İçeriğe geç
Naimisiin Suomessa, muistilista

Finlandiya’da evlenmeden önce yapılması gerekenler listesi

Yayınlandı06.02.2024

Evleniyor musunuz? Bu sayfada evlilik için herhangi bir engel bulunup bulunmadığının araştırılması, soyadının feshi, evlilik şekli ve evlilik sözleşmesi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Evlenmeye engel olabilecek hususların incelenmesi

Evlilik akdi gerçekleştirilmeden önce, evlilik için herhangi bir engel bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Evlenmeye engel olabilecek hususların incelenmesi sırasında resmi makamlar Finlandiya kanunlarına göre evlenmeye engel teşkil edebilecek bir durumun olup olmadığını açıklığa kavuştururlar.

Herhangi bir Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesinden olası engellerin incelenmesi talebinde bulunabilirsiniz. İncelemeyi ilgili formla yazılı olarak kendiniz talep etmelisiniz. İnceleme yaklaşık bir hafta sürer. İnceleme tamamlandığında buna ilişkin olarak bir belge verilir. Bu belge, dört ay süreyle geçerlidir. Nikah kıyılırken belgeyi yanınızda hazır bulundurmanız zorunludur.

Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi, evliliğe engel olabilecek hususları, Finlandiya nüfus kütüğü sisteminde kayıtlı bulunan bilgilere dayanarak incelemektedir. Şayet Finlandiya nüfus kütüğü sisteminde medeni durumunuza ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa, Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'ne, ülkenizin resmî makamlarınca düzenlenmiş medeni hâl durum belgesini ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu belgeyi ayrıca kendi ülkenizin Finlandiya’daki büyükelçiliğinden veya konsolosluğundan da edinebilirsiniz.

Şayet her iki eş de Fin vatandaşı değilse ve Finlandiya'da ikamet etmiyorsa, medeni hâl durum belgesine ek olarak, kendi ülke yasalarının Finlandiya'da evlenmelerine izin verdiğini gösteren bir belgeyi de Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başka ülkelerden belgelerin edinilmesi gereken durumlarda evliliğe engel teşkil edebilecek hususların incelenme işlemlerinin haftalar sürebileceğini aklınızda bulundurunuz.

Belgelerin resmi tasdiği ve tercümesi

Yurt dışından alınan belgelere genelde resmi tasdik alınması ve Finceye, İsveççeye veya İngilizceye tercüme edilmesi zorunludur. Olası bir çevirinin yasallaştırılmasına gerek yoktur.

Bir Kuzey Avrupa veya AB ülkesinin resmi makamı tarafından düzenlenen belgeye ayrıca resmi tasdik alınması gerekmez. Finlandiya’da yerleşik bir büyükelçiliğin veya konsolosluğun verdiği belgeye de resmi tasdik alınmasına ihtiyaç yoktur.

Belgenin bir AB ülkesinin resmi makamı tarafından düzenleniş olması ve ekinde EU 2016/1191 sayılı form bulunması durumunda, belgenin tercüme edilmesi gerekmez.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Digi- ja väestötietovirasto

Evlenme engelleri araştırması talebi

Soyadının değiştirilmesi

Finlandiya’da evlenen eşler, evlendiklerinde soyadlarını değiştirebilir.

Evlendiğinizde:

  • mevcut soyadınızı muhafaza edebilirsiniz
  • eşinizin soyadını alabilirsiiz veya
  • soyadlarınızın birleşiminden oluşan bileşik bir soyadı kullanabilirsiniz.

Bileşik soyadında her iki soyadı da görünür, örneğin Virtanen-Smith. Soyadlarının arada tire işareti olmadan ayrı yazılması da mümkündür.

Eşler ortak bir soyadı alırken tamamen yeni bir soyadı da edinebilirler. Yeni soyadı başvurusu Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'ne yapılmalıdır. Başvuru ücrete tabidir.

Soyadı olarak, eşlerden birinin önceki evliliğinden aldığı bir soyadını seçmek mümkün değildir.

Eşinizle birlikte soyadını, evlenmeye engel teşil edebilecek hususların incelenmesine dair başvurunuz sırasında seçiniz. Soyadınızı değiştirmek istiyorsanız Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesine bildirimde bulunun. Formu Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesinden veya Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesinin internet sitesinden temin edebilirsiniz.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Digi- ja väestötietovirasto

Soyadı değiştirme

Evlilik sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi yapmak isteğe tabidir. Evlilik sözleşmesiyle eşlerin boşanması veya eşlerden birinin ölmesi durumunda eşlerin evlilik akdinden doğan mallar üzerindeki hakları üzerinde kısmi veya tam bir kısıtlama getirmek mümkündür. Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Evlilik sözleşmesini her iki eşin de imzalaması ve iki engelsiz şahidin de imzaların gerçek olduğunu onaylamaları gerekir. Evlilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'ne kaydedilmesi gerekmektedir.

Eşlerin malvarlığına ilişkin daha fazla bilgiyi InfoFinland’ın sayfasında bulabilirsiniz: Evli çiftlerin hak ve sorumlulukları.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Digi- ja väestötietovirasto

Mal rejimi sözleşmesi

Nikah yönteminin seçilmesi

Resmâ (medeni) nikâh Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'nde veya bölge mahkemelerinde kıyılmaktadır. Dini nikah ise kilisede veya evlilik akdine yönelik nikah kıyma yetkisini haiz başka bir dini cemaatte kıyılır.

Nikah işlemi sırasında her iki eşin de hazır bulunmaları zorunludur. Ayrıca nikahta 15 yaşını doldurmuş iki şahidin bulunması şarttır.

Sivil nikah

Nikâh randevusunu, düğün gününüzden önce olabildiğince zamanında Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'ne veya bölge mahkemesine başvurarak alın. Resmî nikâh, Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi'nde veya bölge mahkemesinde kıyılırsa ücretsiz olacaktır. Nikah, örneğin ev veya düğün yeri gibi başka yerlerde de kılınabilir. Bu durumlarda ücret alınır. Sivil nikah, herhangi bir dini cemaat üyesi olanlar da dahil her vatandaşın doğal hakkıdır.

Dini nikah

Her dini cemaat nikah kıyılması için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiğini ve nasıl bir tören yapılacağını kendi belirler. Dini nikah talep etmeniz durumunda, bu konuda dini cemaatinizle görüşüp anlaşmanız gerekmektedir.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Digi- ja väestötietovirasto

Nikah kıyma

Yerel bilgiler