Mine sisu juurde

Sinu õigused ja kohustused Soomes

Avaldatud17.05.2024
Võrdne kohtlemine, usuvabadus, sõnavabadus ja paljud muud õigused kehtivad kõigi suhtes, ka Soomes elavate välismaalaste suhtes.

Õigused

 • Kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele. Kedagi ei tohi kohelda teisiti näiteks soo, vanuse, usu või puude tõttu.
 • Igaüks võib vabalt suuliselt ja kirjalikult oma arvamust avaldada.
 • Inimesed võivad organiseerida koosolekuid ja meeleavaldusi ja neil osaleda. Meeleavaldustest peab eelnevalt teavitama politseid.
 • Kedagi ei tohi surma mõista ega piinata.
 • Kõik võivad ise valida omale elukoha ja Soomes vabalt liikuda.
 • Igaühel on õigus eraelu puutumatusele. Keelatud on teise isiku kirja lugemine ja teise inimese telefonikõne pealtkuulamine.
 • Igaüks saab valida oma usu ise. Kui pole selleks soovi, ei pea mingit usku valima.

Isegi kui sa ei ole Soome kodanik, võib sul olla õigus mõnedel valimistel hääletada.

Välismaalaste hääleõiguse kohta loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Valimised Soomes.

Kohustused

 • Kõik, kes elavad või viibivad Soomes, peavad järgima Soome seadusi.
 • Umbes 7–18-aastastel on koolikohustus.
 • Sageli on Soomes töötavad isikud kohustatud maksma oma töötasult tulumaksu Soomes.
 • Kõigil on kohustus kohtusse kutsumise korral kohtus tunnistada.
 • Vanematel on kohustus oma laste eest hoolitseda.
 • Õnnetuse korral on kõigil kohustus aidata.

Maksustamise kohta loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Maksustamine.

Soome kodaniku õigused ja kohustused

Soome kodanikel on neile lisaks mõningad õigused ja kohustused, mida ei ole Soomes elavatel välismaalastel.

Soome kodanike õiguste ja kohustuste kohta loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Soome kodakondsus.

Teavet mujal veebis