Перейти до вмісту
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Рівність і рівноправність у трудовому житті

Опубліковано10.08.2023
У Фінляндії за законом до всіх працівників потрібно ставитися однаково. Нікого не можна дискримінувати під час підбору персоналу або на робочому місці.

Рівність (yhdenvertaisuus) означає, що всі люди однаково рівні незалежно від їхньої статі, віку, етнічного або національного походження, громадянства, мови, релігії й переконань, поглядів, інвалідності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації або інших особистих причин.

Рівність у трудовому житті регулюється законами «Про рівність» та «Про трудовий договір». Згідно з цими законами, до працівників потрібно ставитися однаково в питаннях найму персоналу, умов праці, умов працевлаштування, навчання персоналу та кар’єрного просування.

Рівність у підборі персоналу

Закон «Про рівність» (yhdenvertaisuuslaki) вимагає однакового ставлення до шукачів роботи. Роботодавець має вибрати на посаду кандидата, який найбільше на неї заслуговує. Роботодавець повинен могти продемонструвати, що для вибору були прийнятні, пов’язані з якістю роботи підстави й кандидатів не було дискриміновано. Від шукача роботи не можна вимагати якостей, не обов’язкових для виконання роботи.

Рівність на робочому місці

Роботодавець не може дискримінувати працівників, коли ухвалює рішення щодо розподілу завдань, пропонування можливостей просування або завершення трудових відносин. Наприклад, незаконно виплачувати нижчу зарплату на підставі того, що працівник є іноземцем.

Дискримінація на роботі є злочином. Якщо ви підозрюєте, що стали об’єктом дискримінації на роботі, ви можете звернутися до Управління охорони праці, Уповноваженому з питань рівності, або вашої профспілки.

У проблемних ситуаціях ви можете звернутися за порадою до уповноваженого з питань охорони праці або представника профспілки на робочому місці.

Гендерна рівність (tasa-arvo)

Згідно із законом Фінляндії, чоловіки й жінки мають рівні права. До чоловіків і жінок потрібно ставитися однаково в питаннях найму персоналу, умов праці й виплати зарплати. Працівника не можна ставити в нерівне становище у трудовому житті у зв’язку з вагітністю або батьківством. Працівник не має права відмовитися від виконання робочих завдань за ознакою статі.

У Фінляндії діє закон «Про рівність», який зобов’язує роботодавця контролювати, щоб було дотримано гендерної рівності на робочому місці й нікого не було дискриміновано. Уповноважений із питань гендерної рівності контролює дотримання закону «Про рівність між жінками та чоловіками». Якщо ви підозрюєте, що роботодавець дискримінує вас за статтю, ви можете звернутися до вповноваженого з питань гендерної рівності за інструкціями та порадами, а також допомогою зі з’ясуванням питання.