Mine sisu juurde
Perhevapaat

Vanemapuhkused

Avaldatud20.06.2022
Kui perre sünnib laps, on vanematel õigus võtta vanemapuhkust (perhevapaa) ehk jääda lapsega koju.

Vanemapuhkus tähendab:

  • emapuhkust (äitiysvapaa)
  • isapuhkust (isyysvapaa)
  • vanemapuhkust
  • lapsehoolduspuhkust (hoitovapaa)

Teata tööandjale vanemapuhkusest vähemalt kaks kuud ette. Kui oled töötu, teavita vanemapuhkusest TE-bürood või oma valla tööhõiveteenuseid.

Vanemapuhkused on üldjuhul palgata puhkused. See, kas sulle makstakse vanemapuhkuse aja eest palka, sõltub sinu kollektiivlepingust. Kontrolli seda oma tööandja juures.

Kela toetab lastega peresid majanduslikult ema rasedusajast alates ning erinevate vanemapuhkuste ajal.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Majanduslik toetus peredele.

Kui vanemapuhkused lõppevad, on töötajal õigus naasta oma vanas töökohas samale töökohale või samalaadsele töökohale. Raseda töölepingut ei tohi üles öelda ning teda ei tohi raseduse tõttu diskrimineerida.

Soomes tunnevad tööandjad ja töötajad vanemapuhkusi ja nende kasutamine on väga levinud.

Emapuhkus

Emapuhkus kestab 105 argipäeva. Emapuhkuse ajal on töötamine lubatud, kui see saab toimuda ilma ema, loote või lapse turvalisust ohtu seadmata. Emapuhkuse ajal on töötamine keelatud kaks nädalat enne oletatavat sünnitustähtaega ning kaks nädalat peale sünnitust.

Isapuhkus

Isapuhkus on vanemapuhkuse osa, mida saab võtta isa. Isapuhkuse pikkus on kokku 54 argipäeva. Neid päevi ei saa emale üle kanda.

Üheaegselt lapse emaga, kes on ema- või vanemapuhkusel, võid välja võtta maksimaalselt 18 isapuhkuse päeva. Neid päevi saad jagada maksimaalselt nelja ossa.

Ülejäänud 36 päeva võib jagada maksimaalselt kahte ossa. Nende päevade ajal ei või ema olla samaaegselt vanemapuhkusel. Mõte on selles, et isa hoiab last. Lubatud on võtta ka kõik 54 isapuhkuse päeva emast erineval ajal.

Saad ise otsustada, kas võtad välja kõik isapuhkuse päevad või ainult osa neist. Isapuhkuse päevi saab kasutada ainult alla 2-aastase lapse hoidmiseks. Kui laps saab 2-aastaseks, ei saa sa enam isapuhkuse päevi kasutada, isegi kui neid on järele jäänud.

Vanemapuhkus

Peale emapuhkust võib kas ema või isa jääda koju last hoidma, olles vanemapuhkusel, mille kestus on 158 argipäeva. Mõlemad vanemad ei või olla vanemapuhkusel üheaegselt. Vanemapuhkuse võib ka jagada nii, et isa ja ema hoiavad last kodus vaheldumisi.

Lapsehoolduspuhkus

Peale vanemapuhkust võib isa või ema jääda last hoidma palgata lapsehoolduspuhkusele (palkaton hoitovapaa) kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

See eeldab, et ema või isa on töötanud eelnenud aasta jooksul vähemalt 6 kuud sama tööandja juures. Lapsehoolduspuhkuse ajal maksab Kela koduhoiu toetust. Vaata koduhoiu toetuse tingimusi InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.

Osaline lapsehoolduspuhkus

Lapsehoolduspuhkus võib olla ka osaajaline. Osalise lapsehoolduspuhkuse osas lepivad kokku tööandja ja töötaja. Sellisel juhul teed lühemat aega tööd ja saad vastavalt vähem palka. Ka mõlemad abikaasad võivad olla osalisel lapsehoolduspuhkusel. Näiteks nii, et üks vanem lühendab oma tööaega hommikupoolikul ja teine vanem õhtupoolikul. Võid olla osaajalisel lapsehoolduspuhkusel seni kuni laps lõpetab 2. klassi.

Saad taotleda Kelast paindlikku lastehoiu toetust alla 3-aastase ning osalist lastehoiu toetust 1. ja 2. klassis käiva lapse hoidmiseks, kui sul on koduvald Soomes. Paindlikku lastehoiu toetust ei maksta sellise lapse hoidmise eest, kes on saanud 3-aastaseks, kuid ei käi veel koolis.

Loe lisaks paindliku ja osalise lastehoiu toetuse kohta InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.