Mine sisu juurde
Varhaiskasvatus

Alusharidus

Avaldatud28.02.2024
Alusharidus on mõeldud koolieelses eas lastele. Soomes pakuvad kohalikud omavalitsused alusharidust munitsipaallasteaedades. Lisaks on olemas erasektori lasteaiad.

Alusharidus on kasvatamine, õpetamine ja hoidmine, mis on pedagoogiliselt kavandatud ja mille eesmärgid on täpselt läbi mõeldud. Alushariduse valdkonnas töötavad vastava haridusega alushariduse pedagoogid (lasteaiaõpetajad), sotsionoomid ja lapsehoidjad.

Soomes algab lapse õigus alusharidusele selle kuu algusest, mil laps saab 9-kuuseks. Mõned vanemad hoiavad last kodus siiski kauem. Keskmiselt hakkab laps alusharidusasutuses käima 1,5–2-aastaselt.

Tavaliselt hoiab emb-kumb vanematest last kodus vähemalt vanemapuhkuse ajal. Vanemapuhkus kestab 320 argipäeva ehk umbes 14 kuud. Kui hoiad last kodus ka pärast vanemapuhkust, on sul õigus saada töökohast hoiupuhkust. Hoiupuhkus lõpeb lapse kolmeaastaseks saamisel.

Lisateavet vanemapuhkuste kohta saad InfoFinlandi lehelt Vanemapuhkused. Vanemapuhkuse ajaks saad taotleda Kelast majanduslikku toetust. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.

Alusharidus munitsipaalsektoris

Kui sul on koduvald Soomes, saad taotleda lapsele lapsehoolduspuhkuse järel kohta munitsipaallasteaias. Sel ajal on laps umbes üheksa kuud vana. Kui sul ei ole Soomes koduvalda, loetakse sind selle valla elanikuks, kus sa elad.

Saad taotleda kohta:

 • lasteaias (päiväkoti)
 • rühmaperepäevahoius (ryhmäperhepäivähoito)
 • perepäevahoius (perhepäivähoito)

Lasteaedades on lapsed suuremates rühmades kui rühmaperepäevahoius.

Perepäevahoid tähendab, et hoidja hoiab lapsi oma kodus. Mõned perepäevahoidjad hoiavad lapsi rühmana laste kodudes.

Taotle lapsele oma vallast munitsipaallasteaia kohta vähemalt neli kuud enne kui seda vajad. Kui vanemad saavad töö- või õppekoha, võib koha saada kahe nädalaga.

Alushariduse tasu (varhaiskasvatusmaksu) sõltub:

 • pere sissetulekutest,
 • pere suurusest, ja
 • sellest, kui mitu tundi nädalas laps alushariduses osaleb.

Õdede ja vendade olemasolul saab soodustust. Kui pere sissetulekud on väga väikesed, võib alusharidus olla pere jaoks tasuta. Küsi lisateavet oma kohaliku omavalitsuse nõustamisteenuste kaudu.

Alusharidus erasektoris

Erasektoris võib alushariduse andmise koht olla:

 • eralastepäevakodus või rühmaperepäevakodus,
 • perepäevahoius, või
 • kodus, kuhu pere palkab hoidja.

Erasektoris saad taotleda alushariduse kohta otse päeva- või rühmapäevakodust.

Samuti võid otsida eraperepäevahoidja, kes hoiab lapsi enda kodus, või palgata hoidja oma koju. Kui palkad hoidja oma koju, saab sinust tööandja ja pead tegelema ka tööandja kohustustega. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Tööandja õigused ja kohustused. Pere võib palgata hoidja koju ka koos teise perega.

Erasektori alushariduse üle teostab järelevalvet kohalik omavalitsus.

Erasektori alushariduse hinnad varieeruvad. Võid siiski saada selleks Kelast toetust. Sellisel juhul ei pruugi see olla oluliselt kallim kui munitsipaalsektori alusharidus. Mõned omavalitsused võivad pakkuda teenusevautšereid, mida saad kasutada erahoiuteenuse eest tasumiseks, et teenus oleks sulle taskukohane. Küsi lisateavet enda kohalikust omavalitsusest.

Erahoiu toetus

Kui lapsel on koduvald Soomes, saad taotleda Kelast toetust erasektori alushariduse jaoks. Alushariduse teenusepakkujal peab olema valla heakskiit.

Erahoiu toetust (yksityisen hoidon tuki) saad taotleda, kui:

 • eelkooliealine laps on eralasteaias, või
 • lapsel on muu erahoidja.

Erahoiu toetust ei saa taotleda, kui hoidja on lapse pereliige või kui laps ja hoidja elavad samas kodus. Erahoiu toetust ei ole võimalik taotleda ka siis, kui laps käib munitsipaallasteaias.

Toetuse suurus sõltub muu hulgas pere sissetulekutest ja omavalitsusest, kus pere elab.

Kela maksab toetuse otse hoidjale või alushariduse teenusepakkujale. Erahoiu toetus on maksustatav tulu. Erahoiu toetust ei maksta välisriikidesse.

Loe erahoiu toetuse kohta lisaks Kela veebilehelt.

Kelal on telefoniteenindus lastega peredele:

 • soome keeles, tel +358 20 692 206,
 • rootsi keeles, tel +358 20 692 226,
 • inglise keeles, tel +358 20 634 2550.

Kela büroodes teenindatakse tõlgi vahendusel ka teistes keeltes.

Mis alushariduses toimub?

Alusharidus sisaldab mitmekülgseid tegevusi, kuhu kuuluvad näiteks mängud, liikumine, tegevused vabas õhus, muusika, meisterdamine ja retked. Päeva kuulub ka lõunauinak. Tegevuse eesmärk on toetada lapse arengut ja õppimist. Laps õpib alushariduses ka sotsiaalseid oskusi. Kui lapse emakeel on mõni võõrkeel, saab laps toetust soome või rootsi keele õppimisel. Laps võib saada ka eripedagoogika valdkonda kuuluvat kasvatust ja õpet, kui ta seda vajab.

Lasteaed ei ole siiski kool. Lapsed ei õpi õppeaineid ning neil ei ole õppetunde.

Lapsed söövad päeva jooksul kolm korda: hommiku- ja lõunasööki ning oodet. Kui sinu lapsel on mingi erimenüü, räägi sellest lasteaiaõpetajatele.

Alushariduses arvestatakse pere usuliste veendumuste ja vaadetega.

Reeglina algavad lasteaiapäevad hommikul ja lõppevad pärastlõunal. Mõned lasteaiad on vanemate töö või õpingute tõttu avatud ööpäev läbi.

Link viib saidilt väljaSuomen pakolaisapu

Lasteaiasõnastik

Ingliskeelsed lastepäevakodud

Soomes on palju ingliskeelseid lastepäevakodusid, eriti suuremates linnades. Sageli on ingliskeelsed lastepäevakodud eralasteasutused. Kohalikele omavalitsustele kuuluvates ingliskeelsetes lastepäevakodudes on ka soomekeelsete perede lapsi, kes õpivad päevakodus inglise keelt.

Suuremates linnades on ka mõnes muus keeles töötavaid lastepäevakodusid, kus põhikeel on näiteks saksa, prantsuse või hispaania keel.

Ringid

Kohalikud omavalitsused, organisatsioonid ja kogudused organiseerivad lastele päevaringe. Ringi tegevus kestab tavaliselt paar tundi.

Ringides mängitakse, lauldakse, meisterdatakse ja tehakse muid juhendatud tegevusi.

Link viib saidilt väljaOpetus- ja kulttuuriministeriö

Teavet alushariduse kohta

Kohalik teave