İçeriğe geç
Työsuojelu

İş güvenliği

Yayınlandı28.02.2023
Finlandiya'da iş güvenliğine çok dikkat edilmelidir. İşveren, işin çalışanların güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atmamasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren ayrıca iş yükünün veya çalışma saatlerinin işçinin sağlığını tehlikeye atacak derecede ağır olmamasına dikkat etmelidir. Çalışanın kendisi de, işini güvenli bir şekilde yaptığından ve çalışma talimatlarına uyduğundan emin olmalıdır.

Hastalanmanız veya bir kaza geçirmeniz durumunda yapmanız gerekenleri InfoFinland'in Hastalandığınızda sayfasından okuyun.

İş yerinde iş güvenliği

İşveren yeni işe başlayanların iş yerine alışmalarını sağlamalıdır. İşveren, çalışanları iş yerinin güvenlik kurallarına alıştırmakla ve bunlara doğru iş yapma yöntemlerini öğretmekle yükümlüdür.

Çalışanların kendileri de iş güvenliğiyle ilgilenmelidirler. İş, talimatlara göre yapılmalıdır. İş açıkça tehlikeliyse çalışanın işi reddetme hakkı vardır.

Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek bir durum fark ederseniz daima amirinize haber verin. Söz konusu tehlikeli bir çalışma şekli, kırık bir araç/gereç veya yetersiz koruyucu ekipman olabilir. İşi nasıl daha güvenli bir şekilde yapabileceğinize dair öneride de bulunabilirsiniz. İşverenin duruma müdahale etmemesi durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumunun telefon danışma hattını arayın.

İşverenin, iş için gerekli koruyucu ekipmanları ödemesi gerekir. Bunlar, örneğin:

  • Şantiyede çalışıyorsanız kask, güvenlik ayakkabıları ve iş güvenliği kıyafetleri
  • Kimyasal maddelerle çalışıyorsanız solunum maskesi/filtresi

İş yerinde yeteri kadar ilk yardım becerisine sahip personel, ilk yardım gereçleri ve talimatları bulunmalıdır. İşverenler, iş yerlerinde personel için ilk yardım eğitimi düzenlerler.

Eğer iş yerinde en azından on çalışan varsa, çalışanlar kendilerini temsil edecek bir iş güvenliği temsilcisi seçerler. İş güvenliği temsilcisi iş yerinin iş güvenliği konularına yönelir, iş yerinin iş güvenliği denetimlerine katılır ve çalışanlara iş güvenliği ve sağlığı konularında bilgi verir.

İşveren her iş yeri için işçi ve iş güvenliği yetkilileriyle işbirliği içinde işverene yardımcı olacak bir iş güvenliği şefi tayin eder.

İş güvenliği yetkilileri

Finlandiya'da bölgesel idari kurumların (AVI) yetkisi altında görev yapan beş iş güvenliği görev bölgesi, diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği kurumları bulunur. İşverenlerin iş güvenliğiyle ilgili kararnamelere uyup uymadıklarını teftiş ederler.

İş sağlığı ve güvenliği yetkilileri iş güvenliği ve sağlığı ile çalışma şartlarıyla ilgili konularda çalışanlar ve işverenler için danışma verirler. İş yerinde taciz veya ayrımcılığa maruz kalmanız durumunda da iş sağlığı ve güvenliği yetkililerinden yardım isteyebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği yetkilileri, işverenden yazılı bir iş sözleşmesi, maaş bordrosu, tamamladığınız iş saatlerine dair liste veya çalışma belgesi almamanız durumunda yardımcı olabilir

İş güvenliği müfettişleri iş yerlerini denetlerler. Bunlar, örneğin iş yerinde güvenlik talimatlarına uyuluyor mu, yapılan iş için yeteri kadar gerekli alıştırma yapılmış mı ve yabancı çalışanların çalışma ortamları ve iş koşulları Finlandiya yasalarına ve sözleşmelere uygun mu gibi konularda denetleme yaparlar.

İş güvenliği müfettişinin her iş yerine girme ve iş güvenliği denetimi açısından gerekli belgeleri görme hakkı vardır. İş güvenliği müfettişi, işvereni iş yerinde bulunan iş güvenliği eksikliklerini gidermekle mükellef kılabilir.