Mine sisu juurde
Avoliiton päättyminen

Vabaabielu lõppemine

Avaldatud03.10.2022
Vabaabielu lõppeb, kui abikaasad ei ela enam samal aadressil. Vabaabielu lõppemine võib mõjutada Kela poolt makstavaid toetusi ja laste päevakodutasusid. Oled ise kohustatud vabaabielu lõppemisest teatama.

Kui vabaabielupaaril on ühiseid alla 18-aastaseid lapsi, peavad nad ühiselt tegema lastega seotud küsimustes otsuseid samamoodi nagu peale abielu lahutamist. Ka vabaabielus elavad elukaaslased võivad saada teemade läbiarutamiseks ja kokkulepete tegemiseks abi, näiteks perelepitajalt. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Lapsed abielulahutuses.

Vabaabielus võib elukaaslastel olla ühine perekonnanimi. Kui vabaabielu lõppeb, ei mõjuta see perekonnanime. Kui tahad muuta oma perekonnanime, taotle nime muutmist Digi- ja rahvastikuandmete ametist.

Vabaabielus säilitab kumbki pool oma vara. Vabaabielu lõppemisel jagatakse vara üldjuhul vastavalt sellele, mis kellelegi kuulub.

Kui vabaabielukaaslased hangivad ühiselt vara, tuleb mõlemad pooled märkida ostjateks ja säilitada kõiki asjaga seotud kviitungeid. Sel juhul jagatakse vara vabaabielu lõppemisel pooleks. Kui vara ostjaks on märgitud vaid üks vabaabielupaari pool, kuulub vara vabaabielu lõppemisel talle.

Vabaabielupaaril võib olla sellist vara, mille omandiõiguses ei ole eraldi kokku lepitud. Sellisel juhul eeldatakse, et mõlemale kuulub võrdne osa ja see vara jagatakse pooleks.

Kui vara jagamisel tekivad erimeelsused, võivad elukaaslased teatud juhtudel taotleda esimese astme kohtult vara jaotada aitava ametiisiku abi (pesänjakaja). Vara jaotada aitava isiku abi võib taotleda juhul, kui vabaabielu on kestnud vähemalt viis aastat või kui vabaabielupaaril on ühiseid lapsi.

Teatud juhtudel võib üks vabaabielupartner saada suhte lõppemisel teiselt partnerilt kompensatsiooni. Vabaabielupartner võib saada kompensatsiooni juhul, kui ta on näiteks oma tööga aidanud teisel vabaabielupartneril vara suurendada ja vara jagamine vaid omandiõiguse alusel oleks sellest tingituna ebaõiglane.

Kui vabaabielu lõppeb ühe poole surmaga, siis vabaabielukaaslased ei päri teineteise vara. Vabaabielukaaslasel ei ole näiteks õigust jääda elama pere ühisesse koju, kui see oli surnud elukaaslase vara. Pärand läheb surnud elukaaslase lastele või õdedele ja vendadele.

Vabaabielupartnerid võivad siiski teha testamendi (testamentti).Testamendiga võivad nad kindlustada, et teatud vara, näiteks ühise eluaseme, pärib vabaabielupartner. Vabaabielupartnerid võivad sõlmida ka kirjaliku vara jagamise lepingu vabaabielu lõppemise puhuks. Kui soovid sõlmida lepingu või teha testamendi vabaabielus soetatud vara jagamise kohta, küsi nõu näiteks õigusabibüroost või advokaadilt.

Abi juriidilistes küsimustes

Lahutuse korral võivad sul tekkida küsimused elamisloa, omandi, elatise või lapse elukoha, hoolduse ja lapsega kohtumise kohta. Juriidilistes küsimustes saad abi juristilt. Ta nõustab sind ja hoolitseb, et sinu õigused oleksid kaitstud. Ka lahutusega seotud vaidluste korral võib pöörduda juristi poole.

Kui otsid abi juristilt, siis veendu, et ta on pädev küsimuses, mille jaoks abi otsid. Kõik juriidilist abi pakkuvad ettevõtted või isikud ei pruugi olla pädevad.

Õigusabi pakuvad advokaadibürood, õigusnõuandlad ja riigi õigusabibürood, kus töötavad riigi õigusabi pakkujad.

Riigi õigusabi

Juristi teenused on tasulised, kuid kui sinu sissetulek on väike või keskmine, võid saada riigi õigusabibüroost tasuta või osaliselt hüvitatavat õigusabi. Riigi õigusabi saab ka inglise keeles ja vajaduse korral saab kasutada tõlgi teenuseid. Riigi õigusabi taotletakse riigi õigusabibüroost.

Kui sul on õiguskaitsekindlustus, mis hüvitab sinu kulutused, ei ole sul õigust saada riigi õigusabi. Sageli kuulub õiguskaitsekindlustus kodukindlustuse juurde.

Erasektori juristid ja advokaadid

Võid endale juristi otsida näiteks Soome advokaatide liidu (Suomen Asianajajaliitto) veebilehe kaudu, otsinguteenuse Etsi asianajaja abil.

Link viib saidilt väljaValtion oikeusaputoimisto

Teavet õigusabi kohta