Mine sisu juurde
Oleskelulupa puolisolle

Elamisluba abikaasale

Avaldatud26.03.2024
Kui soovid elama asuda Soomes elava abikaasa juurde ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad elamisluba.

Soome kodaniku abikaasa

Kui oled abielus Soomes elava Soome kodanikuga, võid saada Soome elamisloa peresidemete alusel. Ka samast soost abikaasa võib saada elamisloa, kui te olete abielus või registreeritud kooselus.

Soome kodaniku vabaabielupartner

Kui oled vabaabielus (avoliitto) Soomes elava Soome kodanikuga, võid saada Soome elamisloa peresidemete alusel. Elamisloa võid saada juhul, kui:

  • oled elanud koos oma elukaaslasega vähemalt kaks aastat või
  • sul on elukaaslasega ühine laps (sel juhul ei nõuta kaheaastast kooselu) või
  • loa andmiseks on mingi muu oluline põhjus.

Kui taotled elamisluba sellel alusel, peate koos elukaaslasega mõlemad tõendama, et olete kaks aastat koos elanud. Tõenduseks sobib näiteks väljavõte majaraamatust või üürileping, kus on teie mõlema nimed. Kui sinul ja sinu elukaaslasel on elukoht erinevas riigis, siis näiteks puhkusereiside aegset kooselu ei loeta elamisloa andmiseks piisavaks. Sina või sinu vabaabielukaaslane ei tohi olla teise isikuga abielus.

Toimetuleku eeldus Soome kodaniku abikaasale

Kui oled Soome kodaniku pereliige, siis sinu puhul tagatud toimetulekut ei eeldata. Sul on piiramatu töötamisõigus. Töötamist saad alustada alles siis, kui sulle on väljastatud elamisluba.

Teavet elamisloa taotlemise kohta on punktis Elamisloa taotlemine.

Välismaa kodaniku abikaasa

Kui sinu abikaasal on Soome elamisluba ja ta elab Soomes, võid saada Soome elamisloa peresidemete alusel. Ka samast soost abikaasa võib saada elamisloa.

Välismaa kodaniku vabaabielupartner

Kui sinu Soomes elaval vabaabielukaaslasel on Soome elamisluba, võid saada Soome elamisloa peresidemete alusel. Elamisloa võid saada juhul, kui:

  • oled elanud koos oma elukaaslasega vähemalt kaks aastat või
  • sul on elukaaslasega ühine laps (sel juhul ei nõuta kaheaastast kooselu).

Kui taotled elamisluba sellel alusel, peate koos elukaaslasega mõlemad tõendama, et olete kaks aastat koos elanud. Tõenduseks sobib näiteks väljavõte majaraamatust või üürileping, kus on teie mõlema nimed. Kui sinul ja sinu elukaaslasel on elukoht erinevas riigis, siis näiteks puhkusereiside aegset kooselu ei loeta elamisloa andmiseks piisavaks. Sina või sinu vabaabielukaaslane ei tohi olla teise isikuga abielus.

Toimetuleku eeldus välismaa kodaniku abikaasale

Soome elamisloa saamiseks peab sinul või sinu abikaasal olema piisav sissetulek ka sinu toimetuleku kindlustamiseks. Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, kui suur peaks teie sissetulek olema.

Kui sinu abikaasa on saanud elamisloa rahvusvahelise kaitse alusel, kuid tal ei ole pagulase staatust, siis kehtib teie suhtes piisava sissetuleku nõue.

Teatud üksikjuhtudel võidakse toimetuleku eelduse puhul teha erand, kui selleks on eriline põhjus või kui seda nõuab lapse huvide kaitse.

Teavet elamisloa taotlemise kohta on punktis Elamisloa taotlemine.

Pagulase abikaasa

Kui sinu abikaasal on Soome elamisluba rahvusvahelise kaitse alusel ja tal on pagulase staatus, võid saada Soome elamisloa peresidemete alusel.

Pagulase vabaabielupartner

Kui sinu vabaabielupartneril on Soome elamisluba rahvusvahelise kaitse alusel ja tal on pagulase staatus, võid saada Soome elamisloa peresidemete alusel. Elamisloa võid saada juhul, kui:

  • oled elanud koos oma elukaaslasega vähemalt kaks aastat või
  • sul on elukaaslasega ühine laps (sel juhul ei nõuta kaheaastast kooselu).

Kui taotled elamisluba sellel alusel, peate koos elukaaslasega mõlemad tõendama, et olete kaks aastat koos elanud. Tõenduseks sobib näiteks väljavõte majaraamatust või üürileping, kus on teie mõlema nimed. Kui sinul ja sinu elukaaslasel on elukoht erinevas riigis, siis näiteks puhkusereiside aegset kooselu ei loeta elamisloa andmiseks piisavaks.

Sina või sinu vabaabielukaaslane ei tohi olla teise isikuga abielus.

Toimetuleku eeldus pagulase abikaasale

Toimetuleku eeldust rakendatakse teie puhul teistsugusel viisil, kui sinu abikaasa on saanud elamisloa rahvusvahelise kaitse alusel ja tal on Soomes pagulase staatus. Sinult ei eeldata piisavat toimetulekut:

  • kui sinu abikaasa on saanud varjupaiga või pagulase staatuse kvoodipagulasena enne 01.07.2016 ja olete loonud perekonna enne tema Soome tulekut,
  • kui sinu abikaasa sai pagulase staatuse 01.07.2016 või hiljem, pead taotlema elamisluba kolme kuu jooksul alates sellest, kui sinu abikaasa on oma taotlusele vastuse saanud. Kolmekuulise tähtaja arvestus algab sinu abikaasale otsuse teatavakstegemise kuupäevast.

Kui sa ei jõua sinust mittesõltuvatel asjaoludel kolme kuu jooksul elamisluba taotleda, võid siiski taotleda perekonna taasühendamist. Too oma taotluses välja ka põhjus, miks polnud võimalik kolmekuulisest tähtajast kinni pidada.

Võid taotleda perekonna taasühendamist ka hiljem, kuid siis kehtib teie suhtes piisava sissetuleku nõue. Toimetuleku eeldus kehtib teie suhtes ka siis, kui teie abielu on sõlmitud peale sinu abikaasa Soome tulekut.

Teatud üksikjuhtudel võidakse toimetuleku eelduse puhul teha erand, kui selleks on eriline põhjus või kui seda nõuab lapse huvide kaitse.

Teavet elamisloa taotlemise kohta on punktis Elamisloa taotlemine.

Partner

Tavaliselt ei anta elamisluba partnerlussuhete alusel. Soomes ei ole partner seaduse järgi pereliige.

Mõningatel juhtudel võid siiski saada partnerlussuhte alusel Soome ajutise (B) elamisloa. Selleks, et sulle oleks võimalik anda Soome elamisluba, pead olema partneriga püsisuhtes. Püsisuhte tõenduseks võib olla näiteks see, et kavatsete Soomes abielluda.

Sina või sinu partner ei tohi olla teise isikuga abielus.

Elamisloa saamiseks peavad sul olema toimetulekuks piisavad rahalised vahendid. Rahalised vahendid peavad olema sulle vabalt kättesaadavad, näiteks olema sinu isiklikul pangakontol. Arvesse ei võeta sinu Soomes elava partneri tulusid.

Elamisloa taotlemine

Üldjuhul pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut. Taotle elamisluba oma elukohariigis või muus riigis, kus sa seaduslikult viibid. Saad taotleda esimest elamisluba ka Soomes, kui sinu abikaasa on Soome kodanik ja oled ise viisavaba riigi kodanik ehk sa ei vaja Soome tulekuks viisat.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust või Immigratsiooniameti teeninduspunkti, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses või teeninduspunktis pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses või teeninduspunktis. Välisesindusse või teeninduspunkti pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu teenusekeskkonnas Enter Finland asuvale kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse või Soomes Immigratsiooniameti teeninduspunkti. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotlus on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloa taotlemisel.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Kui abikaasa ei saa elamisluba

Abikaasale ei anta elamisluba, kui elamisloa saamise tingimused ei ole täidetud. Elamisluba võidakse jätta andmata ka siis, kui Soome ametivõimude nägemuse kohaselt on abielu sõlmitud ainult elamisloa tõttu ning abikaasad ei kavatse ühist pereelu elada. Ametivõimud võivad kahtlustada abielu sõlmimist elamisloa tõttu näiteks juhul, kui olete sõlminud abielu kõigest pärast lühikest tutvust, teil on suur vanusevahe või ühel teist on olnud mitmeid lühiajalisi abielusid. Kui saad elamisloa taotlusele negatiivse otsuse, võid pöörduda halduskohtusse. Juhised selleks on sinu elamisloa otsuse lisas.

Loe elamisloaga seotud probleemide kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Elamisloa küsimused.