Mine sisu juurde
Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Valimised ja hääletamine Soomes

Avaldatud12.07.2024

Soomes valitakse valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu, heaolupiirkonna piirkondlikku volikogu, parlamenti ja presidenti. Peale selle hääletatakse Soomes Euroopa Parlamendi valimistel. Tavaliselt on hääletamisõigus kõigil Soome kodanikel, kes on vähemalt 18-aastased. Isegi kui sa ei ole Soome kodanik, võib sul olla hääleõigus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, piirkondlikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel.

Hääletamine

Hääletamisõiguse teatis (äänioikeusilmoitus) saadetakse sulle umbes kuu enne valimispäeva.

Kui sa teadet ei saa, pöördu Digi- ja rahvastikuandmete ametisse.

Hääletamisõiguse teatisele on märgitud sinu hääletuskoht. Kui hääletad valimispäeval, võid hääletada ainult selles kohas, mis on hääletamisõiguse teatisele märgitud.

Kõikidel valimistel võib hääletada ka enne valimispäeva, eelhääletuse ajal. Kui soovid hääletada eelhääletamisel, võid seda teha mistahes avalikus eelhääletuskohas Soomes või välismaal.

Kui lähed hääletama, peab sul kaasas olema isikut tõendav dokument.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Omavalitsusüksuse kõige tähtsamad otsused teeb kohaliku omavalitsuse volikogu (kunnanvaltuusto). Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed ehk kohalikud rahvaesindajad. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad iga nelja aasta tagant. Kohalike rahvaesindajate arv sõltub omavalitsusüksuse elanike arvust.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui oled saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Lisaks on nõutav, et üks järgmistest tingimustest oleks täidetud:

  • oled Soome, EL-i riigi, Islandi või Norra kodanik ja sul on koduvald Soomes,
  • oled mõne muu riigi kodanik ja sul on olnud vähemalt kaks aastat järjest koduvald Soomes.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on sul hääleõigus selles omavalitsuses, mis on kantud Soome rahvastikuregistrisse sinu koduvallana 51. päeval enne valimisi. Kui sinu koduvald pärast seda vahetub, säilib sul hääleõigus selles kohalikus omavalitsuses, mis oli sinu koduvallaks 51 päeva enne valimisi. Saad hääletada ainult selle omavalitsuse kandidaadi poolt.

Piirkondlikud valimised

Alates 2023. aastast korraldavad sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning päästeteenuseid heaolupiirkonnad. Kohalikud omavalitsused kuuluvad teatud heaolupiirkonda, mida on kokku 21.

Heaolupiirkonna tähtsamad otsused teeb piirkondlik volikogu, mille liikmed valitakse piirkondlikel valimistel. Volikogu liikmete arv sõltub heaolupiirkonna elanike arvust.

Helsingis piirkondlikke valimisi ei korraldata, sest Helsingi linn jätkab teenuste osutamist.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada oma heaolupiirkonna piirkondlikel valimistel, kui oled saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Lisaks on nõutav, et oleks täidetud üks järgmistest tingimustest:

  • oled Soome, muu EL-i riigi, Islandi või Norra kodanik ja sul on koduvald Soomes,
  • oled mõne muu riigi kodanik ja sul on olnud vähemalt kaks aastat järjest koduvald Soomes.

Sul on hääleõigus selles heaolupiirkonnas, kuhu sinu koduvald kuulub.

Parlamendivalimised

Soome Parlament ehk Eduskund (eduskunta) on Soome riigi tähtsaim otsustav organ.Soome Parlament ehk Eduskund võtab vastu Soome seadused ning kinnitab riigieelarve. Eduskund kontrollib ka valitsuse tegevust.

Parlamendiliikmed ehk rahvasaadikud valitakse parlamendivalimistel. Parlamendivalimised toimuvad iga nelja aasta tagant. Parlamendivalimistel on riik jagatud valimisringkondadeks. Saad hääletada ainult oma valimisringkonna kandidaadi poolt. Igast valimisringkonnast valitakse teatud arv saadikuid. Rahvasaadikute arv sõltub valimisringkonna elanike arvust. Kokku valitakse 200 rahvasaadikut.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada parlamendivalimistel, kui oled Soome kodanik ja saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Hääleõigus on ka välismaal elavatel Soome kodanikel.

Presidendivalimised

President on Soome riigipea. 

Vabariigi President:

  • kinnitab seadused,
  • nimetab ametisse kõrgeimad ametiisikud,
  • juhib välispoliitikat koostöös valitsusega ja
  • on Soome kaitsejõudude ülemjuhataja.

President valitakse presidendivalimistel. Presidendivalimised toimuvad iga kuue aasta tagant. Sama isik võidakse valida presidendiks maksimaalselt kaheks järjestikuseks perioodiks.

Presidendivalimised koosnevad tavaliselt kahest voorust. Kui keegi kandidaatidest ei saa valimiste esimeses voorus üle poolte häältest, viiakse läbi teine valimisvoor. Selles on kandidaatideks need kaks kandidaati, kes said esimeses voorus kõige rohkem hääli. Presidendiks valitakse kandidaat, kes saab teises voorus rohkem hääli.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada presidendivalimistel, kui oled Soome kodanik ja saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Hääleõigus on ka välismaal elavatel Soome kodanikel.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlament on koos Euroopa Liidu Nõukoguga Euroopa Liidu tähtsaim seadusandja. Euroopa Liidu Nõukogus on esindatud liikmesriikide valitsused. Parlamendis on 720 liiget, neist 15 on valitud Soomest. Parlamendiliikmed valitakse valimistel. Valimised toimuvad iga viie aasta tagant.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada Euroopa Parlamendi valimistel, kui täidad ühe järgnevatest tingimustest:

  • oled Soome kodanik ja oled hiljemalt valimiste päeval 18-aastane,
  • oled teise EL-i riigi kodanik ja oled hiljemalt valimiste päeval 18-aastane. Lisaks peab sul olema koduvald Soomes vähemalt 51. päeval enne valimispäeva. Samuti pead sa registreeruma Soome valijate registris (äänioikeusrekisteri). Registreering tuleb teha Digi- ja rahvastikuandmete ameti kaudu hiljemalt 80. päeval enne valimiste päeva.

Saad hääletada ühtedel valimistel ainult ühes EL-i liikmesriigis.

Kohalik teave