Mine sisu juurde
Naimisiin Suomessa, muistilista

Abielu sõlmimine Soomes, meelespea

Avaldatud06.02.2024

Kas kavatsed abielluda? Siit lehelt leiad teavet abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimise, perekonnanime valiku, abielu sõlmimise viisi ja abieluvaralepingu kohta.

Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine

Enne abielu sõlmimist tuleb taotleda abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist. Takistavate asjaolude uurimise käigus selgitavad ametkonnad välja, kas abielu sõlmimisele on olemas Soome õigusest tulenevaid takistusi.

Saad taotleda takistavate asjaolude uurimist ükskõik millisest Digi- ja rahvastikuandmete ametist. Uurimist tuleb ise kirjalikult taotleda, kasutades selleks vastavat vormi. Uurimine kestab vähemalt nädala. Kui uurimine on lõppenud, saad selle kohta tõendi. Tõend kehtib neli kuud. Uurimistõend peab laulatustseremoonial kaasas olema.

Digi- ja rahvastikuandmete amet uurib abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid Soome rahvastikuregistrisse registreeritud andmete alusel. Kui Soome rahvastikuregistril puuduvad andmed sinu perekonnaseisu kohta, pead saatma Digi- ja rahvastikuandmete ametile oma koduriigi ametkonna perekonnaseisutõendi. Tõendi saad hankida ka oma koduriigi Soomes asuvast suursaatkonnast või konsulaadist.

Kui kumbki abikaasadest ei ole Soome kodanik ega ela Soomes, peavad nad lisaks perekonnaseisutõenditele saatma Digi- ja rahvastikuandmete ametile selgituse selle kohta, et nende koduriigi õigus lubab Soomes abielluda.

Arvesta, et takistavate asjaolude uurimine võib kesta mitmeid nädalaid, kui selle jaoks on vaja tõendeid teistest riikidest.

Tõendite legaliseerimine ja tõlke tellimine

Välisriigi tõendid tuleb üldjuhul legaliseerida ja lasta tõlkida kas soome, rootsi või inglise keelde. Võimalikku tõlget ei pea legaliseerima.

Põhjamaa või EL-i liikmesriigi ametkonna väljastatud tõendeid ei ole vaja legaliseerida. Ka Soomes asuva suursaatkonna või konsulaadi väljastatud tõendit ei ole vaja legaliseerida.

Kui tõendi on väljastanud EL-i liikmesriigi ametkond ja sellele on lisatud EL-i standardvorm vastavalt määrusele 2016/1191, siis ei ole vaja tõendit tõlkida.

Perekonnanime otsustamine

Soomes võivad abikaasad abielludes perekonnanime vahetada.

Abiellumisel võid:

  • jätta alles praeguse perekonnanime,
  • võtta abikaasa perekonnanime või
  • moodustada enda perekonnanimedest kaheosalise perekonnanime.

Kaheosalises perekonnanimes on esindatud teie mõlema perekonnanimed, näiteks Virtanen-Smith. Perekonnanimed võib kirjutada ka eraldi ilma sidekriipsuta.

Abikaasad võivad taotleda ühiseks perekonnanimeks ka täiesti uut nime. Uut perekonnanime tuleb taotleda Digi- ja rahvastikuandmete ametist. Taotlus on tasuline.

Perekonnanimeks ei saa valida nime, mille üks abikaasadest on saanud varasema abielu alusel.

Vali perekonnanimi koos tulevase abikaasaga välja juba siis, kui taotled abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist. Kui soovid oma perekonnanime muuta, teavita sellest Digi- ja rahvastikuandmete ametit. Vormi saab Digi- ja rahvastikuandmete ametist või Digi- ja rahvastikuandmete ameti veebilehelt.

Link viib saidilt väljaDigi- ja väestötietovirasto

Perekonnanime muutmine

Abieluvaraleping

Abieluvaraleping on vabatahtlik. Abieluvaralepinguga on võimalik kas osaliselt või täielikult välistada abikaasade abielust tulenev õigus teise abikaasa varale kas lahutuse korral või kui üks abikaasadest sureb. Abieluvaralepingu võib sõlmida enne abielu või selle ajal. Abieluvaralepingu peavad allkirjastama mõlemad abikaasad ja allkirjade õigsust peavad tõendama kaks teovõimelist tunnistajat. Abieluvaralepingu jõustumiseks tuleb see Digi- ja rahvastikuandmete ametis registreerida.

Lisateavet abikaasade vara kohta leiad InfoFinlandi lehelt Abikaasade õigused ja kohustused.

Link viib saidilt väljaDigi- ja väestötietovirasto

Abieluvaraleping

Abiellumisviisi valik

Ilmalik abielu registreerimine toimub Digi- ja rahvastikuandmete ametis või esimese astme kohtus. Kiriklik laulatus toimub kirikus või muus usukogukonnas, kellel on õigus abielu kiriklikult laulatada.

Abielutseremoonial peavad mõlemad abikaasad kohal olema. Peale selle peab olema kohal vähemalt kaks 15-aastast või vanemat tunnistajat.

Abielu registreerimine

Broneeri abielu registreerimiseks aeg Digi- ja rahvastikuandmete ametis või esimese astme kohtus võimalikult varakult enne pulmapäeva. Abielu registreerimine on tasuta, kui see viiakse läbi Digi- ja rahvastikuandmete ameti või esimese astme kohtu ruumides tööajal. Abielu võidakse registreerida ka mujal, näiteks kodus või peosaalis. Sel juhul võetakse selle eest tasu. Igaühel on õigus abielu registreerimiseks, ka neil, kes kuuluvad mõnda usuühendusse.

Kiriklik laulatus

Iga usukogukond määrab ise kindlaks, millised on abielu laulatamise tingimused ja milline on laulatustseremoonia. Kui soovid kiriklikku laulatust, lepi selles usukogukonnaga kokku.

Link viib saidilt väljaDigi- ja väestötietovirasto

Laulatamine

Kohalik teave