İçeriğe geç
Työsopimuksen sisältö

İş sözleşmesinin içeriği

Yayınlandı28.02.2023
Finlandiya'da yeni bir işe başladığınızda, iş verenle normal olarak yazılı bir iş sözleşmesi yapılır. İş sözleşmesinde görevler, maaş ve çalışmayla ilgili diğer hak ve koşullar üzerinde uzlaşılır. Bu sayfada, iş sözleşmesinin genel olarak hangi konuları kapsadığı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İş sözleşmesinde, Finlandiya'da yasal olmayan çalışma şartları üzerinde anlaşılamaz.

İş sözleşmesi biri işçiye, biri de işverene verilmek üzere iki nüsha halinde yapılır. İş sözleşmesine genelde en azından şu konular yazılır:

İş sözleşmesinin tarafları

Hem işveren hem de çalışan iş sözleşmesini imzalar.

İşin başlama tarihi

Sözleşme belirsiz süreli mi yoksa belirli süreli mi

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin yapılması ana kuraldır. Bunun anlamı, çalışanın ihbar öneli vermesine veya işverenin işçiye ihbar öneli vermesine kadar işin devam ediyor olması demektir. İşverenin çalışanı işten çıkarması için geçerli bir neden gerekir. İşten çıkarmak için geçerli nedenler İş Sözleşmesi Yasası’nda belirlenmiştir. İş sözleşmesi belirsiz süreliyken, çalışanın kalıcı ve süresiz bir iş yeri var demektir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde, işin başlama ve bitme tarihi üzerinde önceden uzlaşılmıştır. Eğer geçerli bir neden varsa, iş sözleşmesi belirli süreli yapılabilir. Yasalar ve toplu iş sözleşmeleri hangi durumlarda belirli süreli istihdama başvurulabileceğini dikkatle belirlerler.

İstihdam, örneğin şu durumlarda belirli süreli olabilir:

  • vekillik
  • staj
  • proje
  • yüksek talep veya sezon.

İş sözleşmesi belirli süreliyse ve fesih öneli üzerinde uzlaşılmadıysa, her iki tarafı da uzlaşılan tarihe kadar bağlar. Belirli süreli iş sözleşmesi ancak çok ağır nedenlerden dolayı feshedilir.

Deneme süresi

İstihdam başladığında deneme süresi üzerinde uzlaşılabilir. Deneme süresi en fazla altı ay olabilir. Belirli süreli iş ilişkisinde deneme süresi iş sözleşmesinin uzunluğunun en fazla yarısı kadar olabilir. Deneme süresi boyunca işçi, işin kendisine uygun olup olmadığına dair fikir edinebilirken işveren de çalışanın işe uygun olup olmadığını değerlendirebilir. Deneme süresi boyunca işveren ya da işçi, iş sözleşmesini ihbar öneli vermeden bozabilir İş sözleşmesinin bozulma gerekçeleri deneme süresinde ayrımcı olmamalıdır. Çalışan, deneme süresi boyunca normal maaş alır.

İş yeri

Görevler

Maaş ve maaş ödemeleri

Maaş, toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Eğer işkolunda toplu iş sözleşmesi imzalanmamışsa işçinin makul bir maaş almaya hakkı vardır. İşveren toplu iş sözleşmesinde belirlenen maaştan daha az ödeyemez. Maaş değişik ek ücretleri de içerir. Finlandiya’da ödenen tipik ek ücretler tecrübe, mesai ve vardiya ekleridir.

Genelde maaş günleri ayda bir veya iki defadır. İşveren maaşları banka hesap numarasına yatırır. Çalışanın her maaş ödemesi için maaş bordrosu alması gerekir. Maaş bordrosundan maaşın doğru ödenip ödenmediğini kontrol edebilir.

Maaştan bahsedildiğinde, genelde brüt maaş (bruttopalkka) kastedilmekte ve bu brüt maaştan vergi ve personel yan giderleri kesilmektedir. Çalışana kalan maaş ise net maaştır (nettopalkka).

Çalışma saatleri

Sözleşmeye düzenli çalışma saatleri yazılmalıdır. Çalışma saatleri, Çalışma Saatleri Yasası ile toplu iş sözleşmesine uygun olmalıdır.

InfoFinland'in Finlandiya'da iş ilişkisi kuralları ve maaş sayfasında Finlandiya'daki iş saatleri ve maaş hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Yıllık izin ve izin ücreti

Çalışanın tatil süresince çalışırken aldığı maaşın aynısını alma hakkı vardır. Yıllık izin, bir diğer deyişle ücretli izindir. Ayrıca bazı durumlarda izin parası yani izin ikramiyesi ödenir. İzin parasının ödenmesi toplu iş sözleşmesine dayanmaktadır. Çalışanın işi sonlandığında, işi süresince kullanamadığı izin günleri için ücretli izin tazminatı alma hakkı vardır.

Sözleşmenin ihbar süresi

Süresiz geçerli iş sözleşmeleri çalışanın veya işverenin ihbar önelinden sonra sona erer. İhbar süresi, çalışanın istifa ettikten sonra çalışmakla yükümlü olduğu süredir. İhbar öneli süresince çalışan için normal çalışanın hak ve görevleri geçerlidir ve normal maaşını alır. İhbar süresi bitmeden evvel işinizi bırakırsanız, işveren sizden tazminat talep edebilir.

Eğer işveren çalışanın iş sözleşmesini feshederse, bunun nedenini söylemek zorundadır. İş Sözleşmeleri Yasasında, işten çıkarılmanın esasları ve kabul edilebilir nedenleri belirtilmiştir.

İş sözleşmesinin hangi toplu iş sözleşmesini uygulayacağının belirtilmesi

Sigorta kurumu

İşverenin çalışanın emeklilik sigortasını hangi sigorta kuruluşunda yaptırdığı veya işçiyi iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalattığı bilgisi.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Työsuojeluhallinto

İş sözleşmesi