Mine sisu juurde
Ruotsin kieli Suomessa

Rootsi keel Soomes

Avaldatud12.04.2024
Soomes on kaks ametlikku keelt, soome ja rootsi. Soome keelt räägib emakeelena umbes 87 protsenti soomlastest. Rootsi keelt räägib emakeelena umbes 5 protsenti soomlastest. Rootsi keelt räägitakse kõige rohkem Soome lääne- ja lõunarannikul.

Soomes räägitav rootsi keel on soomerootsi keel (suomenruotsi). Seda hääldatakse Rootsis räägitava rootsi keelega võrreldes veidi teistmoodi.

Kui soovid taotleda Soome kodakondsust, vajad tunnistust piisava soome või rootsi keele oskuse kohta. Loe lisa InfoFinlandi lehelt Ametlik keeleoskuse tunnistus.

Riigiametnikega, näiteks Kela või TE-bürooga suheldes võid kasutada rootsi keelt. Elanikuks registreerumisel teata Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas oma suhtluskeel. Hiljem võid ka suhtluskeelt vahetada.

Kohalikud omavalitsused võivad Soomes olla kas ükskeelsed või kakskeelsed. Suurem osa Soome omavalitsustest on soomekeelsed. Kakskeelsed omavalitsused asuvad lõuna- ja läänerannikul. Kui sinu koduvald on kakskeelne, võid kasutada rootsi keelt ka valla teenuste puhul, näiteks tervisekeskuses.

Integreerumine rootsi keeles

Rootsikeelne integreerumine võib osutuda sinu jaoks heaks alternatiiviks näiteks juhul, kui:

  • elad piirkonnas, kus on palju rootsi keelt kõnelevaid inimesi,
  • sul on rootsi keelt rääkivaid pereliikmeid või sugulasi,
  • oskad juba veidi rootsi keelt.

Rootsi keele oskusest võib kasu olla töö otsimisel. Arvesta siiski, et enamikus töökohtades nõutakse soome keele oskust. Kui valid rootsikeelse integreerumiskoolituse, tasuks sul teatud etapis õppida ka soome keelt.

Teatud omavalitsustes saad osaleda rootsikeelses integreerumiskoolituses. Kui sa ei saa kohta rootsikeelses integreerumiskoolituses, võid teatud juhtudel saada toetust iseseisvateks rootsi keele õpinguteks, kui selles osas on sinu integreerumis- või tööhõiveplaanis kokku lepitud. Küsi rootsikeelse integreerumise võimaluse kohta siis, kui sulle tehakse esialgne kaardistamine ja koostatakse integreerumisplaan. Seaduse järgi on sul õigus valida integreerumiskeeleks soome või rootsi keel.

Loe integreerumisteenuste kohta lisaks InfoFinlandi lehelt: Integreerumine Soome ühiskonda.

Keeleõpingud tööjõukoolitusena

Võid õppida rootsi keelt ka tööjõukoolitusena, kui oled Töö- ja ettevõtlusbüroo klient. Küsi lisateavet oma TE-büroost.

Laste alusharidus ja haridus

Soomes on alushariduse, eelkooli ja põhihariduse keeleks üldjuhul soome või rootsi keel. Kui soovid, et laps käib rootsikeelses alusharidusasutuses, eelkoolis või põhikoolis, pöördu nende võimaluste kohta täpsema teabe saamiseks oma valla nõustamisteenuse poole.

Mõned omavalitsused organiseerivad põhiõppeks ettevalmistavat õpet sellistele õpilastele, kelle keeleoskus ei ole tavaõppeks veel piisavalt hea. Küsi oma vallast, kas seal on organiseeritud rootsikeelne ettevalmistav õpe.

Kui lapse emakeel ei ole soome või rootsi keel, võib omavalitsus organiseerida lapsele oma emakeele õppe. Kui laps käib rootsikeelses koolis, võib ta õppida rootsi keelt teise keelena.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome haridussüsteem.

Gümnaasium ja kutsekool

Pärast põhikooli lõpetamist võid õppida gümnaasiumis või kutsekoolis. Rootsikeelseid kutsekoole ja gümnaasiume on rootsi- ja kakskeelsetes ning mõningates soomekeelsetes omavalitsustes.

Mõned gümnaasiumid ja kutsekoolid korraldavad gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistavat koolitust (TUVA). Ettevalmistaval koolitusel saad haridustee jätkamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Saad ühtlasi parandada ka oma keeleoskust.

Rootsikeelset õpet pakkuvaid gümnaasiume, kutsekoole ning gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistavat koolitust saad otsida veebiteenusest Opintopolku.fi.

Loe ettevalmistava koolituse kohta täpsemalt veebilehtedelt Kutseharidus ja Gümnaasium.

Kõrgharidus

Soomes on rootsikeelseid rakenduskõrgkoole ja ülikoole. Lisaks on mõned kakskeelsed ülikoolid, kus on võimalik õppida rootsi keeles.

Rootsikeelset kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi saad otsida veebiteenusest Opintopolku.fi.

Kus saan õppida rootsi keelt?

Rootsi keelt saad õppida näiteks rahvaülikoolides, rahvakoolides ja suveülikoolides. Küsi teavet rootsi keele õpingute kohta oma piirkonna koolituste korraldajatelt või kohaliku omavalitsuse nõustamisteenuste osakonnast. Veebisaidilt kielibuusti.fi leiad rootsi keele kursuste korraldajad kaardilt.

Teavet pealinnaregiooni rootsi keele kursuste kohta leiad veebisaidilt finnishcourses.fi.

Loe erinevate koolitajate kohta lähemalt lehelt: Õppimine kui harrastus.

Link viib saidilt väljaFinnishcourses.fi

Rootsi keele kursused

Rootsi keel internetis

Rakendused

Võid õppida rootsi keelt rakenduste abil, mida saad oma mobiiltelefoni või tahvelarvutisse alla laadida. Otsi rootsi keele rakendusi oma rakenduste poest (näiteks Google Play ja App Store) otsingusõnadega „learn Swedish”, „Swedish language”, „lär dig svenska” või ”svenska”. Osa rakendusi on tasulised.

Veebipõhised harjutused ja kursused

Veebist leiad rootsi keele erineva taseme kursuseid. Veebis on näiteks võimalik teha harjutusi ja mängida mänge, õppida grammatikat ja sõnavara ning lugeda tekste.