Mine sisu juurde
Koulutus Vaasassa

Haridus Vaasas

Avaldatud28.02.2023

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Koolieelne kasvatus

Igaühel lapsel on õigus koolieelsele kasvatusele ning eelõpetusele. Vaasas pakutakse koolieelset kasvatust linna lasteaedades, perepäevahoius ja eralasteaedades. Vaasas tegutseb soome-, rootsi-, kahe- ja inglisekeelseid lasteaedu.

Lisaks on Vaasas ka nö. avatud lasteaedu, mis pakkuvad kõigile avatud ja tasuta tegevust ning lasteringe.

Lasteaia- või perepäevahoiukohta saate taotleda aastaringsel. Tehke avaldus neli kuud enne soovitud lapsehoiuteenuse algust. Kui soovite taotleda kohta Vaasa linna lasteaias, perepäevahoius või avatud lasteaia ringis, täitage elektrooniline taotlus Vaasalinna kodulehel.

Lastehoiu ja koolieelse kasvatuse eest makstav tasu sõltub vanemate sissetulekust.

Koolieelse kasvatuse infoteenistus nõustab peresid koha taotlemisel ja annab täpsemat teave erinevate variantide kohta.

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Eralasteaiad

Loe lisaks: Alusharidus

Eelõpetus

Eelõpetuses (eelkooliõpe) osalevad enne kooli minekud kõik lapsed, kes saavad 6-aastaseks. Eelkooliõppe on tasuta. Vaasas eelõpetus on korraldatud lasteaedades ning seda teostatakse soome, rootsi ja inglise keeles. Lapsed saavad eelõpetust neli tundi päevas. Kui laps vajab lisaks sellele tasulist päevahoidu, korraldatakse see samas kohas kui eelõpetus.

Eelkooliõppesse registreerimine algab jaanuaris, õpetus algab augustis. Oma lapse registreerimiseks täitage elektrooniline taotlus Vaasa linna kodulehel.

Immigrandipäritoluga laste eelkooliõpe korraldatakse koos muu eelkooliõppega. Koolieelne kasvatus ja eelkooliõpe aitavad kaasa teisest keele- ja kultuuritaustast päritoluga lapse integreerumisele. Lapse soome või rootsi keele oskust tugevdatakse eesmärgiga, et laps saaks oma kooli tavaklassis alustada.

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Eelkooliõpe

Loe lisaks:Eelkool

Põhiharidus

Vaasas on 13 soome- ja 5 rootsikeelset põhikooli. Samuti on Vaasas riiklik Vasa Övningsskola (rootsikeelne õpetajate harjutuskool) ning erakoolid Vaasan Kristillinen koulu (Vaasa kristlik kool) ja Vaasa Rudolf Steiner-kool.

Vaasas korraldatakse inglisekeelset põhikooliharidust 1. klassist alates Suvilahti koolis.

Põhiharidus on tasuta üldharidust, milles osalema on kohustatud igaüks Soomes alaliselt elav laps. Õppekohustus algab sel aastal, kui laps saab seitsmeaastaseks.

Täiskasvanud saavad põhiharidust omandada õppeasutuses Alma-opisto.

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Põhiharidus

Loe lisaks: Põhiharidus

Ettevalmistav õpe ja oma emakeele õpetus sisserändajatele

Ettevalmistavat õpet antakse 7 – 16 -aastastele lastele, kellel soome keele oskus poel veel piisaval tasemel. Ettevalmistav õpe kestab üldjuhul ühe aasta. Peale seda laps jätkab õppimist tavaklassis oma lähikoolis.

Sisserändaja oma ema keele õpe on vabatahtlik. Seda korraldatakse kaks tundi nädalas juhul, kui õpilasi on vähemalt kaheksa.

Kutseharidus

Kutseharitust antakse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Kutseõpetuskohta võib taotleda aastaringselt. Kutsehariduses võite omandada teise astme haridust või oma kutseoskusi täiendada. Vaasas kutseharidust korraldavad õppeasutused Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten (YA).

YA ja Vamia korraldavad ka kutseõppeks ettevalmistavat ehk TUVA –koolitust. Koolituse enamkestus on üks õppeaasta. YA-s toimub TUVA-koolitus rootsi keeles (Handledande utbildning för yrkesutbildning).

Loe lisaks: Kutseharidus

Gümnaasium

Vaasas on neli gümnaasiumi (lukio). Soomekeelset gümnaasiumiharidust annab Vaasan lyseon lukio (Vaasa Lütseumi gymnasium), kus on ka täiskasvanute osakond. Vasa gymnasium ja Vasa svenska aftonläroverk pakuvad haridust rootsi keeles. Vaasas tegutseb ka Soome esimene kahekeelne gümnaasiumikampus: soomekeelne Vaasa lütseumi gümnaasium ja rootsikeelne Vasa gymnasium tegutsevad sama katuse all. Õpilased võivad valida kursuseid keelepiiri ületades. Vasa övningsskola gymnasium pakub gümnaasiumiharidust rootsi keeles või inglisekeelses IB-osakonnas.

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Gümnaasiumied

Loe lisaks: Gümnaasium

Vabaharidus

Vabaharidust antakse muuhulgas rahvaülikoolides ja rahvakoolides.

Seoses õppekohustuse pikendamisega, mitmed rahvakoolid pakuvad ka 01.08.2021 alates riikliku haridusplaani põhjal toimuvat õppekohuslastele mõeldud vabaharidust ühe võimalusena pikendatud kohustuslikku haridust omandada.

Evangeliska Folkhögskolan pakub õppekohuslastele mõeldud vabaharidust rootsi keeles.

Kõrgharidus

Vaasa on elanikuarvuga võrreldes üks Soome suurimatest tudengilinnadest. Vaasas on ka Soome ilusaim ülikooli kampus otse mere ääres. Vaasas on kuus kõrgkooli, kus saab õppida soome, rootsi ja inglise keeles.

Link viib saidilt väljaVaasan yliopisto

Vaasa Ülikool

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid, Ülikoolid

Teisi õppimisvõimalusi