Mine sisu juurde
Ikäihmiset

Eakad

Avaldatud25.03.2024

Soomes võid saada mitmesuguseid teenuseid, et igapäevaelu oleks lihtsam ja et saaksid elada oma kodus. Kui sul on Soomes koduvald, on sul õigus saada eakate teenuseid, mida pakub sinu heaolupiirkond (hyvinvointialue).

Eluase ja elamine

Võid elada kodus ka siis, kui sinu tervis on kehv, kuid sinu kodused ruumid on otstarbekohased. Kodus on võimalik teha ümberehitustöid, mis kergendavad hakkamasaamist.

Oma heaolupiirkonnast võid saada sotsiaalkorteri (palveluasuminen) ja tugikorteri (tuettu asuminen). Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Tugi- ja teeninduskorter.

Toimetulek

Immigrandid, kes on elanud Soomes piisavalt kaua, saavad vanadus- või töövõimetuspensioni samadel alustel nagu teised Soomes elavad inimesed. Pensioni suurust mõjutab see, kui kaua isik on Soomes elanud või töötanud. Garantiipension kindlustab minimaalse toimetuleku ja seda makstakse neile, kes on Soomes elanud vähemalt kolm aastat. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Pension.

Liikumine

Liikumiseks on võimalik laenutada erinevaid abivahendeid, näiteks jalutuskeppi või rollaatorit. Kui vajad abivahendeid, pöördu esmalt oma piirkonna sotsiaal- ja tervisekeskuse poole. Sealt saad lisateavet abivahendite kohta.

Talvel on väljas sageli libe. Kingsepad ja suured kauplused müüvad libisemistõkkeid (liukuesteet), mida võib kinnitada tavaliste jalatsite alla. Võid osta kingapoest ka naeltega jalatsid (nastakengät), millega on kergem libedal tänaval kõndida.

Koduhooldus

Kui sinu tervis on nõrk ja vajad igapäevaeluga toimetulekuks abi, saad taotleda oma piirkonna sotsiaalteenuste kaudu koduhooldust (kotihoito). Koduhoolduse alla kuuluvad koduteenused, kodupõetus ja tugiteenused.

Koduteenused tähendavad abi argitoimingutes, näiteks pesemisel, riietumisel ja söömisel. Kodupõetus tähendab kodus osutatavat õendusabi ja taastusravi. Arst kirjutab kodupõetuseks saatekirja. Lisaks neile on olemas tugiteenused, milleks on näiteks:

  • toitlustusteenus (ateriapalvelu),
  • koristusteenus (siivouspalvelu),
  • poeteenus (kauppapalvelu),
  • turvateenus (turvapalvelu),
  • transporditeenus (kuljetusapu).

Kui vajad kodus elamiseks tuge, pöördu oma piirkonna sotsiaalteenuste poole. Sealt saad nõu ja teavet koduhooldusteenuste kohta. Koduhooldus on üldjuhul tasuline. Kui koduhooldus on regulaarne, siis mõjutavad selle hinda sinu ja sinu abikaasa sissetulekud. Ajutine koduhooldus on kõigile ühesuguse hinnaga.

Tervis

Kui sul on Soomes koduvald, võid kasutada avalikke tervishoiuteenuseid. Haigestumisel pöördu oma piirkonna sotsiaal- ja tervisekeskuse poole. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes.

Kui hooldad omast kodus

Kui su pereliige vajab pidevat abi ja hooldamine on siduv ja raske, võib hooldamiseks olla võimalik saada omastehoolduse toetust. Toetus on mõeldud neile, kellel on koduvald Soomes. Toetuse hulk ja saamise tingimused võivad olla erinevad eri piirkondades.

Toetust võid taotleda oma piirkonna sotsiaalteenuste kaudu. Toetuse saamiseks pead sõlmima sotsiaalteenustes omastehoolduse lepingu. Lisateavet omastehoolduse toetuse kohta saad oma piirkonna sotsiaalteenuste kaudu.

Sotsiaalteenused võivad lisaks rahalisele toetusele korraldada ka mitmesuguseid teenuseid, mille abil toetatakse koduhooldust. Sotsiaalteenused korraldavad ka eakate päevategevust. Päevategevus sisaldab transporti, söögikorda, liikumist või muud tegevust. Lisateavet küsi oma piirkonna sotsiaalteenuste kaudu.