Mine sisu juurde
Tukea sairauden aikana

Toetus haiguse ajal

Avaldatud06.06.2024
Kui haigestud või kui sinuga juhtub õnnetus, on sul õigus töölt puududa. Kui kuulud Soome haiguskindlustuse (sairausvakuutus) alla, on sul peale omavastutusaega (omavastuuaika) õigus taotleda Rahvapensioniametist (Kela) haiguspäevaraha (sairauspäiväraha).

Omavastutusaeg on üldiselt päev, millal haigestud ning lisaks 9 järgnevat argipäeva. Kui sinu töösuhe on kestnud enne haigestumist kauem kui 6 kuud, maksab tööandja sulle omavastutusaja eest täispalka. Haiguspäevaraha makstakse maksimaalselt 300 argipäeva eest. Seda tuleb taotleda haigestumisest 2 kuu jooksul.

Võid taotleda haiguspäevaraha, kui:

  • kuulud Soome ravikindlustuse (sairausvakuutus) alla, loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse,
  • oled 16─67-aastane,
  • oled haiguse tõttu töövõimetu,
  • oled töötaja, ettevõtja, füüsilisest isikust ettevõtja, täisajaga õppur, töötu tööotsija või osaajalisel puhkusel või kui tegeled oma majapidamisega.

Kui saad haigusaja eest palka, taotleb haiguspäevaraha sinu tööandja. Haiguspäevaraha makstakse sel juhul sinu tööandjale. Kui oled pikka aega haige ja tööandja ei maksa sulle enam haigusaja eest palka, maksab Kela haiguspäevaraha sulle. Haiguspäevaraha suurus sõltub sissetulekust. Kui taotled haiguspäevaraha, lisa taotluse juurde arstitõend töövõimetuse kohta.

Lisateavet haiguspäevaraha kohta saad Rahvapensioniameti (Kela) veebilehelt.

Samuti võiksid uurida, kas sinu puhul oleks kasu taastusravist.

Osaline haiguspäevaraha

Osaline haiguspäevaraha (osasairauspäiväraha) on mõeldud 16–67-aastasele töötajale või ettevõtjale, kes teeb täistööajaga tööd ja kuulub Soome sotsiaalkaitse alla. Osalise haiguspäevaraha eesmärk on, et saad jätkata töölkäimist või naasta tööle, kuigi oled haige. Vestle esmalt töötervishoiuarsti ja tööandjaga, kas sul oleks võimalik taotleda osalist haiguspäevaraha. Töötervishoiuarst hindab, kas võid haiguse ajal töötada osalise tööajaga.

Osalise haiguspäevaraha taotlemisel lisa avaldusele:

  • arstitõend töövõimetuse kohta
  • haiguspäevaraha avaldus
  • koopia tööandjaga sõlmitud kokkuleppest, kus lepitakse kokku osalise tööajaga töötamises. Lepingus peab olema kirjas tööaja korraldus ja töötasu.
  • 6 kuu palgatõend haigestumise eelse aja kohta, kui sinu sissetulekud on suurenenud

Osalist haiguspäevaraha tuleb taotleda 2 kuu jooksul osalise tööajaga töö algusest alates.

Lisateavet osalise haiguspäevaraha kohta saad Rahvapensioniameti veebilehelt.