Mine sisu juurde
Perhe Vaasassa

Pere Vaasas

Avaldatud08.03.2024

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Abielu

Enne abiellumist peate kirjalikult taotlema abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist, mida teostab Digi- ja väestötietovirasto (Digi- ja rahvastikuregisteriamet). Avalduse vastavaks uuringuks võib esitada ameti mistahes Digi- ja rahvastikuregisteriametis. Ka abielu mittekiriklik registreerimine toimub üldjuhul Digi- ja rahvastikuregistriametis.

Loe lisaks: Abielu

Abielulahutus

Abielulahutuse avalduse võib viia Vaasan käräjäoikeuse (Vaasa esimese astme kohtu) kantseleisse või saata kas posti teel või e-postiga.

Perenõuandla pakub abi ja tuge abielulahutusega seonduvates olukordades. Lepitusvestlusi korraldatakse lastevanematele, kes kavatsevad lahutada või on juba lahutatud. Vanematel aidatakse leida lahendusi, mille puhul võetakse arvesse nii laste kui ka täiskasvanute seisukohad.

Ka evangeelse-luterliku kiriku perenõustamine pakub professionaalset vestlusabi abielu- ja pereküsimustes ning elu kriisisituatsioonides.

Kui lahutate abielu ja teil on ühiseid lapsi, siis broneerige aeg lasteinspektorile (lastenvalvoja), kes kinnitab vanemate vahelise kokkuleppe laste elukoha ja hoolduse kohta, samuti kui kohtumisõiguse ja alimentide lepingu.

Link viib saidilt väljaTuomioistuinlaitos

Pohjanmaa 1. astme kohus

Link viib saidilt väljaPohjanmaan hyvinvointialue

Perenõuandla

Link viib saidilt väljaPohjanmaan hyvinvointialue

Laste järelevalveinspektor

Link viib saidilt väljaVaasan Seurakuntayhtymä

Perede nõustamine

Loe lisaks: Abielulahutus

Loe lisaks: Lapsed ja abielulahutus

Kui olete rase

Pöörduge oma piirkonna nõuandlasse kohe kui märkate, et ootate last. Emade nõuandlas jälgitakse ema ja lapse seisundit ning kogu pere heaolu raseduse jooksul. Emade nõuandla teenused on tasuta. Emadenõuandla kontaktandmed leiate Pohjanmaan hyvinvointialue veebilehelt.

Link viib saidilt väljaPohjanmaan hyvinvointialue

Emade nõuandla

Link viib saidilt väljaPohjanmaan hyvinvointialue

Perede ettevalmistus

Loe lisaks Rasedus ja sünnitus

Lapse hoidmine

Kui Teie laps ei ole veel koolieas, võite taotleda talle koolieelse kasvatuse kohta. Vaasas pakutakse koolieelset kasvatust linna lasteaedades, perepäevahoius ja eralasteaedades, soome, rootsi ja inglise keeles.

Koolieelse kasvatuse infoteenistus nõustab peresid koha taotlemisel ja annab täpsemat teave erinevate variantide kohta.

Vaasas on ka nö. avatud lasteaedu, mis pakkuvad kõigile avatud ja tasuta tegevust ning lasteringe.

Kui soovite taotleda kohta Vaasa linna lasteaias, perepäevahoius või avatud lasteaia ringis, täitage elektrooniline taotlus Vaasalinna kodulehel.

Alla 3-aastase lapse vanem võib saada koduhooldustoetust, kui ta hoiab last ise kodus. Kui olete toetuseks, võite seda taotleda Kelast (Rahvapensioniamet) täites taotlusankeedi internetis või saata selle posti kaudu Kelasse. Võite ka isiklikult külastada Kela kontorit.

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Eralasteaiad

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Avatud lasteaed

Probleemid perekonnas

Lastekaitseavaldus tehakse, kui tekkib mure lapse tervise või heaolu pärast. Lastekaitseavalduse saate teha helistades tööpäeviti kl. 8 – 12 laste ja perede sotsiaaltöö info- ja nõustamisnumbrile 06 325 2320 või Pohjanmaa erakorralise sotsiaalabi valveteenistuse numbrile 06 218 9555 ööpäevaringselt.

Lastenõuandla tervishoiu töötaja nõustab küsimustes, mis puudutavad väikeste laste tervist või kasvu ja arengut. Lastenõuandlast saate ka teavet kohtadest, kust võite vajaduse korral lisaabi saada.

Kooliealiste laste probleemide korral aitavad kooliõed või koolikuraator. Kui soovite nõu küsida asjades, mis puudutavad laste kasvu ja arengut, võite broneerida vastuvõtuaja perenõuandlast.

Otsiv noorsootöö on mõeldud 15 – 29-aastastele Vaasa noortele, kes vajavad abi näiteks tulevikuplaanide tegemisel või igapäevasel asjaajamisel.

Perenõuandla aitab pereelu raskete olukordade puhul. Abi võib saada näiteks lapsevanemaks olekul või lapse käitumise ja heaoluga seotud probleemide puhul.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Lastekaitse

Link viib saidilt väljaPohjanmaan hyvinvointialue

Lastekaitseavaldus

Link viib saidilt väljaPohjanmaan hyvinvointialue

Perenõuandla

Loe lisaks: Probleemid perekonnas

Kui lähedane sureb Soomes

Lähedase inimese surma puhul võite abi ja tuge saada polikliinikust, Pohjanmaan kriisikeskus Valost ning kogudustelt.

Vaasa surnuaiad on mõeldud kõigile linna elanikele. Matmise kohta saate lisateavet Evangeelse-Luterliku koguduste (Vaasan seurakuntayhtymä) veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVaasan Seurakuntayhtymä

Matuseteenused

Link viib saidilt väljaVaasan Suomalainen Seurakunta

Leina hetkel

Loe lisaks: Kui lähedane sureb Soomes