Gå till innehållet

Finansiärer

InfoFinland finansieras av Samarbetskommunerna och staten. Åren 2021–2024 var statens finansiärer arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, FPA och Skatteförvaltningen.

InfoFinland utvecklas i samarbete med finansiärerna. Den som planerar att flytta till Finland med hjälp av InfoFinland hittar lätt information om att leva, bo, arbeta och studera i Finland på många olika språk.

Staten

Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av ärenden i anslutning till integrationen av invandrare i Finland. Kompetenscentret för integration av invandrare stöder arbete som främjar integrationen av invandrare lokalt, regionalt och riksomfattande.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Integration av invandrare

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för utvecklingen av och det internationella samarbetet inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, motions- och ungdomspolitiken.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Webbsidor

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställandet av social- och hälsovårdspolitiken. Inom ministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk, till exempel THL och FPA.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Webbsidor

Miljöministeriet

Miljöministeriet ansvarar för beredningen av ärenden som rör samhällen, den byggda miljön, boende, naturens mångfald, hållbar användning av naturresurser samt miljöskydd.

Länken tar dig utanför tjänstenMiljöministeriet

Webbsidor

FPA

FPA sköter grundtryggheten i olika skeden av livet för dem som bor i Finland. FPA:s kunder är alla personer som bor i Finland och utomlands och som omfattas av socialskyddet i Finland.

Skatteförvaltningen

Länken tar dig utanför tjänstenSkatteförvaltningen

Webbsidor

Kommunerna

Helsingfors stad

Publicerar och administrerar InfoFinland.

Kommuner som är med i samarbetsavtalet

Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad

Åbo stad, Tammerfors stad, Vasa stad, Karleby stad, Brahestads stad, Siikajoki, Pyhäjoki, Idensalmi stad, Kajana stad, Uleåborg stad.

InfoFinlands samarbetsavtal

InfoFinlands finansiärer har ingått ett samarbetsavtal med vilket man överenskommit om principerna för genomförandet och finansieringen av nättjänsten InfoFinland för åren 2021–2024.

Avtalsparterna anser att det är viktigt med landsomfattande webbkommunikation för invandrare, personer som överväger att flytta till Finland och myndigheter inom immigrationssektorn, så att all väsentlig information om integration och boende i Finland enkelt kan hittas på ett ställe.

Tjänsten är flerspråkig och erbjuder invandrare allmän information som gäller hela landet om det finländska samhället samt lokal information om de kommuner som är med i tjänsten.

Genomförandet av avtalet följs upp av en styrgrupp.

Nya aktörer är välkomna att utveckla den flerspråkiga informationen till invandrare och ansluta sig till InfoFinlands samarbetsavtal.

Närmare information om hur man ansluter sig till avtalet ger InfoFinlands chefredaktör Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio(snabel-a)hel.fi.