Mine sisu juurde
Ulkomaalainen opiskelija Suomessa

Välismaalasest õppur Soomes

Avaldatud27.03.2024
Võid õppida Soomes vahetus(üli)õpilasena või läbida õppe tervikuna. Kui soovid leida Soomest töökoha, on tähtis, et õpid soome või rootsi keelt. Soomes on sageli raske tööd leida, kui sa ei oska soome või rootsi keelt.

Vahetus(üli)õpilased

Võid tulla Soome vahetus(üli)õpilaseks. Õpid Soomes tavaliselt poolt aastat või aasta. Vahetus(üli)õpilaseks saab minna erinevate programmide kaudu. Vahetus(üli)õpilaste kohti pakuvad näiteks Erasmus, Nordplus, FIRST ja Fulbright. Võid ka iseseisvalt minna vahetus(üli)õpilaseks.

Kui soovid tulla vahetus(üli)õpilasena Soome, pöördu oma õppeasutuse rahvusvaheliste suhete osakonda või näiteks õppebüroosse.

Uue õppuri meelespea

Kui tuled Soome õppima, siis veendu, et sul on olemas kõik alljärgnev:

  • elamisluba
  • kindlustus
  • raha
  • õppekoht
  • korter

Kõrgkooli sisseastumine

Võid taotleda kutsekõrgkooli või ülikooli õppekohta kõrgkoolide ühisavaldusega. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine.

Lisateavet kutsekõrgkoolide kohta leiad InfoFinlandi alamlehelt Kutsekõrgkoolid. Loe kõrgkoolide kohta täiendavalt InfoFinlandi alamlehelt Ülikoolid.

Võid Soomes sooritada ka jätkuõpinguid ülikoolis või kutsekõrgkoolis. Loe lisaks InfoFinlandi lehtedelt Ülikoolid ja Kutsekõrgkoolid.

Elamisload

Kui kavatsed tulla Soome õppima, sõltub elamisloa vajadus sellest, millise riigi kodanik sa oled.

Loe täpsemalt lehtedelt Soome õppima ja EL-i kodanikud.

Õpingute finantseerimine

Välisriigi õppurid ei saa üldjuhul õppetoetust. Seetõttu peab sul olema plaan, kuidas kavatsed oma Soome õpinguid finantseerida. Et saaksid õppuri elamisloa, pead sa tõendama, et sul on piisavalt raha Soomes elamiseks.

Täpsemat infot saab InfoFinlandi lehelt Soome õppima.

Abirahad ja stipendiumid

Välismaalastest õppurid võivad taotleda Soome kõrgkoolides õppimiseks erinevaid abirahasid. Igal Soome kõrgkoolil on oma abirahasüsteem nende õppurite jaoks, kes tulevad väljastpoolt EL-i/EMP territooriumi ja kes on heaks kiidetud ingliskeelse bakalaureuse- või magistriõppe läbimiseks.

Abiraha saamine võib näiteks sõltuda sinu õppeedukusest. Abiraha võib katta kogu õppeaasta tasu või osa sellest. Mõned abirahad võivad katta ka muid kulusid. Vahel on abiraha seotud sellega, et sinu õppeedukus peab olema piisavalt hea. Abiraha saad üldjuhul taotleda samal ajal, kui taotled õppekohta.

Ka spetsiaalsetel Erasmus Munduse magistriõppekavadel on oma abirahasüsteem. Haridusametil on EDUFI stipendiumiprogrammid Soome õppima saabuvatele doktorantidele. Ameerika Ühendriikide õppurid saavad taotleda Fulbrighti stipendiumi.Loe abirahade ja stipendiumide kohta lisaks veebisaidilt studyinfinland.fi.

Eluase ja kindlustus

Korterit on raske leida, sest nõudlus on, eriti suuremates linnades, pakkumisest suurem. Otsi endale korter aegsasti enne Soome elama asumist. Võid üürida korteri korteriturult. Võid otsida korterit ka Soome Õpilaskorterite (Suomen Opiskelija-asunnnot) (SOA) kaudu.

Soomes on kõrged eluasemekulud. Õpilaskorterid on sageli korterituru korteritest odavamad.

Võid kirjutada ka oma lõputöö mõnes ettevõttes või olla tööpraktikal. Neis ei ole tööaeg piiratud.

Hoolitse kindlustuse olemasolu eest. Kindlustuse ulatus sõltub sinu koduriigist ja õpingute pikkusest. On väga oluline, et sinu kindlustus kehtiks kogu selle aja jooksul, mil oled Soomes.

Link viib saidilt väljaSuomen opiskelija-asunnot

Õpilaskorterid

Töötamine

Kui oled EL-i riigi, EMP riigi, Šveitsi või Põhjamaade riigi kodanik, on sul õigus õpingute ajal piiranguteta töötada ning selleks ei ole sul luba vaja. Töötamine võib anda sulle õiguse Soome sotsiaalsele kaitsele.

Kui oled mõne muu riigi kodanik, on sul teatud tingimustel õigus töötada õppuri elamisloaga. Võid teha osalise tööajaga tööd maksimaalselt keskmiselt 30 tundi nädalas. Võid töötada täistööajaga, kui teed lõputööd või oled oma erialaga seotud tööpraktikal.

InfoFinlandi lehel Töö Soomes on teavet töö taotlemise kohta Soomes.

Soomes õppimine

Kui sa ei ole EL-i riigi või EMP riigi kodanik ega nende riikide kodaniku pereliige, pead sa maksma õpingute iga semestri eest õppemaksu. Tasu kehtib kõrgkoolide madalama ja kõrgema astme ingliskeelsele kraadiõppele.

Võid õppida Soomes soome, rootsi ja vahel ka inglise keeles. Kõrgkoolides toimub mõne õppekava raames õpe inglise keeles. Enamus õppest toimub siiski soome või rootsi keeles.

Soomes on palju aktiivseid (üli)õpilasorganisatsioone. Need organiseerivad tegevust ka välisriigi õppuritele. (Üli)õpilasorganisatsioonides tutvud uute inimestega.

Kui soovid leida Soomest töökoha, siis õpi soome või rootsi keelt. Kuigi inglise keelega saab igapäevaelus hakkama, eeldab enamik tööandjaid soome või rootsi keele oskust. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Soome ja rootsi keel.

Kui sul ei ole võimalust õppida soome keelt oma õppeasutuses, siis paljud õppeasutused pakuvad soome keele kursusi. Keelt saad õppida ka veebis. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Soome keelinternetis.

Samuti on oluline, et tutvud juba õpingute ajal soomlaste ja Soome tööeluga. See aitab sul sõpru leida ja lihtsustab töö otsimist. Näiteks tööpraktika (työharjoittelu), hobid ja osalemine organisatsioonide töös on head võimalused Soome ühiskonna tundmaõppimiseks. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Vaba aeg.

Link viib saidilt väljaStudyinfinland.fi

Teavet välisriigi õppuritele

Kohalik teave