Mine sisu juurde
Suomen kansalaisuus

Soome kodakondsus

Avaldatud26.06.2024
Saad taotleda Soome kodakondsust, kui oled elanud Soomes piisavalt kaua ja õppinud muu hulgas kohalikku keelt. Kodakondsuse võib saada ka vanemalt, kes on Soome kodanik.

Teatud juhtudel võib kodakondsuse saada ka teatise alusel. Lisaks võib teatud erandjuhtudel saada kodakondsuse Soomes sündimise alusel.

Kodakondsuse taotlemine

Saad taotleda Soome kodakondsust, kui oled saanud 18-aastaseks, oled elanud alaliselt Soomes piisavalt palju aastaid, valdad rahuldavalt soome või rootsi keelt kõnes ja kirjas või sul on vastava tasemega soome või soomerootsi viipekeele oskus ning sinu isikusamasus on usaldusväärselt tuvastatud. Peale selle on ka muid tingimusi, näiteks pead sa selgitama, kust sa saad oma sissetuleku. Samal ajal saad kodakondsust taotleda ka alaealisele lapsele, kes on sinu hooldada.

Kui oled toime pannud mingi kuriteo või kui sa pole näiteks tasunud makse, võib see osutuda takistuseks Soome kodakondsuse saamisel.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kuidas Soome kodakondsust taotleda?

Soome kodakondsus erineb elamisloast. Kui alles planeerid Soome elama asumist, loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome elama asumine.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Soome kodakondsus

Lapse kodakondsus

Ühel ajal endale Soome kodakondsuse taotlemisega saad taotleda seda ka alaealisele lapsele, kes on sinu hooldada. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kuidas Soome kodakondsust taotleda?

Sündiva lapse kodakondsus

Laps saab pärast sündi Soome kodakondsuse automaatselt, kui:

 • lapse ema on Soome kodanik,
 • lapse isa on Soome kodanik ja abielus lapse emaga,
 • laps sünnib Soomes, tema isa on Soome kodanik ja isadus on tuvastatud, või
 • laps sünnib Soomes, tema mittesünnitanud ema on Soome kodanik ja mittesünnitanud ema emadus on tuvastatud 01.04.2019 või peale seda.

Laps võib saada Soome kodakondsuse teatise alusel, kui ta sünnib välisriigis, tema isa või mittesünnitanud ema on soomlane ja vanemad ei ole omavahel abielus.

Soome kodakondsuse võib saada ka välismaalasest vanemate laps, kes sünnib Soomes, kui ta ei saa vanematelt mingi teise riigi kodakondsust.

InfoFinlandi lehel Kui laps sünnib Soomes on lisateavet vanematele, kelle laps sünnib Soomes.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Lapse kodakondsus

Soome kodakondsus teatise alusel

Soome kodakondsuse võib saada kiiremini ja soodsamalt kodakondsuse teatise (kansalaisuusilmoitus) alusel:

 • endine Soome kodanik,
 • välisriigis sündinud laps, kelle vanemad ei ole omavahel abielus ja kelle isa või mittesünnitanud ema on soomlane,
 • 18–22-aastane isik, kes on palju aastaid Soomes elanud,
 • Soome kodaniku 12–17-aastane lapsendatud laps,
 • Põhjamaa kodanik, kes on elanud viimased viis aastat Soomes.

Kodakondsuse teatise võid esitada veebis. Täida vorm teenusekeskkonnas Enter Finland. Lisa taotlusele lisad. Ühtlasi maksa ära ka taotluse läbivaatamise tasu. Pärast taotluse täitmist pea meeles, et sul tuleb jälgida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland.

Kui oled täitnud vormi teenusekeskkonnas Enter Finland, on sul kolm kuud aega, et käia kohapeal enda isikut tuvastamas. Võid oma isiku tuvastada Immigratsiooniameti teeninduspunktis või välisriigis Soome välisesinduses. Selgita välisministeeriumi kaudu välja, millisesse välisesindusse tuleb sul isiku tuvastamiseks pöörduda. Broneeri eelnevalt aeg. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja taotluse lisade originaaldokumendid.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada kodakondsuse teatist elektrooniliselt, võid esitada teatise ka pabervormil.

Lisateavet kodakondsuse teatise esitamise kohta leiad Immigratsiooniameti veebilehelt.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Kodakondsuse teatis

Mitmekordne kodakondsus

Soome aktsepteerib mitmekordset kodakondsust (topeltkodakondsust) ehk seda, et sul võib olla lisaks Soome kodakondsusele ka teise riigi kodakondsus.

Kõik riigid siiski topeltkodakondsust ei aktsepteeri.Enne Soome kodakondsuse taotlemist selgita välja, kas topeltkodakondsus on lubatud ka selles riigis, mille kodanik sa oled.Kui see riik ei luba topeltkodakondsust, võid sa Soome kodakondsuse saamisel oma praegusest kodakondsusest ilma jääda.

Mitmekordsest kodakondsusest võib olla nii kasu kui kahju. Näiteks tasub kontrollida, kas sõjaväekohustust tuleb täita mõlemas riigis või piisab ühes riigis sõjaväekohustuse läbimist kinnitavast tõendist. Mitmekordsest kodakondsusest võib olla kasu näiteks ühest riigist teise ümberasumisel või tööle kandideerimisel.

Immigratsiooniamet nõustab kodakondsusega seonduvates küsimustes. Loe täpsemalt migratsiooniameti veebilehelt.

Lapse mitmekordne kodakondsus (topeltkodakondsus)

Lapsel võib olla Soome ja mõne teise riigi kodakondsus. See sõltub sellest, kas teine riik aktsepteerib lapse mitmekordset kodakondsust. Küsi teavet oma riigi esindusest.

Kas Soome kodakondsust saab kaotada?

Soome kodakondsusest võid ilma jääda näiteks järgmistel põhjustel: 

 • sul on 22-aastaseks saades ka teise riigi kodakondsus ja sul pole olnud Soomega piisavat kontakti,
 • oled esitanud kodakondsuse taotluses või kodakondsuse teatises valeandmeid või eksitavaid andmeid,
 • oled saanud Soome kodakondsuse isa kodakondsuse alusel ja isadus tühistatakse, või
 • oled saanud Soome kodakondsuse mittesünnitanud ema kodakondsuse alusel ja emadus tühistatakse.