Перейти до вмісту
Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa

Умови трудових відносин і заплата у Фінляндії

Опубліковано31.01.2024
У Фінляндії права працівника записано в законі й колективних договорах. У них обумовлено, зокрема, зарплату, робочий час та інші умови. Коли ви починаєте працювати на новому робочому місці, вам слід укласти з роботодавцем письмовий трудовий договір і записати в ньому всі умови трудових відносин.

Рівень зарплат у Фінляндії

Фінське законодавство не визначає мінімальної заробітної плати. Організації роботодавців і профспілки узгодили мінімальну заробітну плату в колективних договорах у різних галузях («TES»).

Наприклад, у 2022 році мінімальна зарплата за роботу з прибирання становила 11,24 євро/год., а в будівництві – 11,26 євро/год. Досвід та освіта підвищують заробітну плату.

Заробітна плата не повинна бути нижчою від заробітної плати передбаченої колективним договором. У більшості сфер роботодавець повинен дотримуватися колективного договору. На позначення колективного договору часто використовують скорочення «TES».

Якщо для сфери зайнятості не створено колективного договору, роботодавець і працівник можуть домовитися про розмір зарплати між собою. За законом, розмір зарплати має бути звичайним і обґрунтованим, тобто ви маєте отримувати таку саму зарплату, як і інші працівники, що виконують таку саму роботу. Ви можете порівняти зарплати на спеціалізованих інтернет-ресурсах. Ви також можете дізнатися більше про рівень зарплат у вашій сфері зайнятості в профспілці.

Якщо робота передбачає випробувальний термін, протягом цього періоду має виплачуватися звичайна зарплата. Ви можете проходити неоплачуване стажування, лише якщо ви студент і стажування є частиною вашого навчання або якщо ви проходите практику роботи від ТЕ-офісу.

На сторінці InfoFinland Рівень цін у Фінляндії ви можете знайти інформацію про ціни та вартість проживання у Фінляндії.

Виплата зарплати

Зарплату за роботу можуть виплачувати погодинно, потижнево або помісячно. У деяких сферах зайнятості за роботу платять відрядну зарплату, яка залежить від результатів роботи. Окрім грошей, зарплату можуть виплачувати пільгами. Роботодавець може, наприклад, надати вам у користування телефон або оплачувати ваші обіди. Це називають додатковими пільгами (luontoisedut).

Роботодавець має виплачувати зарплату на ваш банківський рахунок в обумовлений у трудовому договорі день. Зазвичай зарплату виплачують раз на місяць або щодватижні.  Якщо день виплати зарплати припадає на вихідний або святковий день, зарплату виплачують в попередній робочий день. Також зарплату виплачують за відпустку через хворобу та щорічну відпустку.

Роботодавець повинен також завжди надавати вам розрахунково-платіжну відомість (palkkalaskelma), коли виплачує вам зарплату. Щоразу перевіряйте правильність даних у розрахунково-платіжній відомості. Ведіть облік відпрацьованих робочих годин, так вам легше буде перевіряти дані. У розрахунково-платіжній відомості вказано, за який період вам виплачено зарплату та в якому розмірі. Також у розрахунково-платіжній відомості вказано, скільки з вашої зарплати відраховано податків та інших платежів. Якщо роботодавець не видає вам платіжну відомість, ви можете звернутися за допомогою до інспекції з охорони праці.

Робочий час

Під робочим часом мається на увазі витрачений на роботу час, у який працівник повинен бути на робочому місці або в розпорядженні роботодавця. У Фінляндії робочий час встановлює закон «Про робочий час» і колективні договори.

Тривалість робочого часу відрізняється в різних сферах зайнятості. За законом, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 8 годин на день і 40 годин на тиждень. Працівник зазвичай має право на два дні відпочинку на тиждень.

В деяких робочих галузях, наприклад, у ресторанній та транспортній галузях і в закладах догляду за хворими, регулярний робочий час може бути організований як неповний робочий день. В такому випадку тривалість робочого часу становить або 80 годин на два тижні, або 120 годин на три тижні. У ресторанному господарстві звичайний робочий час становить максимум 112,5 годин на три тижні. Перевірте робочий час у колективному договорі у вашій галузі.

Гнучкий робочий графік означає, що ви можете самі вирішувати, коли починати й завершувати роботу.

У такому разі робочі зміни міняються, і ви можете працювати, наприклад, у ранкову, вечірню або нічну зміну. Роботодавець повинен складати графік змінності наперед і вам треба мати можливість ознайомитися з ним щонайпізніше за тиждень до початку робочого тижня.

Якщо роботодавець просить вас працювати понаднормово тобто понад встановлену норму тривалості робочого часу, він повинен виплатити вам за цей час більшу зарплату. Підвищення становить мінімум 50%.  Ви можете домовитися з роботодавцем про заміну понаднормових виплат на оплачений вільний час. Якщо ви працюєте годину понаднормово, ви повинні отримати 1,5 години оплачуваної відпустки. Ви не зобов’язані погоджуватися працювати понаднормово.

Робоча зайнятість може бути повною та неповною. Повна робоча зайнятість означає, що ви працюєте зазвичай вісім годин в день і п’ять днів на тиждень. Неповна робоча зайнятість означає, що ви працюєте неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

У трудовому договорі можна обумовити також нефіксований робочий час. У такому разі тривалість робочого часу не буде чітко зафіксованою й може становити, наприклад, 10–30 годин або 0– 40 годин на тиждень. Якщо мінімальна тривалість робочого часу протягом певного періоду становить нуль годин, йдеться про нульовий трудовий договір. За такого договору роботодавець викликає вас на роботу за потреби й не зобов’язаний забезпечувати йому робочі години. Ви також не зобов'язані погоджуватися на запропонований робочий час. Якщо ви не отримуєте робочих годин, ви не отримуєте зарплати. Для договору з нефіксованим робочим часом мають бути підстави і його потрібно оновлювати, якщо потреба роботодавця в робочій силі зростає. За можливості не укладайте нульовий трудовий договір, натомість намагайтеся обумовити в трудовому договорі мінімальну кількість годин.

Роботодавець повинен вести облік відпрацьованого працівником часу. Ви маєте право отримати від роботодавця копію табеля робочого часу.

Ви також повинні вести облік того, скільки робочих годин ви відпрацювали. Не забудьте також записати час початку та закінчення робочих змін.

Колективні договори

У колективних договорах вказано умови праці, яких слід дотримуватися в певній сфері зайнятості. У них обумовлено, зокрема, зарплату, робочий час і відпустку. Договір укладають спілки роботодавців і працівників. На позначення колективного договору часто використовують скорочення «TES». Коли роботодавцем є муніципалітет або держава, у трудових відносинах дотримуються колективного договору про умови праці держслужбовців («VES») або муніципального загального колективного договору («KVTES»).

Майже для кожної сфери зайнятості створено колективний договір. Наприклад, для сфер торгівлі, будівництва, туризму створено окремі колективні договори. Ознайомтеся з колективним договором вашої сфери зайнятості. Ви можете знайти його на робочому місці, у профспілці або в Інтернеті.

У колективному договорі вказано мінімальні умови, яких слід дотримуватися у сфері зайнятості. У трудовому договорі не може бути зазначено умови, менші за них. Наприклад, зарплата не може бути меншою, ніж вказано в колективному договорі. Утім, роботодавець і працівник можуть домовитися про кращі умови, ніж у колективному договорі.

Колективний договір зобов’язує спілки роботодавців і працівників, а також їхніх членів. Колективний договір може також бути загальнообов’язковим. Загальнообов’язкового договору повинні дотримуватися всі роботодавці, навіть якщо вони не є членами жодних спілок роботодавців.

Ознайомтеся також з інформацією на сторінці InfoFinland Профспілки.

Трудовий договір

Укладайте з роботодавцем письмовий трудовий договір, коли починаєте працювати на новому робочому місці. У трудовому договорі зазначають посадові обов’язки, зарплату та інші умови, а також пільги, як-от надання в користування телефона або оплату обідів.

Трудовий договір може також бути усним. Утім, варто завжди трудовий договір укладати в письмовому вигляді. Так працівник і роботодавець можуть перевірити домовленості, якщо в роботі виникають спірні ситуації.

Уважно прочитайте трудовий договір, перш ніж підписати його. Якщо якийсь пункт договору вам не зрозумілий, запитайте про нього роботодавця. Коли ви підписуєте трудовий договір, ви погоджуєтеся з його умовами. Дізнайтеся більше про укладання трудового договору на сторінці InfoFinland Зміст трудового договору.

Письмове пояснення умов виконання роботи

Роботодавець повинен надати вам письмове пояснення умов виконання роботи, якщо ви не уклали письмовий трудовий договір. Пояснення не вимагається, якщо тривалість робочого часу працівника становить у середньому не більше трьох годин на тиждень протягом чотирьох послідовних тижнів.

У поясненні слід вказати:

 • місце проживання роботодавця та працівника й місце перебування підприємства;
 • дату початку роботи;
 • тривалість трудового договору, якщо він тимчасовий – підставу для цього;
 • випробувальний термін;
 • місце роботи;
 • посадові обов’язки працівника;
 • колективний договір, який застосовується до роботи;
 • підстави для розміру зарплати та термін її виплати;
 • нормальну тривалість робочого часу;
 • порядок нарахування щорічної відпустки;
 • страхова установа, в якій працівник застрахований на випадок пенсійного страхування, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Якщо ви не отримали виписку, спочатку запитайте її у роботодавця. Ви також можете звернутися за допомогою до органів охорони праці. Якщо роботодавець не надасть працівнику пояснення, на нього може бути накладено штрафи.

Відряджений за кордон працівник

Якщо роботодавець, який працює в іншій країні, відправив вас на роботу до Фінляндії, ви є так званим відрядженим працівником. Умови та угоди щодо роботи та зарплати у Фінляндії також застосовуються до відряджених працівників. Тому у Фінляндії ви повинні дотримуватися фінських норм робочого часу та зарплати, навіть якщо вони відрізняються від тих, що діють у вашій країні походження. Ви можете побачити, якими мають бути умови праці та праці у Фінляндії, в онлайн-службі Управління з охорони праці або в посібнику нижче.