Mine sisu juurde
Koulutus Helsingissä

Haridus Helsingis

Avaldatud12.04.2024
Helsingi pakub laias valikus koolitusi igale vanusele. Alusharidus on kvaliteetne ja taskukohane ning see on mõeldud kõigile lastele. Kõikides linnaosades on hea tasemega koolid. Helsingis on ka Soome kõige mitmekesisemad võimalused õppimiseks kutsekõrgkoolides ja ülikoolides.

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Alusharidus

Helsingis on palju linnalasteaedu (päiväkoti) ja eralasteaedu (yksityinen päiväkoti). Linna lasteaiad on soome- või rootsikeelsed. Suurem osa on soomekeelsed.

Kui taotled lapsele lasteaiakohta linna lasteaias, esita avaldus vähemalt 4 kuud enne päevahoiu algust. Kui perel on olemas Helsingis kodune aadress, saad taotleda linnalt lasteaiakohta.

Taotle lasteaiakohta interneti teel. Kui kasutad elektroonilist blanketti, peavad sul olema Soome pangakoodid. Lisaks peab lapsel olema Soome isikukood. Kui sa ei saa kasutada elektroonilist blanketti, prindi taotlusvorm linna veebilehelt välja. Vii või postita täidetud taotlusvorm selle päevahoiukoha aadressil, kuhu soovid kohta esmajärjekorras. Lasteaedade kontaktandmed leiad linna veebilehelt.

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse kaudu saad küsida nõu alushariduse ja lasteaiakoha taotlemise kohta.

Helsingis on ka eralasteaedu, mille keeleks on inglise, vene, saksa, prantsuse või hispaania keel. Helsingis on ka üks araabiakeelne islami traditsioone järgiv lasteaed.

Kui taotled kohta eralasteaias, võta ühendust otse selle lasteaiaga, kuhu kohta taotled.

Loe lisaks: Alusharidus.

Eelkool

Sinu laps peab käima kohaliku omavalitsuse lasteaia või eralasteaia juures tegutsevas eelkoolis. Helsingis organiseerivad eelkooli ka mõned koolid. Eelkool on tasuta ja algab augustis.

Taotle oma lapsele eelkoolikohta selle aasta jaanuaris, kui laps saab kuueaastaseks. Taotle kohta linna elektroonilise asjaajamisteenuse kaudu. Selleks vajad internetipanga koode ja lapsel peab olema Soome isikukood. Kui sa ei saa taotleda eelkoolikohta elektroonilise asjaajamisteenuse kaudu, täida vorm linna veebilehel ja prindi või mine võta vorm mõnest linna lasteaiast. Vii täidetud vorm isiklikult enda eelistatud lasteaeda.

Kui laps vajab peale eelkooli hoidmist, ära unusta märkida, et sinu laps hakkab käima ka lasteaias.

Loe eelkooli organiseerimise kohta Soomes InfoFinlandi lehelt Eelkool. Lasteaedade nimekirja ja lisateavet leiad Helsingi linna veebisaidilt. Lisateavet saad küsida ka lasteaia juhatajalt.

Põhiharidus

Helsingis on palju põhikoole (peruskoulu). Lisaks linna enda koolidele on Helsingis ka erakoole ja riigikoole. Õppimine erakoolis võib olla tasuline.

Linnakoolides toimub õppetöö soome või rootsi keeles. Helsingis on ka erakoole, milles toimub õppetöö näiteks inglise, saksa, prantsuse või vene keeles.

Põhikooli tuleb laps registreerida aasta alguses. Lapse saab kooli registreerida internetis või registreerimispäeval koolis. Registreerimispäevast antakse teada Helsingi linna veebilehel.

Kui lapse soome keele oskus ei ole soomekeelses põhikoolis õppimiseks piisavalt hea, on tal võimalus saada ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe valmistab lapse põhikoolis õppimiseks ette.

Ettevalmistavas õppes õpetatakse soome keelt ja põhikooli õppeaineid.

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse kaudu saad küsida nõu põhihariduse ja Helsingi koolide kohta.

Loe täpsemalt Helsingi põhikoolihariduse kohta juhendist „Kool tuttavaks“ (Koulu tutuksi).

Loe lisaks: Põhiharidus.

Ettevalmistav õpe Helsingis

6–16-aastased lapsed, kes ei oska veel piisavalt soome või rootsi keelt, võivad alustada kooli ettevalmistava õppe klassis, ka õppeaasta keskel. Ettevalmistava õppe klassis õpivad õpilased aasta aega soome või rootsi keelt ning tutvuvad Soome kooliga.

Koolilaste pikapäevarühma tegevused

Pärast koolipäeva korraldab Helsingi linn 1.‒2. klassi õpilastele ja spetsiaalset tuge vajavatele õpilastele pärastlõunaseid juhendatud tegevusi. Pärastlõunased tegevused hõlmavad meelepäraseid tegevusi turvalises keskkonnas, koolis või kooli lähedal. Lapsed saavad mängida ja olla koos sõpradega, käia õues ja teha väikeseid väljasõite ümbruskonda. Pärastlõunased tegevused on tasulised, nad sisaldavad kindlustust ja kerget einet lastele.

Oma emakeele õpe immigrantidele

Lastel, kelle emakeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel, on võimalus saada oma emakeele õpet. Helsingis toimub oma emakeele õpe immigrantidele rohkem kui 40 erinevas keeles.

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse kaudu saad küsida teavet oma emakeele õppe kohta.

Link viib saidilt väljaHelsingin kaupunki

Oma emakeele õpe

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenus

Kui sul on küsimusi Soome koolisüsteemi, alushariduse, mänguparkide või ringide tegevuse kohta, võid pöörduda pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse poole. Nõustamisteenusest saad küsida teavet koha taotlemise kohta alusharidusasutuses või koolis.

  • Üldtelefon 09 310 8600, E–R 8–16
  • Nõustamisteenus: +358 9310 44986, argipäeviti kl 10–12 ja 13–15 (teenindatakse ka inglise keeles)
  • Lasteaia- ja koolinõustamine rahvusvahelistele peredele soome ja inglise keeles e-posti teel ja aja broneerimise alusel: eduguidance(at)hel.fi 

Kutseõpe

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on Soome suurim kutseõppeasutus, kus võib õppida mitmetel erinevatel erialadel. Helsingis on ka teisi kutseõppeasutusi. Kutseõppesse kandideeritakse ühisavaldusega (yhteishaku).

Kutseõppeasutuses Stadin ammatti- ja aikuisopisto organiseeritakse immigrantidele kutseõppeks ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe on mõeldud neile noortele ja täiskasvanutele, kes on huvitatud kutseõpingutest ja soovivad parandada oma soome keele oskust. Ettevalmistava õppe kestuseks on üks semester või üks õppeaasta. Teavet ettevalmistava õppe kohta saad kutseõppeasutusest Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Kontakt:

Hattulantie 2
00550 Helsinki
Tel (09) 310 8415

Loe lisaks: Kutseõpe.

Link viib saidilt väljaStadin ammatti- ja aikuisopisto

Kutseõpe

Link viib saidilt väljaHelsingin kaupunki

Kutseõppeasutused

Gümnaasium

Helsingis on palju gümnaasiume. Helsingis on ka selliseid gümnaasiume, kus õppekeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel. Lisaks noortele mõeldud päevaõppegümnaasiumidele on Helsingis kolm täiskasvanute gümnaasiumi (aikuislukio).

Helsingis organiseeritakse immigrantidele gümnaasiumiks ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe kestab ühe õppeaasta ja see valmistab õpilasi ette gümnaasiumis õppimiseks.Ettevalmistav õpe on mõeldud neile noortele ja täiskasvanutele, kes soovivad gümnaasiumis õppida, kuid kelle keeleoskus ei ole gümnaasiumiõpinguteks piisavalt hea. Õpet viiakse läbi Vuosaari ja Alppila gümnaasiumites. Täiskasvanutele suunatud õpet organiseeritakse Helsingi Täiskasvanute Gümnaasiumis (Konepajan aikuislukio).

Loe lisaks: Gümnaasium.

Gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistav koolitus TUVA

Kui soovid enne gümnaasiumisse või kutsekooli kandideerimist saada lisateadmisi ja -oskusi, võid taotleda kohta gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistavale ehk TUVA-koolitusele. TUVA-koolitusel saad parandada oma põhikooli hindeid ja ka soome keele oskust.

Helsingis korraldatakse TUVA-koolitust mitmetes Stadi kutsekooli (Stadin Ammattiopisto) tegevuskohtades. Lisateavet TUVA-koolitusele kandideerimise kohta saad Stadi kutsekooli kodulehelt.

Noorte toetamine ja juhendamine

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõuandeid ja juhendamist Ohjaamo-teenindus. Ohjaamo-teeninduse personal aitab sind, kui sul puudub töö- või õppekoht. Võid küsida ka muude asjade kohta, näiteks elamise või rahaasjade kohta.

Kontaktandmed:

Fredrikinkatu 48
Tel:040 70 46 818
E-post:ohjaamo(at)hel.fi

Kõrgharidus

Helsingis saad omandada kõrgharidust paljudel erialadel. Helsingis on nii ülikoole kui ka kutsekõrgkoole.

Suur osa ülikoolide ja kõrgkoolide õppest toimub soome keeles. Peaaegu kõikides kõrgkoolides on võimalik õppida ka inglise keeles. Helsingis on üks rootsikeelne ülikool ja üks rootsikeelne kutsekõrgkool.

Kõrgkoolide kontaktandmed leiad Helsingi linna veebilehelt. Kandideerimise juhised ja täpsem teave õppeprogrammide kohta on leitav kõrgkoolide veebilehtedelt.

Loe lisaks: Ülikoolid ja Kutsekõrgkoolid.

Link viib saidilt väljaHelsingin kaupunki

Kutsekõrgkoolid

Link viib saidilt väljaHelsingin kaupunki

Ülikoolid

Muid õppimisvõimalusi

Põhiharidus täiskasvanutele

Helsingi Täiskasvanute Gümnaasiumis (Konepajan aikuislukio) on üle 17-aastastele immigrantidele mõeldud õppesuund, kus saad läbida põhikooliõppe täielikult või osaliselt. Lisateavet leiad Täiskasvanute Gümnaasiumi veebilehtedelt.

Ka teistes täiskasvanute gümnaasiumides antakse täiskasvanutele põhiharidust. Täiskasvanute gümnaasiumide kontaktandmed on leitavad Helsingi linna veebilehelt.

Helsingis on palju õppimisvõimalusi, mis on kõigile avatud. Need õpingud on üldjuhul tasulised.

Kõrgharidust saad omandada avatud ülikoolides ja avatud kutsekõrgkoolides. Nendes koolides võib õppida igaüks. Avatud ülikoolid ja kutsekõrgkoolid pakuvad kursusi ka inglise keeles.

Helsingi linnal on soomekeelne rahavülikool (työväenopisto) ja rootsikeelne rahvaülikool. Rahvaülikoolis saab õppida näiteks keeli, käsitööd ja muusikat. Pakutav valik on väga mitmekülgne. Suurem osa rahvaülikoolide kursustest toimub soome või rootsi keeles. Rahvaülikoolid organiseerivad kursusi ka inglise ja vene keeles.

Helsingi rahvaülikool
Klienditeeninduse telefon 09 310 88610
E-post: tyovaenopisto(at)edu.hel.fi

Rootsikeelne rahvaülikool Arbis
Telefon 09 310 49494
E-post: kanslie(at)arbis.hel.fi

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus.

Link viib saidilt väljaHelsingin työväenopisto

Kursused immigrantidele

Link viib saidilt väljaKonepajan aikuislukio

Põhiõpe täiskasvanutele

Link viib saidilt väljaKonepajan aikuislukio

Põhiõpe täiskasvanutele