İçeriğe geç
Kielteinen oleskelulupapäätös

Olumsuz oturma izni kararı

Yayınlandı11.04.2024
Finlandiya'da oturma izni veya oturma izninin uzatmasına başvurdunuz ve sonucunda ret kararı mı aldınız? Bu sayfada, böyle bir durumda ne yapabileceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.

Finlandiya’da bulunuyorsanız ve Göçmenlik Dairesinden (Maahanmuuttovirasto) olumsuz oturma izni kararı gelecek olursa ya Finlandiya’dan ayrılmanız ya da karara itiraz etmeniz gerekir. İtirazın ele alındığı süre boyunca Finlandiya’da kalabilirsiniz. Oturma iznine yurt dışında başvurduysanız da itiraz edebilirsiniz. Bu durumda itirazın ele alınmasını yurt dışında beklemeniz gerekir.

Finlandiya’da sığınmacı olarak bulunuyorsanız veya insan ticareti mağduruysanız ve ülkenize geri dönme kararı verdiyseniz gönüllü geri dönüş desteği (vaapaehtoisen paluun tuki) alma hakkınız vardır. 

Oturma izni kararına itiraz

İtiraz etme bilgileri hep karara ek olarak iliştirilmiştir. İtiraza idari mahkeme (hallinto-oikeus) bakar. İdari mahkeme ya itirazını reddeder ya da tekrardan incelenmesi için Göçmenlik Dairesine gönderir. İtirazın reddi Göçmenlik Dairesi kararının geçerli sayıldığı anlamına gelir.

İdari mahkeme itirazı reddederse bazı durumlarda yüksek idari mahkemesine (korkein hallinto-oikeus) temyiz izni için başvurabilirsiniz. Yüksek idari mahkeme temyiz izni verirse temyiz işlemlerini başlatır.

İtiraz etmeye ilişkin yardımı özel bir avukattan ya da devletin adli yardım bürosundan (valtion oikeusaputoimisto) veya Mülteci Danışmanlığından (Pakolaisneuvonta) (yalnızca sığınmacılar) alabilirsiniz.

Finlandiya’dan ayrılma

Oturma izni başvurunuza olumsuz karar gelirse veya itirazınız idari mahkemede geri çevrilirse Finlandiya’dan ayrılmanız gerekir. Size Finlandiya’dan gönüllü olarak ayrılma olanağı sağlanacaktır. Bu süre genelde 30 gündür.

Tanılan süre içerisinde ülkeden ayrılmazsanız, polis ya da Hudut Koruma Müdürlüğü sizi ülkeden çıkartacaktır.

Aşağıdaki hallerde Schengen Bölgesi’ne giriş yasağı verilir:

 • ülkeye giriş yasalarına karşı geldiyseniz ve örneğin başvurunuz sahte evlilik yüzünden reddedildiyse
 • suç işlemişseniz ve kamu düzenine ve güvenliğine tehlikeli olduğunuz düşünülüyorsa
 • sığınma başvurunuz hızlandırılmış değerlendirmede reddedilirse
 • size verilen süre içerisinde ülkeden gönüllü olarak ayrılmazsanız

Ülkeye giriş yasağı süreci içinde Finlandiya’yı ya da başka bir Schengen ülkesini ziyaret edemezsiniz.

Gönüllü geri dönüş desteği

Ülkenize geri dönmek istiyorsanız, bazı durumlarda bu amaçla sağlanmakta olan gönüllü geri dönüş desteğinden yararlanabilirsiniz. Destek para ya da belirli bir hizmet biçiminde sunulmaktadır. Verilecek paranın tutarı, geri döneceğiniz ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Desteği hizmet olarak alıyorsanız, söz konusu hizmet size, örneğin, geri döndüğünüz ülkede iş ya da konut aramanızda yardım olarak sunulabilir.

Aşağıda sıralanan durumlarda destekten yararlanabilirsiniz:

 • sığınma başvurunuza olumsuz yanıt almışsanız
 • sığınma başvurunuzu iptal ederseniz
 • insan ticaretinin kurbanıysanız ve Finlandiya’da ikametgâhınız yoksa,
 • elinizde ülkeden çıkarılmanızı engellemek amacıyla geçici bir oturma izniniz bulunmaktaysa
 • geçici korunma hakkına sahipseniz
 • Finlandiya’daki uluslararası korunma hakkınız iptal edilmişse ya da sona erdirilmişse ve hakkınızda sınırdışı edilme kararı çıktıysa
 • İnsani koruma almışsanız ama oturma izniniz bitmek üzereyse ya da bittiyse.

Herhangi bir kabul merkezinin hizmet alan kişisiyseniz, gönüllü geri dönüş desteğini almak üzere bağlı bulunduğunuz kabul merkezine başvurabilirsiniz. Herhangi bir kabul merkezinin hizmet alan kişisi değilseniz, destek başvurusunu Göçmenik Dairesi’ne yapabilirsiniz.