. Küsi lisateavet oma tööpensioniasutusest.

Rehabilitatsiooni taotlemisel vajad esmalt arsti otsust. Pöördu oma tervisekeskuse poole.

16–29-aastane noor saab taotleda kutsealase rehabilitatsiooni teenust (näiteks coaching NUOTTI) ka ilma arsti otsuseta. 

Rehabilitatsioon mitmesuguste haiguste korral

Kela korraldab lastele ja täiskasvanutele erinevate haiguste ja puuetega seotud rehabilitatsiooni- ja kohanemiskursusi. Need on grupis toimuvad rehabilitatsioonikursused, mis aitavad kohaneda koos haigusega elama. Rehabilitatsiooni taotlemisel vajad esmalt arsti otsust.