Mine sisu juurde
Perhevapaat

Vanemapuhkused

Avaldatud25.10.2022
Kui perre sünnib laps, on vanematel õigus võtta vanemapuhkust (perhevapaa) ehk jääda lapsega koju.

Vanemapuhkusi puudutavad seadused muutusid alates 1. augustist 2022. Kui lapse eeldatav sünnikuupäev on 4.09.2022 või hilisem, kehtivad vanemate vanemapuhkuste osas uued vanemapuhkusi puudutavad seadused. Kui lapse eeldatav sünnikuupäev on (oli) enne 4.09.2022, kehtivad vanemapuhkusi puudutavad vanad seadused. Sellel lehel on teavet vanemapuhkuste kohta vastavalt uutele seadustele. 

Sellel lehel tutvustatakse vanemapuhkusi töötavatele vanematele. Teavet vanemapuhkuste ajal makstavate toetuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Majanduslik toetus peredele.

Vanemapuhkus tähendab:

  • raseduspuhkust ja eriraseduspuhkust,
  • vanemapuhkust,
  • hoiupuhkust (hoitovapaa).

Teavita tööandjat vanemapuhkusest hiljemalt kaks kuud enne vanemapuhkuse algust. Kui oled töötu, teavita vanemapuhkusest TE-bürood või oma valla tööhõiveteenuseid.

Sageli maksab tööandja töötajale palka raseduspuhkuse või vanemapuhkuse esimeste nädalate eest. Hoiupuhkuse aja eest palka ei maksta. Vanemapuhkused võivad olla ka täielikult palgata puhkused. See, kas sulle makstakse vanemapuhkuse aja eest palka, sõltub sinu kollektiivlepingust. Kontrolli seda oma tööandja juures.

Kui sul on õigus saada Kela hüvitisi, maksab Kela sulle vanemapuhkuste ajal toetust. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Majanduslik toetus peredele.

Kui vanemapuhkused lõpevad, on sul õigus naasta oma vanas töökohas samale töökohale või samalaadsele töökohale. Sind ei tohi raseduse tõttu diskrimineerida ega vallandada.

Soomes tunnevad tööandjad ja töötajad vanemapuhkusi ja nende kasutamine on väga levinud.

Raseduspuhkus

Raseduspuhkus kestab 40 argipäeva. Aega arvestatakse üldjuhul alates 30. argipäevast enne lapse eeldatavat sünnikuupäeva. Raseduspuhkusele tuleb jääda hiljemalt 14 argipäeva enne lapse eeldatavat sünnikuupäeva.

Kui teed tööd, mis võib ohtu seada lapse või sinu enda tervise, saad kohe pärast raseduse tuvastamist jääda eriraseduspuhkusele.

Kui sa raseduspuhkuse ajal palka ei saa, võib Kela maksta raseduspuhkuse aja eest rasedustoetust. Loe edasi InfoFinlandi lehelt Toetused raseduse ajal.

Vanemapuhkus

Pärast lapse sündi on sul õigus võtta vanemapuhkust. Õigus vanemapuhkusele on lapse mõlemal vanemal.

Korraga võib vanemapuhkust võtta ainult üks vanem. Vanemad võivad võtta üheaegselt sellegipoolest 18 argipäeva vanemapuhkust või rasedus- ja vanemapuhkust.

Vanemapuhkus kestab 320 argipäeva ehk umbes 14 kuud. Kui lapsel on kaks vanemat, on mõlemal õigus saada 160 argipäeva vanemapuhkust. Vanem tohib oma vanemapuhkusest lapse teisele vanemale loovutada maksimaalselt 63 päeva. Isikul, kellele vanemapuhkuse päevi loovutatakse, on õigus saada nende päevade eest vanemapuhkust. Üksikvanem saab kõik 320 argipäeva ise ära kasutada.

Kui käid tööl, on sul õigus võtta vanemapuhkust maksimaalselt neljas osas. Ühe perioodi pikkus peab olema vähemalt 12 argipäeva. Vanemapuhkuse osad tuleb ära kasutada enne lapse kaheaastaseks saamist.

Töötaja võib võtta vanemapuhkust ka osaliselt.

Kela maksab vanemapuhkuse aja eest vanematoetust, kui sa vanemapuhkuse ajal palka ei saa. Lisateavet vanemapalga kohta leiad InfoFinlandi lehelt Toetus pärast lapse sündi.

Hoiupuhkus

Kui soovid pärast vanemapuhkust lapsega koju jääda, võid võtta hoiupuhkust. Hoiupuhkusel võid olla kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Hoiupuhkusele võib jääda, kui lapse sünnist on möödunud 160 päeva (umbes kuus kuud).

Kui käid tööl, on sul õigus saada hoiupuhkust maksimaalselt kahes osas. Üks hoiupuhkuse periood peab kestma vähemalt ühe kuu. Tööandja ja töötaja võivad ka kokku leppida, et hoiupuhkuse perioode on rohkem või et need on lühemad.

Hoiupuhkuse ajal võid saada Kelast koduhoiutoetust. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.

Osaline hoiupuhkus

Hoiupuhkus võib olla ka osaajaline. Osalise hoiupuhkuse suhtes lepivad kokku tööandja ja töötaja. Sellisel juhul teed lühemat aega tööd ja saad vastavalt vähem palka. Ka mõlemad abikaasad võivad olla osalisel hoiupuhkusel. Näiteks nii, et üks vanem lühendab oma tööaega hommikupoolikul ja teine vanem õhtupoolikul. Võid olla osalisel hoiupuhkusel seni, kuni laps lõpetab 2. klassi.

Saad taotleda Kelast paindlikku lapsehoiutoetust alla 3-aastase ning osalist lapsehoiutoetust 1. ja 2. klassis käiva lapse hoidmiseks. Paindlikku lapsehoiutoetust ei maksta sellise lapse hoidmise eest, kes on saanud 3-aastaseks, kuid ei käi veel koolis.

Loe täpsemalt paindliku ja osalise lapsehoiutoetuse kohta InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.