Mine sisu juurde
Yrittäjäksi Suomeen

Soome ettevõtjaks

Avaldatud25.03.2024
Kui soovid tegutseda Soomes ettevõtjana ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad ettevõtja elamisluba. Kui soovid asutada Soomes iduettevõtte, vajad iduettevõtja (start-up) elamisluba. Elamisluba tuleb taotleda enne Soome tulemist.

Sinu ettevõtlustegevus peab olema rentaabel ja sinu toimetulek peab olema kindlustatud ettevõtlustegevusest saadud tulude kaudu. Kui sinu ettevõte on iduettevõte, millel ei ole veel käivet, võid tõendada toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu muu sissetulekuga.

Elamisluba ei anta selle alusel, et oled ettevõtte omanik. Elamisloa saamiseks pead ise oma ettevõttes Soomes kohapeal töötama.

Loe ettevõtte asutamise kohta InfoFinlandi lehelt Ettevõtte asutamine Soomes.

Ettevõtja elamisluba

Ettevõtjad on:

  • füüsilisest isikust ettevõtja (FIE),
  • täisühingu täisosanik,
  • usaldusühingu vastutav täisosanik,
  • sellise ühistu liige, millel on piiramatu lisamaksu kohustus (liikmete vastutus ühistu võlgade eest pankroti- või likvideerimismenetluses),
  • aktsiaseltsi kaudu tegutsev ettevõtja.

Enne ettevõtja elamisloa taotlemist pead registreerima oma ettevõtte Patendi- ja registriameti (Patentti- ja rekisterihallitus) äriregistrisse. Kui oled füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), vajad elamisloa saamiseks registrikoodi (Y-tunnus). Registrikoodi ei ole vaja, kui taotled esimest elamisluba ja sa pole veel Soome saabunud.

Elamisloataotluse läbivaatamine koosneb kahest etapist. Esmalt hindab ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskus ehk ELY keskus (ELY-keskus) sinu ettevõtte rentaablust, mh äriplaani ja finantseerimise alusel. Seejärel teeb migratsiooniamet otsuse elamisloa kohta.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Ettevõtja elamisluba

Iduettevõtja (start-up) elamisluba

Kui soovid asutada Soomes iduettevõtte, saad taotleda kiiresti kasvavatele ettevõtetele mõeldud iduettevõtja elamisluba. Iduettevõtja elamisloa saamiseks peab sul olema konkreetne äriplaan.

Iduettevõtted on noored, rahvusvahelise kiire kasvu eesmärgiga väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Business Finland hindab, kas sind on võimalik määratleda kui iduettevõtjat.

Iduettevõtja elamisloa taotlemine koosneb kahest etapist.

  1. Esmalt pead saama Business Finlandilt positiivse hinnangu. Business Finland hindab sinu ettevõtte ärimudelit, oskusteavet ja võimet oma äri kasvatada. Ilma Business Finlandi positiivse hinnanguta pole sul võimalik iduettevõtja elamisluba saada.
  2. Pärast seda, kui oled saanud Business Finlandilt positiivse hinnangu, saad taotleda migratsiooniametist iduettevõtja elamisluba. Business Finlandi hinnang kehtib kaks kuud.

Elamisloa taotlemine

Taotle ettevõtja elamisluba veebis teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb aeg eelnevalt broneerida.

Taotluse esitamisel lisa selle juurde kindlasti kõik nõutavad lisadokumendid. See kiirendab sinu taotluse menetlemist.

Kontrolli regulaarselt oma teenusekeskkonnas Enter Finland olevat kontot. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Loataotluse menetlemine on tasuline. Tasu pead maksma elamisloa taotluse esitamisel. Elamisloa eest saad tasuda teenusekeskkonna Enter Finland kaudu.

Kui sul pole võimalik esitada taotlust veebi kaudu, võid täita taotlusvormi paberkandjal. Vii täidetud taotlusvorm ja kõik vajalikud lisadokumendid lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida migratsiooniameti veebilehelt. Välisesindusse pöördumiseks tuleb aeg eelnevalt broneerida.

Iduettevõtja elamisloa taotlemine kiirkorras

Iduettevõtja elamisluba taotletakse samamoodi nagu ettevõtja elamisluba. 

Iduettevõtja elamisluba saad taotleda ka kiirkorras. Kiirkorras taotluse menetlemise aeg on maksimaalselt kaks nädalat. Et sinu taotlust oleks võimalik menetleda kiirkorras, pead taotlema luba elektrooniliselt teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Pead taotluse eest tasuma samuti teenusekeskkonnas Enter Finland. 

Ka sinu abikaasa ja lapsed saavad taotleda elamisluba kiirkorras, kui nad taotlevad seda sinuga samal ajal.

Kui oled taotluse esitanud, pead minema taotluse saatmisest viie tööpäeva jooksul enda isiku tõendamiseks lähimasse Soome esindusse.

D-viisa

Soome võid saabuda kohe, kui oled saanud loataotlusele positiivse vastuse, isegi kui sa ei ole veel saanud elamisloakaarti. Elamisloakaart võidakse sulle postiga saata ka Soome. Kui sul ei ole veel elamisloakaarti, võid siiski vajada Soome viisat.

Kui vajad Soome viisat, saad taotleda D-viisat (D-viisumi). D-viisaga saad Soome tulla ilma elamisloakaardita kohe, kui sulle on antud elamisluba.

D-viisat saad taotleda teenusekeskkonnas Enter Finland üheaegselt elamisloa taotlemisega. Viisataotluse menetlemine on tasuline.

Kui migratsiooniamet sulle elamisloa väljastab, kleebitakse saatkonnas sinu passi D-viisa. D-viisa kehtib 100 päeva.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastiku infosüsteemi. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Ettevõtjana Soomes

Rohkem töötajatele ja ettevõtjatele mõeldud teavet leiad InfoFinlandi lehelt Töö ja ettevõtlus.