İçeriğe geç

Aile bireyi Finlandiya’da

Yayınlandı25.03.2024
Finlandiya'da yaşayan bir aile bireyinizin yanına taşınmak istiyorsanız ve AB ülkesi veya Kuzey Ülkeleri dışındaki bir ülkenin vatandaşıysanız oturma izniniz olmalıdır.

Her aile bireyi oturma izni alamaz. İzni genellikle Finlandiya'da ikamet eden bireyin nikâhlı eşi, kayıtlı partneri, nikâhsız birlikte yaşadığı eşi, reşit olmayan çocukları ve reşit olmayan çocuğun ebeveynleri alabilir.

Eğer bir aile bireyiniz Finlandiya'da ikamet ediyor ve bu aile bireyinin yanına taşınmak istiyorsanız, aile bağlarına dayalı oturma izni almanız gerekmektedir. Ayrıca, sizin veya Finlandiya'da ikamet eden sponsorun (aileyi bir araya getirecek olan kişinin) kendinizi ve ailenizi geçindirmek için yeterli kaynağa sahip olması da genellikle istenilen şartlardan biridir. Bu kaynaklar örneğin maaş, sahip olduğunuz firmadan elde ettiğiniz gelir, birikim veya emeklilik maaşınızdır.

Finlandiya'da oturma izniniz olmadan 90 günden kısa süreyle bulunabilirsiniz. Ancak, ziyaret amacıyla gelmeniz durumunda vizeniz olmalıdır. Finlandiya'ya seyahat ve vize başvurusu hakkında daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Finlandiya’da kısa süreli ikâmet sayfasına göz atın.

Eş için oturma izni

Eşiniz Finlandiya'da ikamet ediyorsa veya Finlandiya'ya taşınıyorsa, aile bağları esasıyla oturma izni alabilirsiniz. Eş kavramı, nikahlı eşinizi, sizinle aynı cinsiyette olan kayıtlı partnerinizi veya en az iki yıl aynı evde beraber yaşadığınız nikahsız partnerinizi veya ortak velayetle çocuk sahibi olduğunuz nikahsız partnerinizi kapsamaktadır.

Eşinizin nasıl oturma izni alabileceğine dair daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Eş için oturma izni sayfasına göz atın.

Çocuk için oturma izni

Fin vatandaşının çocuğu

Çocuğun ebeveyni Fin vatandaşıysa ya da bir Fin vatandaşıyla evli olup, Finlandiya’da yaşıyorsa, çocuk aile bağı esasıyla oturma izni alabilir. Oturma iznine başvurulan tarihte çocuk 18 yaşından küçük ve bekâr olmalıdır.

Çocuğun oturma izni alabilmesi için, Finlandiya’da yaşayan ebeveynin çocuğun velisi olması gerekir. Çocuğun velayetinin ortak olarak her iki ebeveynde bulunması durumunda, diğer velinin çocuğun Finlandiya’ya göç etmesine rıza göstermesi zorunludur. Bir yetkilinin, örneğin kamu noterinin söz konusu anlaşmayı onaylamış olması gerekir.

Ebeveynle çocuk arasındaki aile bağının, örneğin, her iki ebeveynin de adının yazılı olduğu doğum belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

Reşit olmayan çocuk adına başvuruyu çocuğun velisi yapar. İzin başvurusu bırakılırken çocuk da yanınızda olmalıdır.

Yabancı uyruklu kişinin çocuğu

Çocuğun ebeveyninin Finlandiya’da oturma izni varsa ve ebeveyn Finlandiya’da yaşıyorsa, çocuk aile bağı esasıyla oturma izni alabilir. Oturma iznine başvurulan tarihte çocuk 18 yaşından küçük ve bekâr olmalıdır.

Finlandiya’da doğan çocuğun da Finlandiya’da oturma izni olması gerekir. Oturma izni için gerekli başvuru çocuğun doğumunu izleyen üç ay içerisinde yapılmalıdır.

Çocuğun oturma izni alabilmesi için, Finlandiya’da yaşayan ebeveynin çocuğun velisi olması gerekir. Çocuğun velayetinin ortak olarak her iki ebeveynde bulunması durumunda, diğer velinin çocuğun Finlandiya’ya göç etmesine rıza göstermesi zorunludur. Bir yetkilinin, örneğin kamu noterinin söz konusu anlaşmayı onaylamış olması gerekir.

Ebeveynle çocuk arasındaki aile bağının, örneğin, her iki ebeveynin de adının yazılı olduğu doğum belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

Geçim kaynağı

Çocuğun oturma izni alabilmesi için, çocuğun Finlandiya’daki geçiminin, örneğin, ebeveynin çalışarak elde ettiği maaş geliriyle güvence altına alınmış olması gerekir.

Çocuk, ebeveyn Finlandiya’ya gelmeden önce doğduysa ve ebeveynin Finlandiya’da mülteci statüsü varsa, ebeveyn için yeterli gelir şartı aranmamaktadır. Ebeveyne 01.07.2016 tarihinde veya sonrasında mülteci statüsü verilmişse, ebeveynin mülteci statüsü verildikten sonraki üç ay içinde çocuk için oturma izni başvurusu yapılmalıdır. Oturma iznine daha sonra da başvurabilirsiniz ancak bu durumda yeterli gelir şartı devreye girecektir.

Çocuğun ebeveyni oturma iznini uluslararası korunma esasıyla almış ancak mülteci statüsüne sahip değilse, bu durumda çocuğun oturma izni alabilmesi için ebeveynin yeterli gelire sahip olması şart koşulur.

Reşit olmayan çocuk adına başvuruyu çocuğun velisi yapar. İzin başvurusu bırakılırken çocuk da yanınızda olmalıdır.

Ebeveyn veya veli için oturma izni

Çocuğunuz Finlandiya’da ikamet ediyorsa, aile bağı esasıyla oturma izni alabilirsiniz. Çocuk Finlandiya vatandaşı değilse, Finlandiya’da oturma izninin bulunması gerekir. İzne başvurulan tarihte çocuğun 18 yaşından küçük ve bekâr olması gerekmektedir.

Aile bağı esasıyla oturma izni alabilmeniz için, çocuğun velisi olmanız gereklidir. Çocuğun velisi genellikle annesi ve babasıdır. Yine de, veli başka bir kişi, örneğin, büyükanne ya da büyükbaba olabilir.

Ebeveynle çocuk arasındaki aile bağının, örneğin, her iki ebeveynin de adının yazılı olduğu doğum belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir. Çocuğun annesi ya da babası dışında bir velisi oturma iznine başvuracaksa, velilik, örneğin, mahkeme kararı ile kanıtlanmalıdır.

Geçim kaynağı

Oturma izni alabilmeniz için, Finlandiya’da yaşamanıza yetecek seviyede gelire sahip olmanız gerekmektedir.

Eğer çocuğunuz Finlandiya vatandaşı ise yeterli gelir şartı sizin için geçerli değildir. Çocuk Finlandiya'ya gelmeden önce de çocuğun velisi olmanız ve çocuğun Finlandiya'da mülteci statüsüne sahip olması durumunda da yeterli gelir şartı aranmaz. Çocuğa 01.07.2016 tarihinde veya bu tarih sonrasında mülteci statüsü verildiyse, çocuğunuzun Finlandiya'da mülteci statüsü aldıktan sonraki üç ay içinde oturma izni başvurunuzu yapmalısınız. Oturma iznine daha sonra da başvurabilirsiniz ancak bu durumda yeterli gelir şartı devreye girecektir.

Diğer yakınlar için oturma izni

Bazı durumlarda Finlandiya vatandaşlarının nikahlı eşleri, nikahsız eşleri, reşit olmayan çocukların ebeveynleri ya da reşit olmayan çocukları dışındaki akrabaları da aile bağı esasıyla oturma izni alabilirler.

Uluslararası korunma esasıyla Finlandiya’da oturma izni bulunan bir kişinin diğer akrabaları da oturma izni alabilir. Oturma izninin, uluslararası korunma haricinde bir esas ile verilmiş olması durumunda, diğer akrabalar oturma izni alamazlar.

Bir akraba, Finlandiya’da yaşayan akrabasına tamamen bağımlı olması durumunda oturma izni alabilir. Bu esasa dayanılarak, örneğin, reşit bir bireyin (18 yaşındaki) ebeveynlerine oturma izni verilebilir. Yine de, ekonomik bağımlılık ya da sağlık durumunun kötü olması oturma iznini alabilmek için tek başlarına yeterli değildir.

Diğer akrabalar, Finlandiya'da ikamet eden akrabası Finlandiya'ya gelmeden önce onunla sabit bir aile hayatı geçirmişlerse de oturma izni alabilirler. Aile hayatının mültecilik gibi zorunlu bir sebepten ötürü kesintiye uğramış olması şartı da aranır.

Oturma iznine başvurma

Genelde ilk oturma izni başvurunuzu Finlandiya’ya gelmeden önce yapmanız gerekir. Oturma iznine kendi ülkenizde ya da yasal olarak ikamet ettiğiniz ülkede başvurun. Aile bireyiniz Fin vatandaşıysa ve kendiniz vizeden muaf bir ülkenin vatandaşıysanız, bir diğer deyişle, Finlandiya’ya gelebilmek için vize almanız gerekmiyorsa, ilk oturma iznine Finlandiya’da da başvurabilirsiniz.

İzin başvurusunu internette Enter Finland hizmeti üzerinden yapabilirsiniz. Başvuruyu yaptığınızda, kimlik teyidi yaptırmak ve başvuruya eklediğiniz belgelerin orijinallerini sunmak için yurt dışında bir Finlandiya temsilciliğine veya Finlandiya'da Göçmenlik Dairesinin hizmet noktasına gitmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra üç ay içinde temsilciliğe veya hizmet noktasına gitmeniz gerekmektedir. Başvurunuz yalnızca temsilcilik veya hizmet noktasına gittikten sonra işleme alınacaktır. Temsilcilik veya hizmet noktasına önceden randevu alarak gitmenizde fayda var.

Enter Finland hesabınızı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Başvurunuz için ek belgelere ihtiyaç duyulursa, konu hakkında Enter Finland hesabınız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuruyu internette yapamıyorsanız ya da nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, yazılı başvuru formunu ve eklerini Finlandiya temsilciliğine veya Finlandiya Göçmenlik Dairesinin hizmet noktasına götürebilirsiniz. Göçmenlik Dairesinin internet sayfasından başvuru formunun çıktısını alabilirsiniz.

Oturma izni başvurusu ücretlidir. Ücret başvuru yapılırken ödenir.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Enterfinland.fi

Elektronik başvuru

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Maahanmuuttovirasto

E-Randevu

Finlandiya kimlik numarası

Eğer Finlandiya oturma iznini alırsanız, otomatik olarak Finlandiya nüfus kayıt sistemine kaydınız yapılır. Aynı zamanda Finlandiya kimlik numarası da alırsınız.

Eğer Finlandiya'ya en az bir yıl süreyle kalıcı olarak taşınıyorsanız ve bir belediyede ikamet etmek istiyorsanız, taşındığınızı Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesine bildirin. Eğer Finlandiya'da ikamet ettiğiniz bir belediye varsa, genellikle bu belediyenin hizmetlerinden faydalanma hakkınız vardır.

Eğer medeni durumunuz ve aile ilişkilerinize dair bilgilerin Finlandiya nüfus kayıt sistemine kaydedilmesini istiyorsanız, Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesine ilgili belgeleri ve bunların eklerini teslim edin. Belge, orijinal veya aslına uygun olduğu güvenilir bir şekilde tasdiklenmiş olmalı ve ayrıca gerektiğinde yasal tasdikli ve tercüme edilmiş olmalıdır.

Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in İkâmetçi olarak kaydolma sayfasına göz atın.

Finlandiya'da iş ve eğitim

Finlandiya’da ilk oturma izni için başvuru yaptıysanız, oturma izni verilinceye kadar çalışma hakkınız bulunmamaktadır. Aile bağları esasıyla oturma izni aldıktan sonra, Finlandiya'da çalışma ve eğitim görme hakkı kazanırsınız. İnternet üzerindeki iş arama sitelerinden, gazetelerden veya sosyal medya hizmetleri üzerinden açık iş pozisyonlarını arayabilirsiniz. İş aramaya dair daha detaylı bilgi için InfoFinland'in şu sayfasına göz atın: Finlandiya'dan iş.

Entegrasyon planı ve Fince veya İsveççe kurslarına katılma hakkınız da olabilir. Finlandiya'daki iş kültürü ve entegrasyon hakkında daha detaylı bilgi için şu sayfaya göz atın: İş ve girişimcilik ve Finlandiya'ya yerleşmek.