Перейти до вмісту
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Рівність і рівноправність у трудовому житті

Опубліковано08.02.2024
У Фінляндії за законом до всіх працівників потрібно ставитися однаково і рівноправно. Нікого не можна дискримінувати під час підбору персоналу або на робочому місці.

Рівність (yhdenvertaisuus) означає, що всі люди однаково цінні незалежно від їхньго віку, етнічного або національного походження, громадянства, мови, релігії й переконань, поглядів, інвалідності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації або інших особистих причин.

Рівноправність означає, що всі люди рівні, незалежно від статі.

Рівність та рівноправність у трудовому житті регулюються законом про рівність (yhdenvertaisuuslaki), законом про рівноправність (tasa-arvolaki) та законом про трудові договори (työsopimuslaki). Згідно з цими законами, до працівників потрібно ставитися однаково в питаннях найму персоналу, умов праці, умов угод, навчання персоналу та кар’єрного просування. У Фінляндії всі роботодавці повинні сприяти рівності та рівноправності. Якщо на робочому місці працює 30 і більше працівників, роботодавець повинен скласти письмовий план рівноправності (tasa-arvosuunnitelma) та план рівності (yhdenvertaisuussuunnitelma). 

Рівність у підборі персоналу

Закон про рівність (yhdenvertaisuuslaki) вимагає однакового ставлення до шукачів роботи. Роботодавець має вибрати на посаду кандидата, який найбільше на неї заслуговує. Роботодавець повинен могти продемонструвати, що для вибору були прийнятні, пов’язані з якістю роботи підстави й кандидатів не було дискриміновано. Від шукача роботи не можна вимагати якостей, не обов’язкових для виконання роботи. Наприклад, роботодавець не може вимагати досконалого знання фінської мови, якщо це не потрібно для роботи.

Рівноправність на робочому місці

Ви маєте право на такі самі передбачені законом умови працевлаштування, як і фінський працівник.

Роботодавець не може дискримінувати працівників, коли ухвалює рішення щодо розподілу завдань, пропонування можливостей просування або завершення трудових відносин. Крім того, роботодавець повинен подбати про те, що якщо вашою рідною мовою є мова, відмінна від фінської або шведської, ви будете проінформовані про основні умови трудових відносин і вказівки щодо ваших обов'язків мовою, яку ви розумієте. 

Якщо на робочому місці до вас ставляться гірше, ніж до інших, або вам платять нижчу зарплату через ваше походження, роботодавець може бути винен у дискримінації, забороненій законом.

Яке право застосовується в міжнародних трудових відносинах, залежить від ситуації. Міжнародні трудові відносини означають, наприклад, що місце проживання роботодавця і працівника знаходиться на території різних країн.

Дискримінація на роботі є злочином. Якщо ви підозрюєте, що стали об’єктом дискримінації на роботі, ви можете звернутися до Управління охорони праці (työsuojeluviranomaiset), до уповноваженого з питань рівності (yhdenvertaisuusvaltuutettu), або до вашої профспілки.

У проблемних ситуаціях ви можете звернутися за порадою до уповноваженого з питань охорони праці (työsuojeluvaltuutettu) або представника профспілки (luottamusmies). За безпекою працівників стежить уповноважений з охорони праці. Представник профспілки стежить за дотриманням роботодавцем трудового законодавства та колективного договору на робочому місці. Представник профспілки також консультує і, при необхідності, залагоджує суперечки.

Докладніше про права працівників на сторінках InfoFinland Під час трудових відносин та Проблеми в трудовому житті.

Гендерна рівність у підборі персоналу та на робочому місці

До всіх потрібно ставитися однаково при прийомі на роботу, в умовах праці та оплати праці, незалежно від статі. Працівника не можна ставити в нерівне становище у трудовому житті у зв’язку з вагітністю або батьківством. Працівник також не має права відмовитися від виконання робочих завдань за ознакою статі.

У Фінляндії діє закон про рівноправність, який зобов’язує роботодавця контролювати, щоб було дотримано гендерної рівноправності на робочому місці й нікого не було дискриміновано. Вповноважений з питань рівноправності (tasa-arvovaltuutettu) стежить за дотриманням закону про рівноправність. Якщо ви підозрюєте, що роботодавець дискримінує вас за статтю, ви можете звернутися до вповноваженого з питань гендерної рівноправності за інструкціями та порадами, а також допомогою із з’ясуванням питання.

Докладніше на сторінці InfoFinland Рівність і рівноправність.