İçeriğe geç

İş güvenliği ve sağlığı

Yayınlandı22.02.2024
Finlandiya'da iş güvenliğine çok dikkat edilmelidir. İşveren, işin çalışanların güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atmadığını sağlamakla yükümlüdür. Çalışanın kendisi de, işini güvenli bir şekilde yaptığından ve çalışma talimatlarına uyduğundan emin olmalıdır.

İş güvenliği

İş yeri güvenli ve sağlıklı olmalıdır. Bunu sağlamak işverenin ve amirlerin sorumluluğundadır. İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası (työturvallisuuslaki) da bunu gerektirmektedir.

Örneğin gürültü, toz, küf, soğuk veya sıcak, radyasyon, tehlikeli makineler ve kötü çalışma pozisyonu sağlığınızı tehlikeye atabilir veya sağlığınıza zarar verebilir.

İşvereniniz sizi kazalara ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalamak zorundadır. Örneğin, iş yerinde veya işe gidip gelirken yaralanırsanız, sigorta tıbbi masrafları ve kazanç kaybını karşılayabilir.

Hastalanırsanız veya kaza geçirirseniz InfoFinland'ın İş sağlığı ve hastalanma sayfasındaki talimatları okuyun.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

İş güvenliği

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği

Yeni bir işe başladığınızda işvereniniz sizi yeni işinize alıştırmalıdır. İşverenin ayrıca sizi iş yeri güvenliği talimatları konusunda bilgilendirmek ve size doğru çalışma yöntemlerini öğretmekle de yükümlüdür. Kanun bunu gerektirmektedir.

Örneğin şu konular hakkında bilgi almanız gerekir

  • İşiniz ve iş yeriniz
  • İş yerinin ortak talimatları
  • Makine ve ekipmanların kullanımı
  • Koruyucu ekipman kullanımı
  • Güvenli bir şekilde çalışma
  • İşle ilgili tehlikeler ve riskler.

Her zaman işverenin verdiği talimatlara uymalısınız. İşverenin bunlara uyup uymadığınızı denetleme yükümlülüğü vardır. Örneğin işverenin belirlediği koruyucu ekipmanları veya güvenlik ekipmanlarını kullanmalısınız.

Bunlar, örneğin:

  • Şantiyede çalışıyorsanız kask, güvenlik ayakkabıları ve iş güvenliği kıyafetleri
  • Kimyasallarla çalışıyorsanız solunum cihazı, koruyucu eldiven ve göz koruması

İşvereniniz, iş yerinde ihtiyaç duyduğunuz güvenlik ekipmanlarının ücretini ödemek zorundadır.

İş yerinde yeteri derecede ilk yardım becerisine sahip personel, ilk yardım gereçleri ve talimatları bulunmalıdır. İşverenler, iş yerlerinde personel için ilk yardım eğitimi düzenlerler.

Eğer iş yerinde en azından on çalışan varsa, çalışanlar kendilerini temsil edecek bir iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi (työsuojeluvaltuutettu) seçerler. İş sağlığı ve güvenliği temsilcisi, iş yerini ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği konularını tanır, iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine katılır ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirir.

İşveren, her iş yeri için, çalışanlarla ve iş sağlığı ve güvenliği yetkilileriyle (työsuojeluviranomainen) iş birliği içinde işverene yardımcı olacak bir iş sağlığı ve güvenliği müdürü (työsuojelupäällikkö) atar.

İş yerindeki tehlikeli durumlar

İş yerinizde bir tehlike fark ettiğinizde durumu derhâl müdürünüze veya iş sağlığı ve güvenliği temsilcisine bildirin. Söz konusu tehlikeli bir çalışma şekli, kırık bir araç/gereç veya yetersiz koruyucu ekipman olabilir. İşi nasıl daha güvenli bir şekilde yapabileceğinize dair öneride de bulunabilirsiniz.

Bir iş görevi son derece tehlikeliyse ve hayatınızı veya sağlığınızı doğrudan tehdit ediyorsa, tehlike ortadan kalkana kadar bu görevi reddetme hakkına sahipsiniz.

İşverenin duruma müdahale etmemesi durumunda iş sağlığı ve güvenliği yetkililerinin telefon danışma hattını arayın.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için InfoFinland'in İş hayatındaki sorunlar sayfasına göz atın.

İş sağlığı ve güvenliği yetkilileri

Finlandiya'da iş sağlığı ve güvenliği yetkilisinin (työsuojeluviranomainen) görevleri, bölgesel idari kurumların (aluehallintovirastot AVI) iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk alanları tarafından yürütülmektedir. İşverenlerin iş güvenliğiyle ilgili kararnamelere uyup uymadıklarını teftiş ederler.

İş güvenliği ve sağlığı yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma koşullarıyla ilgili konularda hem çalışanlara hem de işverenlere tavsiyelerde bulunur. İş yerinde taciz veya ayrımcılığa maruz kalmanız durumunda da iş sağlığı ve güvenliği yetkililerinden yardım isteyebilirsiniz. İşvereninizden örneğin yazılı bir iş sözleşmesi, maaş bordrosu, tamamladığınız iş saatlerinizin listesi veya çalışma belgesi almadığınız takdirde iş sağlığı ve güvenliği yetkilisi size yardımcı olabilir.

İş güvenliği müfettişleri iş yerlerini denetlerler. Diğer şeylerin yanı sıra, iş yerinde güvenlik düzenlemelerine uyulup uyulmadığını, çalışanların yeterli eğitim alıp almadığını ve Finlandiya'ya taşınan çalışanların çalışma koşulları ve çalışma koşullarının Finlandiya yasalarına ve sözleşmelerine uygun olup olmadığını kontrol ederler.

İş güvenliği müfettişinin her iş yerini ziyaret etme ve iş güvenliği denetimi açısından gerekli belgeleri görme hakkı vardır. İş sağlığı ve güvenliği yetkilisi, işverene iş yerindeki iş güvenliği eksikliklerini düzeltme yükümlülüğü getirebilir.