Mine sisu juurde
Tukea lapsen syntymän jälkeen

Toetus pärast lapse sündi

Avaldatud14.06.2024
Kui laps on sündinud, võid saada lapse eest hoolitsemiseks majanduslikku toetust. Lapse hooldajale makstakse ka lapsetoetust kuni lapse 17-aastaseks saamiseni.

Sellel lehel on teavet vanemapuhkuse toetuste kohta vastavalt uuele seadusele. Kui sulle on määratud toetused vana seaduse järgi, saad toetuste kohta lisateavet Kela veebilehelt.

Vanematoetuste taotlemine

Saad taotleda vanematoetust, kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla ja oled olnud selle aja jooksul, mille eest soovid saada vanematoetust, Soomes ravikindlustatud.

Vanematoetust saad taotleda Kela veebilehe kaudu. Logi sisse internetipanga koodidega või mobiil-ID kaudu. Juhtnööre taotluse täitmiseks saad teenindusest. Samalt aadressilt näed ka oma taotluse menetlemise staatust. Kui taotlus on rahuldatud, näed sealtsamast, kui palju toetust saad ja millal seda makstakse. Veebiteenuse keeled on soome ja rootsi keel.

Vanematoetust võid taotleda ka nii, et täidad paberankeedi ja saadad selle koos vajalike lisadega posti teel mistahes Kela büroosse. Taotluste täitmiseks saad abi nõuandlast.

Vanematoetuse suurus sõltub sellest, kui suur on sinu sissetulek. Toetus on alati väiksem kui palk, moodustades üldjuhul umbes 70% sissetulekust. Kui sul sissetulek puudub, saad vanematoetust miinimummääras. Ka töötutel vanematel ja mittetöötavatel vanematel on õigus saada vanematoetust.

Juhul kui tööandja maksab sulle vanematoetuse saamise ajal palka, maksab Kela toetuse tööandjale. Teavita tööandjat vanemapuhkusest 2 kuud enne puhkuse algust. Juhul kui puhkus kestab 12 tööpäeva või vähem, teavita tööandjat sellest hiljemalt kuu aega ette. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Puhkused ja töölt eemalolek.

Vanematoetuse pealt tuleb maksta maksu, seega vajad maksukaarti (verokortti). Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Maksustamine.

Rasedushüvitis pärast lapse sündi

Rasedushüvitise periood kestab kokku 40 argipäeva. Saad rasedushüvitist (vana seaduse järgi oli see emapalk) pärast lapse sündi nii mitu päeva, kui seda on sulle makstavast 40 argipäevast järele jäänud. Kui laps sünnib enne sinu raseduspuhkusele jäämist, algab rasedushüvitise maksmine kohe sünnile järgnevast argipäevast. Vaata lisateavet InfoFinlandi lehelt Toetused raseduse ajal.

Vanemapalk

Sünnitav vanem võib saada vanemapalka (vanhempainraha) kohe pärast rasedushüvitise lõppu, isegi kui laps ei ole veel sündinud. Teine vanem võib alustada vanemapalgaperioodi siis, kui laps on sündinud. Vanemapalka võib saada emb-kumb hooldajatest. Nad võivad raha saada ka vaheldumisi.

Vanemapalka võib saada 320 argipäeva ehk umbes 14 kuud. Kummalegi vanemale on ette nähtud pool vanemapalga perioodi päevadest ehk 160 päeva. Kui lapsel on ainult üks hooldaja, saab ta ära kasutada kõik 320 argipäeva ja saada vanemapalka kauem.

Juhul kui perre sünnivad kaksikud, võib vanemapalka saada 84 argipäeva kauem.

Soovi korral võid saada vanemapalka paindlikult kuni lapse kaheaastaseks saamiseni. Kui käid tööl, lepi tööandjaga vanemapuhkuse aeg kokku.

Taotle vanemapalka hiljemalt 2 kuud enne vanemapuhkuse algust. Tee ka varakult selgeks, kas tööandja maksab vanemapuhkuse aja eest palka. Vajad seda teavet vanemapalga taotluse jaoks. Kui saad vanemapuhkuse aja eest palka, maksab Kela selle perioodi vanemapalga välja sinu tööandjale.

Uue seaduse kohaselt ei vaja Kela enam taotluse lisana järelkontrollitõendit.

Vanemapalga päevade loovutamine

Saad loovutada oma ettenähtud 160 argipäeva pikkusest vanemapalga päevade arvust maksimaalselt 63 argipäeva teisele last hoidvale vanemale või oma abikaasale või lapse teise vanema abikaasale.

Sünnitav vanem saab loovutada vanemapalga päevi oma taotlusega juba enne lapse sündi või pärast lapse sündi. Teine vanem saab loovutada oma vanemapalga päevi alles pärast lapse sündi. Vanem peab esmalt oma soovitud vanemapalga päevad loovutama, et teine isik saaks neid taotleda.

 

Osaline vanemapalk

Kui hoiad last osa päevast ja töötad samal ajal osalise tööajaga, saad taotleda osalist vanemapalka. Sinu igapäevane tööaeg võib olla maksimaalselt 5 tundi päevas. Kui oled töösuhtes, peab sul olema tööandjaga sõlmitud leping osalise tööajaga töötamise kohta.

Vanemad võivad teha ka osalise tööajaga tööd ja hoida last vaheldumisi või üheaegselt. Selle aja eest maksab Kela mõlemale vanemale osalist vanemapalka.

Juhul kui emb-kumb vanematest tahab pärast vanemapuhkuse lõppemist lapsega koju jääda, võib ta saada koduhoiutoetust. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.